Perussuomalaiset ja kokoomus ovat edelleen suosituimmat puolueet työelämässä olevien keskuudessa. Tuoreen Työelämägallupin mukaan puolueiden kannatus on kestänyt ay-liikkeen lakko-operoinnista huolimatta.

Kokoomus ja perussuomalaiset ovat tuoreen Työelämägallupin mukaan suurimmat työelämäpuolueet. Kokoomuksen kannatus on työelämässä olevien parissa 17 prosenttia, perussuomalaisten 16 prosenttia ja SDP:n 15 prosenttia. Keskusta on neljäs yhdeksällä ja vihreät viides seitsemällä prosentilla.

17 prosenttia vastaajista ei osaa tai halua sanoa kantaansa. Naisista 21 prosenttia ei osaa tai halua kertoa kantaansa.

Hallituspuolueiden kannatus ennallaan

Perussuomalaisten ja kokoomuksen työelämäkannatus on pysynyt samana kuin se oli edellisessä Verianin mittauksessa syyskuussa 2023. SDP:n kannatus on puolestaan hieman laskenut. Se oli syyskuussa 17 prosenttia.

– Kokoomus ja perussuomalaiset ovat pitäneet pintansa työelämässä olevien parissa huolimatta ay-liikkeen ankarista hyökkäyksistä. Ay-liikettä tukeneen SDP:n kannatus on taas hieman laskenut. Tämä toivottavasti rohkaisee hallitusta edistämään työelämäuudistuksia, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

– On selvää, että moni arvostelee uudistuksia, osin aiheesta, osin aiheetta. Arvostelu helposti peittää sen, että moni näkee uudistukset välttämättöminä. Työelämä tarvitsee hyvää arkista yhteistyötä työnantajan ja työntekijöiden välillä. Siksi on tärkeää välttää tilanteen kärjistämistä ja rakentaa työrauhaa, joka on edellytys investoinneille ja yritysten menestykselle, Pentikäinen jatkaa.

PS suurin miesten ja duunarien parissa

Naisten ja miesten poliittiset mieltymykset eroavat tuntuvasti. Perussuomalaiset on suurin miesten keskuudessa 20 prosentin ja SDP naisten keskuudessa 15 prosentin kannatuksella.

Perussuomalaiset on suurin (19 prosenttia) työntekijöiden keskuudessa, SDP taas alempien toimihenkilöiden parissa.

Keskustan kannatus on kohonnut syksystä prosenttiyksikön. Vielä vuosi sitten keskustan työelämäkannatus oli viisi prosenttia. Se on siis ohittanut sekä vihreät että vasemmistoliiton.

Verianin Suomen Yrittäjien toimeksiannosta tammikuussa 11.-24.1.2024 tekemään Työelämägallupiin vastasi 1  001 työelämässä mukana olevaa työntekijää, toimihenkilöä, johtavassa asemassa olevaa, yrittäjää, työtöntä ja lomautettua.  Vastaajat olivat 18–69-vuotiaita suomalaisia. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa 50 prosentin tulostasolla.

Suomen Uutiset