Tiedotusvälineissä uutisoitiin hiljattain, että Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) psykiatrian yksikön psykoosiosastolla tapahtui vakava välikohtaus, kun täysi-ikäinen potilas hyökkäsi henkilökunnan kimppuun teräasetta käyttäen. Poliisi tutkii väkivallantekoa kolmena törkeänä pahoinpitelynä. Yksi hyökkäyksen kohteena olleista hoitajista kertoi tiedotusvälineissä, että meneillään oli hoitotoimenpide, jonka aikana potilas ryntäsi hoitajia kohti.

Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen peräänkuuluttaa hoitoalan työnantajilta tehokkaampaa ennaltaehkäisyä vaaratilanteiden torjumiseksi. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa kartoittamaan terveydellistä uhkaa aiheuttavat vaarat työssä ja poistamaan mahdolliset vaaratilanteet työympäristöstä.

– Tyksissä tapahtuneessa välikohtauksessa henkilökunta sai hoitoa vaativia vammoja. Sairaalapalveluiden tulosaluejohtajan mukaan väkivaltatilanteessa oli riski huomattavasti vakavampiinkin vammoihin. Tilanne on varmasti ollut erittäin uhkaava, Antikainen harmittelee.

Väkivaltatilanteet valitettavan yleisiä

Tyksin psykiatrian tulosryhmäjohtaja on kertonut tiedotusvälineessä, että väkivaltatilanteet eivät ole harvinaisia psykiatrian osastoilla.

– Erityisesti lievemmät väkivaltatilanteet ovat valitettavan yleisiä psykiatrian osastoilla. Psykoosiosastoilla väkivaltaisuuksia sattuu enemmän kuin muilla osastoilla, Antikainen sanoo.

Tyksin hoitotyön ammattilaisten mukaan jopa potilaiden vieraat tuovat teräaseita psykiatriselle osastolle. Potilaiden hallusta on vuosien varrella löydetty veisten lisäksi muun muassa vasara ja mattoveitsi.

– Potilaiden mukana osastoille kuljetetaan erilaisia välineitä. Tämä on mahdollista koska mielenterveyslain mukaan potilaan omaisuutta tai potilasta ei saa tarkastaa ilman pätevää syytä tai epäilyä siitä, että potilaalla on hallussaan päihteitä tai turvallisuutta vaarantavia esineitä. Potilaat saattavat näyttää tavaroistaan vain tietyn osan tai vieraat voivat tuoda tullessaan potilaille erilaisia tavaroita. Osalla osastoista vieraiden tavaroita ei tarkasteta lainkaan eikä vierailuja valvota, Antikainen kertoo.

Hoitajat saavat tappouhkauksia

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehyn vuoden 2021 selvityksestä ilmeni, että sote-ammattilaiset joutuvat väkivallan kohteeksi, joiden ilmenemismuotoja ovat tavallisimmin lyöminen, potkiminen, raapiminen ja sylkeminen.

– Hoitajat saavat ajoittain jopa tappouhkauksia. Tehyn laajaan kyselyyn vastanneista henkilöistä 69 prosenttia ilmoitti, että on itse kokenut työssään työuran aikana fyysisen väkivallan uhkaa tai tekoja. Alle 35-vuotiaista vastaajista peräti 84 prosenttia oli kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa, Antikainen sanoo.

Hoitoala ei houkuttele

Antikainen muistuttaa, että hoitoalan vetovoima on tällä hetkellä heikko. Vetovoimaa ei lisää uhka väkivallasta työpaikalla.

– Väkivallan kohtaamista työssä, jossa autetaan muita, on täysin kohtuutonta. Työolosuhteiden tulee olla asianmukaiset ja turvalliset. Hoitohenkilökunnalla on oltava oikeus tehdä työnsä ilman pelkoa, Antikainen vaatii.

– Olisi kohtuullista, että hoitohenkilökunta voisi lähtökohtaisesti tarkastaa suljetulla osastolla olevat potilaat vaarallisten esineiden varalta. Lakiin olisi saatava muutos, jolla mahdollistetaan suljetulla osastolla olevien potilaiden tarkastus vaarallisten esineiden varalta ja siten samalla parannetaan hoitohenkilökunnan ja muiden potilaiden turvallisuustilannetta.

SUOMEN UUTISET