Matalapalkka-aloille EU:n ulkopuolelta saapuvan halpatyövoiman vastaanottaminen ei ole millään mittarilla taloudellisesti kannattavaa Suomelle ja suomalaisille veronmaksajille, koska tulijoiden palkkaa täydennetään tulonsiirroilla. Perussuomalaisten kansanedustaja Mari Rantanen ihmetteleekin vanhojen puolueiden toistuvaa työvoimapulapuhetta. – Jos tulijoiden oletetaan ja viestitään pärjäävän palkallaan, mihin sitten tarvitaan suomalaisen veronmaksajan kompensaatiota joka kuukausi esimerkiksi asumistuen muodossa?

Suomi on monesta eri syystä houkutteleva maa matalapalkka-aloille työllistyville maahanmuuttajille. Ensinnäkin sosiaaliturva kattaa elämisen kustannuksia palkkatason ollessa reilut 700 euroa kuukaudessa ja työttömyysturvaoikeus syntyy 6 kuukauden työskentelyn jälkeen.

Perussuomalaisten kansanedustaja Mari Rantanen toteaa, että Suomen löysät ehdot ovat omiaan houkuttelemaan Suomeen kynnysrahoja maksavia ihmisiä joihin kohdistuu niin ihmiskauppaa kuin kiskontaa. Helsingin poliisilaitos kertoi äskettäin, että käytännössä kaikki kehitysmaista Suomeen töihin pyrkivät maksavat kynnysrahaa.

– Poliisin mukaan oleskelulupa Suomeen heltiää keskimäärin 15 000 eurolla. Tällä panostuksella on loppuelämä turvattu tarvittaessa Kelan ja suomalaisen veronmaksajan kustannuksella. Maabrändimme tunnetuin osuus maailmalla työperäisessä maahanmuutossa onkin mainoslause Kela-money, joka on tullut tutuksi myös rikostutkintojen kautta, Rantanen sanoo.

Hän kertoi tänään Tuumaustunnilla karuja tosiasioita työperäisestä maahanmuutosta.

Yhä enemmän työttömiä maahanmuuttajia

Vanhat puolueet, etenkin vihreät, kokoomus ja SDP, ovat eduskuntavaalien alla esittäneet toistuvaa työvoimapulapuhetta ja ainoa mahdollinen ratkaisu olisi kuulemma tuoda Suomeen mahdollisimman paljon halpatyövoimaa EU:n ulkopuolelta. Esimerkiksi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo haluaisi tuoda sotealalle jopa 200 000 maahanmuuttajaa.

Samaan aikaan Suomessa on valtava joukko vailla työtä olevia tai vajaatyöllistettyjä. Rantanen toteaakin, että vanhojen puolueiden hokema työvoimapulasta onkin todellisuudessa pulaa halpatyövoimasta.

– Työ- ja elinkeinoministeriön tuottaman tammikuun työllisyyskatsauksen mukaan Suomessa oli 258 000 työtöntä työnhakijaa. Näistä vieraskielisiä oli kaikkiaan 47 558 ja nousua vuodessa oli 10 prosenttia, jota lisäystä ei katsauksen mukaan voi selittää ukrainalaisilla. Samasta katsauksesta voimme nähdä, että työpaikkojen määrä on laskenut edellisvuodesta yli 10 000, Rantanen huomauttaa.

Hän myös toteaa, että samaan aikaan kun työvoimapulapuhe raikaa, työ- ja elinkeinoministeriö povaa työttömyyden lisääntymistä.

– Jo pelkästään tässä olen kertonut maassa olevista lähes 80 000 työttömästä vieraskielisestä maassamme, joten lienee selvää, että muiden puolueiden ja elinkeinoelämän papukaijamainen hokema osaajapulasta ei tarkoita osaajapulaa vaan halpatyövoimapulaa

PS: Tulijoille 3 000 euron tuloraja

Suomeen saapuvat työperäiset maahanmuuttajat työllistyvät lähes pelkästään matalapalkka-aloille, mutta se ei ole millään mittarilla taloudellisesti kannattavaa Suomelle ja suomalaisille veronmaksajille, koska tulijoiden palkkaa täydennetään tulonsiirroilla.

Rantanen painottaa, että kansantaloudellisesti kestävää olisikin pyrkiä työllistämään Suomessa jo nyt oleva valtava työnhakijoiden joukko ja samalla löytämään vajaatyöllistetyille lisää työtunteja.

– Jos työperäinen maahanmuuttaja saa työpaikan, johon olisi voitu palkata myös suomalainen työtön, on selvää, että sosiaaliturvamenomme ei tätä menoa kestä. Tällöin maksettavaksi jää edelleen sosiaaliturva suomalaiselle työttömälle mutta vielä lisäksi tulijan toimeentuloa täydentävä sosiaaliturva.

– Valtionvarainministeriön laskelmat osoittavat, että 2 500 euron palkka yksinasuvalla on positiivinen julkiselle taloudelle jos laskentaan otetaan mukaan vain työmarkkinatuki ja asumistuki. Summasta puuttuvat siis palvelut kokonaan. Tämäkin fakta puoltaa perussuomalaisten vaatimusta 3 000 euron tulorajasta EU:n ja Eta-maiden ulkopuolelta tuleville työntekijöille. Mitä ilmeisimmin ruotsalaisetkin ovat laskelmissaan päätyneet samaan sillä uuden oikeistohallituksen myötä myös Ruotsi aikoo asettaa tämän tulorajan tulijoille, Rantanen sanoo.

Kansalaisuusperusteinen sosiaaliturva kaikkien etu

Perussuomalaisten mielestä suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä on ensi sijassa tarkoitettu suomalaisille. Pidemmän aikavälin tavoitteena perussuomalaiset esittääkin sosiaaliturvan rajaamista vain Suomen kansalaisille.

Rantanen toteaa, että uudistus olisi kaikkien etu.

– Perussuomalaisten ehdotus kansalaisuusperusteisesta sosiaaliturvasta poistaisi niin suomalaisen veronmaksajan riskit kuin myös työperäisesti riistettäviin ihmisiin kohdistuvat rikokset.

Rantanen ihmettelee, miksi vanhoilla puolueilla ei ole ollut haluja tarkastella suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän heikkouksia tai esittää siihen korjauksia.

– On syytä kysyä, miksi elinkeinoelämä ja kokoomus ei ole yhdessäkään puheenvuorossaan nostanut esiin sitä, että lakia rajat ylittävästä sosiaaliturvasta ja lakia työttömyysturvasta tulisi muuttaa. Jos Suomeen tulijoiden oletetaan ja viestitään pärjäävän palkallaan, mihin sitten tarvitaan suomalaisen veronmaksajan kompensaatiota joka kuukausi esimerkiksi asumistuen muodossa?

Vanhoilla puolueilla sama tavoite

Vanhojen puolueiden pysyvä tavoite on lisätä maahanmuuttoa keinolla millä hyvänsä, vain hokemat ovat muuttuneet vuosien saatossa.

Vuonna 2015 huudettiin: ”Meillä on unelma”- ja vuonna 2023 puhutaan työvoimapulasta tai osaajapulasta. Rantanen huomauttaa, että seuraukset ovat kuitenkin täysin samat.

– Meille tulee lähinnä alikehittyneistä tai kehitysmaista kynnysrahoja maksavaa väkeä, joka rasittavat julkista taloutta, puhumattakaan peruspalvelujärjestelmästämme.

SUOMEN UUTISET