Eduskuntavaalien alla vanhat puolueet hokevat päivästä toiseen, miten Suomessa muka on valtava työvoimapula, joka ratkeaa vain tuomalla Suomeen satoja tuhansia maahanmuuttajia EU:n ulkopuolelta. Perussuomalaisten Riikka Purra muistutti aamulla Radio Rockin haastattelussa, että työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat johtuvat usein muista syistä kuin siitä, että työvoimaa ei olisi saatavilla.

Työvoimapulaa väitetään olevan esimerkiksi sotelalalla, jonne kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo haluaisi tuoda jopa 200 000 maahanmuuttajaa.

Radio Rockin haastattelussa aamulla ollut perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kuitenkin muistutti jälleen kerran, että maahanmuutto ei ratkaise työvoiman saatavuuden ongelmia nyt eikä jatkossakaan.

Esimerkiksi sotealalla hoitajan puutteellinen kielitaito saattaa olla jopa riski potilasturvallisuudelle. Kielitaidottomat hoitajat ovat lisäkuorma, ja he jopa ajavat koulutettuja hoitajia pois alalta, kuten esimerkiksi hoitajaliitto SuPer on lausunnossaan todennut.

– Maahanmuutto työvoimapulan ratkaisijana voi toimia ainoastaan silloin, kun se on suunniteltu ja toteutettu järkevästi, esimerkiksi niin, että tulijoilla on riittävä kielitaito ja että he pärjäävät. Ajatus siitä, että maahan tuotaisiin kymmeniä, satoja tuhansia ihmisiä täsmentämättä, mille alalle tai mitä työtä tekemään, niin se on pelkkää populistista hokemaa, Purra sanoo.

Työn heikot kannustimet usein estävät työllistymisen

Suomessa on eri aloilla pulaa työvoimasta. Purra kuitenkin huomauttaa, että työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat johtuvat vaihtelevista syistä, usein jopa jostain muusta syystä kuin siitä, että työvoimaa ei olisi saatavilla.

– Joskus kyseessä voi olla aidosti koulutuspoliittinen ongelma eli se, että ammatillisista oppilaitoksista ei valmistu tarpeeksi osaavia nuoria yritysten käyttöön. Sotealan työvoimapula sen sijaan on globaali ongelma. Esimerkiksi Ruotsissa, jonne on jo tullut paljon työperäistä maahanmuuttoa, on edelleen pulaa hoitajista. Syynä ovat työn rasittavuus, hoitojonot, palkan epäsuhta ja muut työn veto- ja pitovoiman ongelmat.

Työvoimapulan taustalla ovat usein myös työn heikot kannustimet.

– Kalliin asumisen alueilla, esimerkiksi ravintola-alalla, kotimaisen työvoiman saatavuuden vaikeudet voivat hyvin liittyä siihen, että palkalla ei tahdo tulla toimeen tai toisaalta työstä saatava vastike ei juuri ole korkeampi kuin sosiaaliturva.

Suomessa jo nyt yli 250 000 työtöntä työnhakijaa

Suomessa on valtava työnhakijoiden joukko ja myös kohtaanto-ongelma eli tilanne, jossa avoimet työpaikat ja työvoima eivät eri syistä kohtaa.

Purra muistuttaa työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) uusimmasta työllisyyskatsauksesta, jonka mukaan Suomessa on 479 600 työnhakijaa, joista 258 100 on työttömiä.

Ulkomaalaisia työnhakijoita on 84 119, joista työttömiä 35 548. Työllisyyskatsaus myös osoittaa, että avoimien työpaikkojen määrä on laskenut edellisvuodesta 44 000.

Purra huomauttaa, että Suomessa on myös noin 200 000 ihmistä, jotka tekevät vastoin tahtoaan osa-aikatyötä, eli he haluaisivat tehdä enemmän tunteja, mutta niitä ei ole tarjolla.

– Ajatus siitä, että voisimme Euroopan ulkopuolelta tuoda maahan ihmisiä korjaamaan oman järjestelmämme ongelmia, ei valitettavasti vain toimi.

Suomen Uutiset