Helsingin käräjäoikeus antoi torstaina ratkaisun seksuaalirikosjutussa, jossa oli kysymys tapahtumista kuuden ulkomaalaistaustaisen miehen ja tekoaikana 14-vuotiaan henkilön välillä. Miehistä kolme tunnusti syytteiden teonkuvausten mukaisen seksuaalisen kanssakäymisen. Kolme miehistä kiisti menettelyn. Ketään ei tuomittu.

Syytteiden teonkuvauksissa 14-vuotiaan ja miesten välillä on ollut useita anaali- ja oraaliyhdyntöjä, eli miehet ovat myös työntäneet peniksensä 14-vuotiaan suuhun. Yhdynnät ovat syytteiden mukaisesti tapahtuneet peräkkäin siten, että yhden miehen lopetettua erillisessä tilassa seuraava mies on mennyt 14-vuotiaan kanssa erilliseen tilaan. Kaikki miehet ovat enemmän tai vähemmän ystäviä keskenään.

Tapahtumat ovat sattuneet lokakuussa 2018 Helsingin Mellunkylässä sijaitsevan asuintalon pyörävarastossa ja saunatiloissa sekä Helsingin Myllypurossa ja Itäkeskuksessa sijaitsevissa asunnoissa. Syyttäjä vaati jokaiselle miehelle rangaistusta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mutta Helsingin käräjäoikeus hylkäsi kaikki syytteet.

Käräjäoikeuden päätöksestä oikeudenkäynti vietiin läpi ilman yleisöjulkisuutta. Myös oikeudenkäyntiaineisto määrättiin pidettäväksi salassa 60 vuoden ajaksi, eli vuoteen 2080 saakka.

Painostettiin olemaan tekemättä rikosilmoitusta

Miehistä kolme tunnusti teonkuvausten mukaisen seksuaalisen kanssakäymisen 14-vuotiaan kanssa. Kolme syytettyä kiisti menettelyn.

Tapahtumahetkellä 14-vuotias kertoi käräjäoikeudessa tapahtumista teonkuvausten mukaisesti. Kertomansa mukaan hän ei ollut itse saanut tilanteissa mitään seksuaalista mielihyvää itselleen ja että anaaliyhdynnät eivät olleet hänen ideansa. Epäselväksi kuitenkin jäi, miksi tilanteet olivat edenneet yhdyntöihin.

Tapahtumat olivat kuitenkin aiheuttaneet 14-vuotiaalle masentuneisuutta ja itsetuhoisuutta, minkä vuoksi hän oli joutunut käymään psykologin vastaanotolla. 14-vuotiaasta oli myös levitetty koulussa videota, jossa hän harrastaa seksiä. Viimeistään video oli saanut hänet ymmärtämään, että häntä oli kohdeltu väärin. 14-vuotias kertoi myös, että häntä oli painostettu olemaan tekemättä rikosilmoitus.

Ratkaisua perustellaan osapuolien vähäisellä ikäerolla

Jutussa syytettyinä olleet ulkomaalaistaustaiset miehet olivat kaikki alle 20-vuotiaita, lukuun ottamatta yhtä, joka oli 11 vuotta 14-vuotiasta vanhempi.

Kolmen syytetyn osalta käräjäoikeus päätyi hylkäämään syytteet rikoslain rajoitussäännöksen perusteella. Kyseisen rajoitussäännöksen mukaan lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä tai törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä ei pidetä sellaista tekoa, joka ei loukkaa kohteen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja jonka osapuolten iässä sekä henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa.

Rajoitussäännös siis soveltuu, mikäli osapuolten iässä sekä henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa. Käräjäoikeuden mukaan nuorten miesten ja 14-vuotiaan henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole ollut suurta eroa.

Käräjäoikeus katsoi, että kun tapahtumasarjaa ja 14-vuotiaan suhtautumista arvioidaan kokonaisuutena, asiassa jää varteenotettava epäilys siitä, että asianomistajan seksuaalista itsemääräämisoikeutta ei ole teoilla loukattu.

Varteenotettava epäilys syyllisyydestä

Muiden syytettyjen osalta käräjäoikeus perusteli syytteiden hylkäämistä eri tavoilla. Yksi syytetyistä jäi tuomitsematta, koska käräjäoikeuden mukaan asiassa jäi varteenotettava epäilys syyllisyydestä.

Varteenotettava epäilys on juridinen termi, joka ei suinkaan tarkoita kaikkien teoreettisten vaan todellisten ja huomioonotettavien epäilyjen sulkemista pois. Varteenotettavan epäilyksen puuttumisen on myös kutsuttu tarkoittavan eräänlaista ”käytännöllisen elämän varmuutta.”

Yksi miehistä, joka oli kiistänyt olleensa yhdynnässä 14-vuotiaan kanssa, esitti oman versionsa tapahtumista. Käräjäoikeuden mukaan miehen esittämä vaihtoehtoinen tapahtumankulku on siinä määrin mahdollinen, että sitä olisi esitetyllä syytettä tukevalla näytöllä mahdotonta poissulkea riittävällä varmuudella poissulkea.

Yksi miehistä oli ollut 14-vuotiaan kanssa wc-tiloissa, mutta kiisti olleensa tämän kanssa yhdynnässä. Miehen mukaan 14-vuotias olisi halunnut yhdyntää, mutta mies sanoi kieltäytyneensä. Myös tässä tapauksessa käräjäoikeus katsoi vaihtoehtoisen tapahtumankulun siinä määrin mahdolliseksi, ettei sitä voinut esitetyllä syytettä tukevalla näytöllä poissulkea.

Syyttäjä harkitsee valittamista

Suomen Uutiset tavoitti jutussa syytteitä ajaneen aluesyyttäjä Noora Juntusen. Hänen mukaansa käräjäoikeus on sinänsä harkinnut ratkaisuaan huolellisesti sekä perustellut sen laadukkaasti.

– Ratkaisu perustuu näytön arvioimiseen, ja osan syytteistä kohdalla soveltuu rikoslain rajoitussäännös. Itse en ole vielä keskustellut ratkaisusta jutun asianomistajan kanssa, Juntunen sanoo.

Syyttäjä voi hakea käräjäoikeuden päätökseen muutosta valittamalla hovioikeuteen. Valitusaikaa on kuukausi, mutta sitä ennen on seitsemän päivän kuluessa ilmoitettava tyytymättömyyttä.

– Harkitsen tätä asiaa, ja tulen seuraavaksi perehtymään tuomioon vielä syvällisemmin, Juntunen sanoo.

SUOMEN UUTISET