Perussuomalaiset ovat jättäneet ulkoasianvaliokunnassa eriävän mielipiteen lausuntoon EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistamisesta.


Ulkoasiainvaliokunnan perussuomalaiset jäsenet ovat huolissaan, että maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistamisen lähtökohdat tai ehdotetut toimet eivät tosiasiassa vähennä hallitsematonta siirtolaisliikettä, vaan jopa lisäävät sitä.

Perussuomalaisten mielestä eurooppalaisten kansallisvaltioiden tulisi saada päättää itse lakiensa sisällöstä ilman ylikansallisen EU:n virkamieskunnan ohjausta. Turvapaikanhakijavirtojen ylläpito ja ohjailu EU:n tasolta ei ole vapaakauppa-alueen toimivuuden kannalta välttämätöntä.

Kehitysapu sidottava palautuspolitiikkaan

EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistamisen lähtökohdaksi ei voi ottaa vain valiokunnan lausunnossakin kuvatulla tavalla siirtolaisen ihmisoikeuksien suojelua, koska kansallisvaltion tehtävänä tulisi olla ensisijaisesti omien kansalaistensa suojelu ja turvaaminen.

Perussuomalaiset pitävät aiheellisena tarkastella kehitysapurahojen sitomista palautuspolitiikkaan, koska Irakin ja Somalian kaltaiset maat eivät ole suostuneet tekemään vaadittuja palautussopimuksia omien kansalaistensa vastaanottamiseksi, vaikka maat ovat kehitysavun saajia.

Meritaksiralli Välimerellä seis

Perussuomalaiset vastustavat myös kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten ylläpitämää ns. meritaksi-toimintaa, jossa laittomia siirtolaisia noudetaan esim. Libyan rannikolta Eurooppaan.

– Tämä näennäisesti hyvää tarkoittava toiminta on tosiasiallisesti johtanut laajamittaisiin siirtolaisten pyrkimyksiin ylittää Välimeri huonokuntoisilla aluksilla ja on omiaan johtamaan hukkumiskuolemiin jatkossakin.

SUOMEN UUTISET