Yle uutisten mukaan myös ilman laillista oikeutta maassa olevilla on aina oikeus perustuslain mukaan toimeentulotukeen, mutta tätä ei sosiaalitoimistoissa tiedosteta ja kunnat ovat antaneet kielteisiä tukipäätöksiä.

Kysymys on perustuslain 19. pykälän ensimmäisen momentin tulkinnasta, jonka mukaan ”jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.”

Laillisen ja laittoman välillä oltava ero

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin joulukuussa 2015 antaman linjauksen mukaan oleskelulupa ei ole toimeentulon edellytys ja kaikille Suomessa oleskeleville tulee myöntää toimeentulotukea.

Turun yliopiston oikeustieteen professorin Juha Lavapuron mukaan asia on yksiselitteisesti niin, että perustuslain mukaan jokaisella on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja mikäli tätä linjausta halutaan muuttaa, tulee perustuslakia muuttaa. Uutisoinnin mukaan myös Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut kielteisiä toimeentulotukipäätöksiä, koska perustuslain mukaan oleskelulupa ei ole toimeentulotuen edellytys.

– Ulkomaalaiselle paperittomalle riittää täysimääräisen toimeentulotuen sijaan välttämätön taso kuten ruoka, majoitus ja menolippu kotimaahan. Laillisesti ja laittomasti Suomessa olevien välillä täytyy olla ero, linjaa perussuomalaisten kansanedustaja ja perustuslakivaliokunnan jäsen Simon Elo.

Ei sallita edes EU-kansalaisille

EU-tuomioistuin antoi marraskuussa 2014 päätöksen, jonka mukaan Saksan ei tarvitse maksaa sosiaalitukea EU:n sisältä tuleville maahanmuuttajille, jotka eivät ole taloudellisesti aktiivisia, eli eivät hae töitä.

Päätös pätee laajemmin EU-kansalaisiin, jotka eivät voi tuomioistuimen päätöksen mukaan mennä toiseen maahan ”vain” saadakseen sosiaalitukia. Tapauksessa oli myös katsottu, että hakija ja hänen poikansa eivät olleet oikeutettuja oleskeluoikeuteen Saksassa, joten he eivät voi vedota asiassa syrjimättömyyslakeihin tai sosiaaliturvajärjestelmään.

– Edes EU-kansalaiset eivät voi muuttaa toiseen maahan vain saadakseen sosiaalitukia. Miten voi olla mahdollista, että Suomessa tulkitaan laittomasti maassa olevalla olevan oikeus saada täyttä toimeentulotukea, jos sitä ei vastaavassa tapauksessa saisi edes EU-kansalainen? ihmettelee perussuomalaisten kansanedustaja ja perustuslakivaliokunnan jäsen Leena Meri.

Poikkeuksellinen tilanne vaatii puuttumista

Elon ja Meren mukaan on syytä harkita, että perustuslakivaliokunta ottaa kantaa paperittomien toimeentulotuen tulkintaan hallituksen esityksen yhteydessä.

– Mikäli tilanteen korjaamiseen vaaditaan perustuslain muutos, on hallituksella oltava rohkeus poikkeuksellisiin toimenpiteisiin poikkeuksellisessa tilanteessa.

– Hallitus tekee hyvää työtä turvapaikanhakijoiden vetovoimatekijöiden vähentämiseksi. Suomi ei voi olla koko maailman sosiaalitoimisto, sanoo Meri.

Kuvassa: Vastaanottokeskuksen ruokaa arvostelleet turvapaikanhakijat osoittivat mieltään Oulussa. Kuvituskuva.

SUOMEN UUTISET