Osa suomalaisuudesta pohjautuu luontoon ja luonnon läheisyyteen. Suomalaisella ympäristöllä on myös merkitys eri maan sisäisten kulttuurien kehityksessä. Tätä taustaa vastaan hallitusohjelman perusteella ympäristöministeriön saama lisärahoitus on hyvinkin perusteltua, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Wihonen.

Hallitusohjelmassa luvataan kasvattaa luonnonsuojelun rahoitusta 100 miljoonalla per vuosi.

Suomen kansallispuistojen verkosto kattaa laajasti koko maan ja lähes kaikilla kansalaisilla on mahdollista virkistäytyä suomalaisuuteen liittyvissä perinnemaisemissa.

– Luontomaiseman säilyttäminen tuleville sukupolville on tärkeää. Lähes perinteenä on ollut, että uusi hallitus perustaa jossain vaiheessa uuden kansallispuiston poliittisilla painotuksilla, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Wihonen.

Vanhoja kansallispuistoja kehitettävä

Uuden puiston perustaminen tarkoittaa myös pysyväisluonteisten kulujen kasvua, sillä kansallispuistojakin on hoidettava ja se vaatii erilaisia resursseja.

– On muistettava, että puistojen määrän kasvattaminen lisää myös jatkuvia juoksevia kuluja, jotka siirtyvät tulevien sukupolvien vastuulle.

– Mielestäni uusi lisärahoitus on erittäin tervetullut turvaamaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä. Uusien kansallispuistojen perustamisesta tulisi luopua ja käyttää resurssit olemassa olevien kehittämiseen etenkin, kun niiden käyttöaste on kovassa kasvussa, Wihonen painottaa.

SUOMEN UUTISET