Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio ehdottaa, että ulkomaalaisten palautuslentoja voitaisiin toteuttaa myös kurinalaisina massapalautuksina sotilaskoneilla.

Tavion mukaan sopiva konetyyppi voisi olla ilmavoimien omistama Casa C-295M.

– Vaihtoehtoisesti ilmavoimille voitaisiin harkita uutta joukkojenkuljetuskonetta, jota hyödynnettäisiin jatkuvassa palautuslentokäytössä.

– Nykyiset palautuslennot, joissa vähintään kaksi poliisimiestä saattaa yhtä palautettavaa, ovat poliisiresurssien tuhlausta. Lisäksi palautuslento hankaloituu siviilikoneessa liikaa, jos palautettava alkaa käyttäytymään huonosti tai jos ulkopuolinen matkustaja aloittaa protestin, Tavio toteaa.

– Sotilaskoneilla tehtävät massapalautukset olisivat kustannustehokas ja turvallinen vaihtoehto. Poliisimiehiä ei tarvittaisi saattajiksi yhtä paljon ja järjestyksen ylläpito olisi helpompaa. Lento ei estyisi, vaikka palautettava huutaisi kurkku suorana koko lennon, Tavio sanoo.

– Olen ollut itsekin ilmavoimien Casan kyydissä, joten tiedän sen soveltuvuuden. Jos yhteen kohteeseen palautettavia olisi riittävä määrä kasassa, voitaisiin heidät palauttaa Casassa, Tavio sanoo.

Lisätietoa Casa-koneesta Ilmavoimien sivuilla.

SUOMEN UUTISET