Uutistoimisto Bloomberg on nähnyt ensi viikolla julkaistavan EU:n kauppastrategian luonnoksen. Luonnoksessa myönnetään Yhdysvalloilla olleen aiheelliset huolet saada kauppakiistat ratkotuksi Maailman kauppajärjestö WTO:n kautta. EU haluaa Yhdysvaltain tavoin tarkistaa WTO:n toimintatavat.

Yhdysvaltain ex-presidentti Donald Trump kieltäytyi nimittämästä uusia yhdysvaltalaisjäseniä kauppaorganisaation tuomioistuimeen vanhojen jäsenten virkakauden päätyttyä. Samalla WTO:n vajaamiehitys merkitsi samalla elimen kansainvälisten kauppariitojen tuomiovallan katoamista.

Tällä tavoin Yhdysvaltain ja Kiinan kauppakiistoihin ei ollut tuomaria. Tämä mahdollisti kauppasodan esimerkiksi tullien muodossa.

Kiinan valtiokapitalismi huolettaa EU:ta

Kiinan valtiokapitalismi nojaa protektionistisiin seinämiin. Kiina ei avaa talouttaan vapaalle kilpailulle ja suojaa lukuisia valtio-omisteisia yrityksiä. Kiina voi esimerkiksi määrätä sen omistamien pankkien myöntämään rahoitusta niin ikään Kiinan valtion omistamille yrityksille.

EU on havainnut, että globaalin talouden vinoumia muodostuu, kun kaikki kansainvälisen kaupan pelurit eivät pelaakaan samoilla säännöillä. EU haluaa sitouttaa Kiinan noudattamaan vapaan markkinatalouden pelisääntöjä. Unioni uskoo sen onnistuvan helpommin yhteisessä läntisessä rintamassa.

EU kiirehti viime vuoden lopulla solmimaan kiistanalaisen investointisopimuksen Kiinan kanssa. Sopimuksen kritisoijat huomauttavat Kiinan ihmisoikeustilanteesta ja demokratian vapaudesta.

Kiina nousee – EU:n merkitys vähenee

Kiinan talouden koko ei EU:n mukaan enää ole tasapainossa maan suhtautumiseen markkinatalouden kanssa. Kiinan WTO-jäsenyys ei ole muuttanut Kiinan valtiokapitalismia riittävästi kohti vapaata markkinataloutta.

EU alleviivaa unionin ulkopuolisen maailman tuottavan 85 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta vuonna 2024. Kiinan talouden on arvioitu kasvavan edelleen lähes viiden prosentin vuosivauhtia seuraavan kymmenen vuoden aikana. Se merkitsee yhä suurempaa osuutta maailman tuotannosta.

EU toivoo Yhdysvaltoja takaisin WTO:hon neuvottelemaan järjestön uudistuksista.

Henri Alakylä