Vantaan PS-valtuutettu Tuukka Saimen esitti blogissaan yksinkertaisen toimivaa ratkaisua energian hinnan madaltamiseksi: Kuntien omistamien sähköyhtiöiden hallitusten jäsenten, ja niiden toimintaa valvovien kaupungin- tai kunnanhallituksen jäsenten tehtävänä on pysäyttää sähkön myyntihintojen nousu, sillä sähkön tuotantokustannukset ovat ennallaan. Sama idea kelpasi myös demareille.

Ensi talvena edessä olevat sähkön hinnan korotukset ovat tämän hetken kuumin puheenaihe kansalaisten keskuudessa.

Perussuomalaisten valtuutettu Vantaalla, yrittäjä Tuukka Saimen katsoo tilanteen johtuvan osin siitä, että sähköyhtiöt kiertävät sähkömarkkinalakia 67§ ja käyttävät kansalaisten ahdinkoa hyväkseen.

– Suomessa ei mikään laki velvoita sähköyhtiöitä myymään tuottamaansa sähköä markkinahintaan. Sähkömarkkinalaki 67 § edellyttää, että yhtiöt, joilla on johtava markkina-asema vastuualueellaan ovat velvollisia myymään sähköä kohtuulliseen hintaan kuluttajille sekä muille loppukäyttäjille. Tätä lakia kierretään Suomessa nyt epäeettisellä tavalla, Saimen kirjoittaa blogissaan.

Puoluejohtajat tehkööt osuutensa

Saimenin kotikunnassa Vantaalla sähköä tehdään jätteistä Itä-Vantaan voimalaitoksessa ja metsäpolttoaineista Martinlaakson voimalaitoksessa.

Saimen huomauttaa, että vaikka sähkön myyntihinnat ovat ennätyksellisen korkealla tasolla, tuotantokustannukset ovat kuitenkin ovat pysyneet lähes ennallaan. Hänen mukaansa ratkaisu kohtuuhintaisiin sähkön myyntihintoihin on yllättävän lähellä, eli kunnissa.

– Kunnat omistavat sähköyhtiöitä ja siksi kuntien luottamushenkilöt ovat avainasemassa sähkön myyntihinnan kohtuullistamisessa. Kuntien luottamushenkilöiden tulee pikaisesti ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Sähköyhtiöiden hallitusten jäsenten, ja niiden toimintaa valvovien kaupungin- tai kunnanhallituksen jäsenten tehtävänä on yksiselitteisesti pysäyttää sähkön myyntihintojen nousu, Saimen kirjoittaa.

Saimen vaatii myös eduskuntapuolueiden johtajia ottamaan tilanteen haltuun, ja ohjaamaan kunnallisissa luottamustehtävissä ja viroissa toimivia puoluetovereitaan tekemään sähkömarkkinalain 67 §:n mukaisia päätöksiä, eli varmistamaan alueellisen, huomattavassa markkina-asemassa olevan sähkönmyyjän toimittamaan kohtuuhintaista sähköä.

Demarit nappasivat idean heti

Vantaan PS-valtuutetun ratkaisumalli sähkön hinnan alentamiseksi levisi valtakunnanpolitiikkaan ja osaksi demarien työkalupakkia, sillä pääministeri Sanna Marin otti Saimenin esityksestä kopin.

Äskettäin Marin väläyttikin puuttumista kunnallisten energiayhtiöiden tuotto-odotuksiin, jotta energian hinnan nousua saataisiin hillittyä.

– Kunnalliset energiayhtiöt voisivat omassa toiminnassaan laskea tuotto-odotuksia, jättää vaikka tuottoja kokonaan nostamatta, niin että ihmisten lämmitys- ja sähkölaskuja saadaan alaspäin. Me haluamme tietenkin myös puuttua niihin juurisyihin, minkä takia hinnat ovat korkealla ja kalliita, Marin esitti.

Demarit on myös äskettäin julkaissut ratkaisuehdotuksiaan sähkömarkkinakriisiin, ja toimenpide-ehdotusten joukossa demarit kannustavat julkisia omistajia ”toimimaan vastuullisesti, jotta energian hinta ei nouse perusteettomasti”.

Osa kunnallisista sähköyhtiöistä noudattaa lakia jo nyt, esimerkiksi Seinäjoella, jossa paikallinen Seinäjoen energia myy kaupunkilaisilleen sähköä 6,8 sentin kilowattihinnalla, kenties Suomen halvimpaan hintaan.

Sähköyhtiöiden markkinointi harhaanjohtavaa

PS-valtuutettu Saimen katsoo myös, että sähköyhtiöt markkinoidessaan erilaisia sähkösopimuksia, usein samalla ohjaavat asiakkaita valitsemaan vaihtoehtoja, jotka eivät ole heille välttämättä edullisimpia.

Hän jätti viime viikolla Vantaan valtuustossa aloitteen, jossa vaaditaan, että Vantaan Energia kohtuullistaisi asiakkailta perittäviä maksuja.

Saimenin mukaan kohtuullisia hintoja pitäisi vaatia etenkin niiltä paikallisilta sähköyhtiöiltä, joilla on omaa vähäpäästöistä tuotantoa ja jotka tahkoavat nyt kovia voittoja.

SUOMEN UUTISET