Valtioneuvosto laatii kansallisen turvallisuuden strategian osana valtioneuvoston turvallisuusjohtamisen toimintamallin kehittämistä. Strategiassa on tarkoitus tunnistaa ja arvioida vakavimpia Suomeen kohdistuvia uhkia nykyistä tehokkaammin ja laaja-alaisemmin poikkihallinnollisessa yhteistyössä.

Lisäksi strategiatyössä tunnistetaan laaja-alaisesti ja poikkihallinnollisesti kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi tarvittavia strategisia, ennakoivia ja välittömiä toimenpiteitä. Näin kansallinen turvallisuus tunnistetaan ja otetaan aiempaa laajemmin huomioon ministeriöiden ja viranomaisten työssä, sisäministeriön tiedotteessa kerrotaan.

Valtioneuvoston kanslia on asettanut hankkeen, jonka tehtävänä on valmistella pääministeri Orpon hallitusohjelmaan sisältyvien turvallisuusjohtamiseen liittyvien kirjausten toimeenpano. Hankkeen alatyöryhmissä laaditaan esitykset kansallisen turvallisuuden strategiaksi sekä kyberturvallisuusstrategian uudistamiseksi.

Kansallisen turvallisuuden strategian laadintaan osallistuvat valtioneuvoston kanslia, ulkoministeriö, sisäministeriö, puolustusministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, metsä- ja maatalousministeriö sekä Rajavartiolaitos ja Turvallisuuskomitea.

Strategia on määrä julkaista kesäkuussa 2025.

SUOMEN UUTISET