Valtamediassa on tällä viikolla reagoitu vaihtelevasti perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran esittämiin tietoihin siitä, että työperäinen maahanmuutto lähinnä rasittaa ja kuormittaa hoitoalaa ja sen henkilöstöä. Purran tiedot perustuvat hoitajaliitto SuPerin asiantuntijalausuntoon. Esimerkiksi Ilta-Sanomat huomauttaa, että Purra on siteerannut lausuntoa pääpiirteissään oikein. Sen sijaan Helsingin Sanomat lähti laukalle.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on tällä viikolla tuonut esille, että hoitoalan henkilöstövajetta ei missään tapauksessa kannattaisi pyrkiä paikkaamaan maahanmuutolla, koska maahanmuutto jopa pahentaa tilannetta entisestään.

Purra on perustellut näkemystään hoitajaliitto SuPerin eduskunnalle vuonna 2022 antamalla lausunnolla, jossa todetaan, että kielitaidon puute hoitoalalla muodostaa vakavan asiakas- ja potilasturvallisuusriskin. Ilman riittävää kielitaitoa ammatillisesta osaamisestakaan ei ole hyötyä, koska työskentely on tiimityötä ja siinä hyvin merkittävässä osassa on tiedonsiirto niin suullisesti kuin myös kirjallisesti.

Marinin henkinen kantti särkyi

SuPerin lausunnossa todetaan myös, että kielitaidon puute hoitotiimissä on merkittävä syy sille, että suomalaiset koulutetut hoitajat ovat vaihtaneet töitä. Ilman riittävää kielitaitoa olevat työntekijät kuormittavat merkittävästi myös muuta henkilöstöä ja tämä lisäkuormitus on yksi lisäsyy, kun he miettivät jopa alanvaihtoa

Purra toi maanantaina Ylen suuressa vaalikeskustelussa esille sekä uudelleen keskiviikkona Ilta-Sanomien vaalimessuilla, että työperäinen maahanmuutto heikentää hoitoalaa. Kielitaidottomat hoitajat ovat lisäkuorma ja he lähinnä ajavat koulutettuja hoitajia pois alalta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) henkinen tasapaino alkoi järkkyä Ilta-Sanomien vaalimessuilla Purran linjauksesta, ja hän jopa väitti Purran esittäneen ”valheellisia väittämiä”, vaikka Purra lähinnä vain toi esille sen, mitä SuPerin lausunnossa todetaan. Mikäli pääministeri Marin olisi halunnut tarkistaa asian laidan, hän olisi helposti voinut antaa jollekin monista avustajistaan tehtäväksi etsiä eduskunnan verkkosivulta saman lausunnon, johon Purra viittasi – ja lukea sen itse.

Ilta-Sanomilla meni paremmin kuin Hesarilla

Valtamediassa tapaukseen on reagoitu vaihtelevasti. Esimerkiksi Ilta-Sanomat huomauttaa, että Purra siteerasi hoitajajärjestön lausuntoa pääpiirteissään oikein, joten Marinin valehteluväitteet eivät pidä paikkaansa.

Sen sijaan samaan konserniin kuuluva Helsingin Sanomat aloitti vääristelyn heti. Helsingin Sanomat väittää, että IS-vaalimessuilla Purra olisi muka sanonut, että ”hänen keskusteluissaan hoitajajärjestöjen kanssa” oli käynyt ilmi, että kielitaidottomat hoitajat ovat muille lisäkuorma.

HS:n väite on vääristelyä, sillä Purra ei ole sanonut, että näkemys perustuisi ”keskusteluihin”, vaan näkemys perustuu hoitajaliitto SuPerin lausuntoon, joka on eduskunnan sivuilla kenen tahansa luettavissa.

Lähihoitajaliiton pomo pyörsi omat puheensa

Nyt on siis nähty, että vaikka Helsingin Sanomat osaa etsiä käsiinsä jopa sotilastiedustelua koskevia salaisia asiakirjoja ja julkaista niitä, HS-toimituksella ei riitä viitseliäisyyttä tutustua julkisiin asiakirjoihin, joista olisi mahdollista tarkistaa sisällöllinen vastaavuus siihen, mitä perussuomalaisten puheenjohtaja Purra on lausunut.

Mutta siinä ei ollut kaikki: HS päätyi myös haastattelemaan lähihoitajaliitto SuPerin puheenjohtajaa Silja Paavolaa, joka lehden tiistaina julkaistussa jutussa irtisanoutuu omasta lausunnostaan – siis siitä samasta lausunnosta, jossa todetaan työperäisen maahanmuuton heikentävän hoitoalaa ja jota Purra siteerasi. HS-juttu on otsikoitu korskeasti ”Lähihoitajaliiton puheenjohtaja torjuu Purran puheet” vaikka yhtä hyvin otsikko olisi voinut olla: ”Lähihoitajaliiton puheenjohtaja kääntää takkinsa ja pyörtää aiemmat puheensa.”

AY-väki ensisijaisesti vasemmistopuolueiden asialla

Perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Halla-aho tuo esille Facebookissa, että SuPerin pomon Paavolan takinkäännön taustalla on tuttu ilmiö:

AY-väki nostaa kulisseissa esiin halpatyövoiman maahanmuuton aiheuttamia ongelmia omilla aloillaan. Monesti järjestöjen jäsenet ja edustajat käyvät itkemässä ongelmia perussuomalaisille ja toivovat meidän tekevän asialle jotakin.

Mutta kun nostamme järjestöjen itse esille tuomia ongelmia julkiseen keskusteluun, samat järjestöt – ja usein jopa samat henkilöt – vetävät maton alta ja vakuuttavat, ettei mitään ongelmaa ole. Lisää maahanmuuttoa, arvopohjaa ja jakamatonta ihmisarvoa!

Ilmiö johtuu siitä, että työntekijäjärjestöt eivät ole ensisijaisesti jäsentensä – eli työntekijöiden – asialla vaan SDP:n ja vasemmistoliiton jatkeita ja tukiorganisaatioita.

Purra itse kirjoittaa Twitterissa, että on viime päivinä saanut runsaasti yhteydenottoja ja kiitoksia soteammattilaisilta.

SUOMEN UUTISET