Kansanedustaja Arto Satonen (kok.) kertoi tänään parlamentaarisen työryhmän neuvottelutuloksista, jossa linjataan Yleisradion asemaa. Työryhmä esittää muutoksia yhtiön rahoitukseen, hallintoneuvoston asemaan ja riippumattomilta tuottajilta tehtäviin ohjelmaostoihin sekä ehdottaa media-alan yhteistyön lisäämistä.

Ylen rahoitukseen ei tehdä indeksitarkistuksia vuosina 2017-2019 saakka. Yhtiön rahoitus säilyy valtiontalouden kehysten ulkopuolella. Nykyiseen rahoitusjärjestelmään ei esitetä muutoksia.

Työryhmä esittää, että Ylen hallintoneuvoston asemaa vahvistetaan. Hallintoneuvosto päättää jatkossa Ylen strategiasta. Kaikki puolueet, joilla vähintään 3 kansanedustajapaikkaa saaneet saavat edustuston hallintoneuvostossa.

Merkittäviä muutoksia tehdään myös riippumattomien tuottajien ohjelmaostoihin. Niitä lisätään merkittävästi. Tällä hetkellä ostoihin käytetään 47,7 miljoonaa euroa. Vuoteen 2022 mennessä ostojen määrää korotetaan 30-35 prosentilla, yhteensä 62-64 miljoonaan euroon. Hallintoneuvosto päättää, miten ja millä tavalla tähän summaan päästään.

Työryhmä ehdottaa, että Yle aloittaa neuvottelut tavoitteenaan STT:n asiakkuus tai muu vastaava järjestely.

Yle aikoo luopua alueellisista verkkouutisten etusivuistaan.

Työryhmä pitää hyvin tärkeänä sitä, että päivittäistä uutistarjontaa on olemassa myös kaupallisessa tv-toiminnassa. Tähän esitetään sitä, että hallitus harkitsisi erillisen työryhmän perustamisesta, jonka tehtävänä olisi etsiä keinoja kaupallisen uutistoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Lakimuutoksia

Uutena kohtana Yleä koskevaan lakiin tulee määrittely media-alan yhteistoiminnasta. Tehtäviä täydennetään siten, että lakiin kirjataan sananvapauden, korkeatasoisen journalismin ja median monimuotoisuuden edistäminen. Tällä tavoitellaan sitä, että Yle tekee entistä enemmän yhteistyötä kaupallisen median kanssa.

Tämän lisäksi työryhmä esittää muutoksia Yle-lain sanamuotoihin.

Aiemmin sisältöpalveluja koskenut lainkohta kuului: ”[..]  julkisen palvelun sisältöpalveluja voidaan tarjota yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja alueellisesti.”

Uusi kirjaus kuuluu: ”[..] julkisen palvelun sisältöpalveluja tulee tarjota yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti.”

Nykyisen lain mukaan ”Ylen tulee tukea suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta”. Tätä esitetään nyt muutettavaksi muotoon: ”Ylen tehtävänä on tukea suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista, suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista moninaisuutta.”

SUOMEN UUTISET