Ylen maanantai-illan suuressa vaalikeskustelussa puolueiden puheenjohtajat ottivat yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmista. Yksi suuri haaste on hoitajapula, johon monet puolueet tarjoavat lääkkeeksi EU:n ulkopuolista maahanmuuttoa.


Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra korosti, että kolmansien maiden hoitajien tuominen Suomeen ei helpota asiaa – pikemminkin päinvastoin. Samaa mieltä on esimerkiksi hoitajaliitto Super.

Maahanmuutto heikentää alan houkuttelevuutta

Super kertoi lausunnossaan vuoden 2022 valtion talousarvioon, että esimerkiksi maahanmuuttajien heikko kielitaito aiheuttaa vakavan asiakas- ja potilasturvallisuusriskin ja kuormittaa työyhteisöä. Tämä taas kiihdyttää osaajien lähtemistä alalta.

– Työperäisen maahanmuuton julistaminen ratkaisuna sivuuttaa ruohonjuuritason näkemyksen. Työnteko vanhustenhoidossa on ennen kaikkea tiimityötä ja perustuu kommunikaatiolle. Jos mukana on kielitaidottomia henkilöitä, se kuormittaa hoitajia. Heidän vastuulleen jää yhä enemmän, Purra toteaa.

Aloituspaikkojen nosto ei auta

Muut puolueet korostavat lähes ongelman kuin ongelmaan ratkaisuksi työperäisen maahanmuuton lisäämistä. Sotealalla tämän aiheuttamista ongelmista ei puhuta.

– Hoitajajärjestö nostaa esille, että kielitaidottomien hoitajien määrän lisäyksellä voi olla täysin päinvastainen vaikutus alan pitovoimaan kuin mitä toivotaan. Huonosti toteutettu työperäinen maahanmuutto kiihdyttää koulutetun työvoiman pakoa alalta, Purra kertoo.

Purra huomautti lähetyksessä, että hoitajakoulutuksen aloituspaikkojen lisääminen Suomessa ei ole auttanut, sillä keskeytysten määrä on noussut. Superin mukaan tämä johtuu alalle soveltumattomista opiskelijoista, kuten kielitaidottomista maahanmuuttajista, ja Super kannattaakin pakollisia karsivia soveltuvuustestejä.

– Ruotsissa sotealaa käytettiin maahanmuuttajien kotouttamispaikkana. Tulokset ovat pelottavia. Sotealan arvostusta ja houkuttelevuutta ei varmasti paranne se, että työ ajatellaan bulkkina, jota voi muka tehdä kuka tahansa, Purra lataa.

Työntekijöitä on omasta takaa

Suomessa on kymmeniä tuhansia hoitajia, jotka ovat muilla aloilla kuin sotesektorilla töissä. Usein tämä johtuu heikoista työoloista ja palkasta. Purra pitääkin puheita EU:n ulkopuolisen työvoiman lisäämisestä helppoina mutta usein vastuuttomina heittoina.

– Kannattaa kuunnella hoitajia ja heidän edunvalvojiaan. Meidän tulee houkutella alalle suomalaisia takaisin kuormittamatta alaa sinne sopimattomilla henkilöillä. Hoitajia on omasta takaa, jos työolot ja palkkaus ovat kohdallaan.

Kelpoisuusvaatimuksia arvioitava uudelleen

Ylen paneelissa Purra muistutti jälleen myös siitä, että hoitajapulaa voitaisiin helpottaa merkittävästi jo sillä, että palkattaisiin riittävästi avustavaa henkilökuntaa tekemään sellaisia töitä, joihin ei vaadita lähihoitajan tai sairaanhoitajan pätevyyttä.

– Järkevää resurssien käyttöä on se, että kukin tekee sitä työtä, johon hänellä on koulutus. Kodinhoitajia, hoiva-avustajia, sosiaalialan ohjaajia, kasvattajia ja virikeohjaajia voidaan lain mukaan hyödyntää, mutta valitettavasti käytäntö on yleensä toinen, Purra huomauttaa.

SUOMEN UUTISET