Ruotsissa vallitsee työvoimapula ja yritykset pyrkivät kaikin keinoin kannustamaan kansalaisia työn ääreen. Yrittäjät ovat kääntäneet katseensa entistä tarmokkaammin maassa jo olevien ja ulkomailla syntyneiden suuntaan ongelman helpottamiseksi, kertoo Svenska Dagbladet.

– Pienten ja keskisuurten yritysten suurin kasvun este on pula työvoimasta, sanoo Yrittäjien integraatioasiantuntija Catharina Bildt Grape.

Hänen mukaansa Ruotsilla on jo pitkään ollut haasteena saada muualta tulleet mukaan työmarkkinoille. Ulkomailla syntyneiden työttömyysprosentti oli 19,5 vuonna 2021.

Vähemmän koulutettujen vaikea työllistyä

Bildt Grape näkee, että yrityksen ja työntekijän yhteensovittaminen on tämän päivän polttava ongelma. Hän patistelee työnvälitystä nopeampaan ja joustavampaan toimintaan.

– Vähemmän koulutetun henkilön voi olla haastavaa löytävää sopivaa työtä. Sen ei pitäisi kuitenkaan olla mitään rakettitiedettä, jos yritysten ja työnhakijoiden välillä on läheinen ja toimiva keskusteluyhteys.

Kielitaidon puute este palkkaamiselle

Yrittäjien mukaan vieraskielisille tarkoitettua ruotsin kielen opetusta pitäisi muuttaa yhä enemmän työelämään suuntaavaksi. Kielitaidon puute on monen yrittäjän mielestä suurimpia esteitä henkilön palkkaamiselle.

– Kaikki Ruotsiin tulevat – vaikkapa sitten pakolaisena tai perheenyhdistämisen kautta – ovat vastuussa omasta toimeentulostaan ja tulevaisuudestaan. Heille täytyy luoda paremmat edellytykset tulla työmarkkinoille, Bildt Grape painottaa.

Ruotsissa oli 370 000 henkilöä ilmoittautunut työttömäksi työnvälitykseen joulukuussa 2021. Heistä 210 000 oli syntynyt ulkomailla.

SUOMEN UUTISET