STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà esittää Helsingin Sanomissa julkisen talouden vakauttamiseksi tyrmäävän 8,4 miljardin euron veronkiristysten listan, jolla hänen mukaansa Suomen veroaste voitaisiin vakauttaa. Lista on kokonaisuudessaan erityisen rajua luettavaa erityisesti autoa käyttävälle suomalaiselle palkansaajalle sekä yrittäjälle. Patrizion mukaan lista ei ole STTK:n hyväksymä.

Patrizio Lainà esittää reippaasti yli miljardilla eurolla veronkiristyksiä autoilijalle. Tämä sisältää mm. valmiste- ja liikenteen verojen indeksoinnin (800 miljoonaa euroa), joka tarkoittaisi automaattisia veronkiristyksiä polttoaineveroihin.

– Lisäksi listalta löytyy ajoneuvoveron korotus 170 miljoonalla eurolla, hallituksen polttoaineveronkevennyksen peruminen, ajoneuvoveron perusveron kevennyksen peruminen ja liikenteen verouudistuksen käynnistäminen, jolla tavoitellaan 300 miljoonan euron lisäystä. Ja jos vielä ei hymy hyytyisi, niin purettaisiin vielä työn verotuksen kevennykset pieni- ja keskituloisilta, luettelee kansanedustaja Miko Bergbom listan esityksiä.

Työllisyyttä tukevat esitykset puuttuvat

Lainà esittää listallaan autoilijoiden veronkiristysten lisäksi muun muassa miljonääriveroa, yhteisöveron kiristämistä miljardilla eurolla, yrittäjävähennyksen poistoa ja työssäkäyvien lapsiperheiden veronkevennysten perumista.

– Minusta tässä herää jälleen kysymys, eikö palkansaajajärjestöjen puolella todella löydetä mitään muuta ratkaisua maamme kroonisiin ongelmiin, kuin verotuksen kiristäminen. Tässä tapauksessa kiristykset olisivat vielä poikkeuksellisen rajuja juuri pieni- ja keskituloiselle palkansaajalle.

– Jotenkin sitä kuvittelisi, että heidän asemansa vahvistaminen olisi STTK:n pääekonomistin mielessä. Lisäksi yrittäjiin kohdistuvat valtavat veronkiristykset todennäköisesti vähentäisivät Suomen houkuttelevuutta investointiympäristönä ja täten osaltaan heikentäisi työllisyyttä, Bergbom toteaa.

8,4 miljardin euron potista veronkiristyksiä esimerkiksi ammattiliittojen verovapauteen löytyi 200 miljoonan euron edestä. Tätä Bergbom pitää oikeansuuntaisena.

SUOMEN UUTISET