Yle käsitteli A-studion lähetyksessään (24.11.), kuinka toimeentulotuen maksamisen käytäntö laittomasti maassa oleskeleville vaihtelee kuntien välillä. Esimerkiksi Joensuussa maksettu tuki on käsittänyt useiden päivien ruokarahan lisäksi asumiskuluja. Saman lähetyksen uutisraportissa haastateltu kaupungin sosiaalityöntekijä myös peräsi pidempiaikaista asumisratkaisua laittomille maassa oleskeleville.

”Kuntalaisten tulisi älähtää päättäjille”

Perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meren mukaan Joensuun kaltainen tukitoiminta saattaa kannustaa ihmisiä jäämään tänne, kun heille luodaan näin oikeutta olla noudattamatta lainvoimaisia päätöksiä.

– Ihmisille voidaan järjestää hätämajoitus yhteisasuntoloissa ja välttämätön ruokatarjoilu, mutta tarkoituksena tälle kaikelle tulee olla maasta poistumisen järjestely. Mikäli kunnat lähtevät omilla päätöksillään parantamaan turvaa, on se minusta kuntalaisten verovarojen väärinkäyttöä ja kuntalaisten tulisi tästä älähtää päättäjille.

Oikeusvaltion perusteet murenevat

Meri painottaa, että jos kaikkien ei tarvitse noudattaa päätöksiä, murenevat oikeusvaltion ja yleisen lainkuuliaisuuden perusteet.

– Herää kysymys, kuka saa valita mitä päätöksiä noudattaa? Ei voi olla niin, että suomalaiset itse noudattavat kiltisti lakeja sekä päätöksiä, mutta maassa laittomasti olevien ei tarvitse noudattaa maastapoistumispäätöstä – ja että tämä vielä sallitaan miettimällä, mitä palveluita ryhdymme heille laajemmin järjestämään.

Vain välttämätöntä tukea muutamaksi päiväksi

Sisäministeriö tiedotti keskiviikkona 30.11. suunnitelmasta, jossa käsiteltiin laitonta maassa oleskelua. Maahanmuuton ministerityöryhmässä käsiteltiin toimenpidesuunnitelmaa laittoman maassa oleskelun ehkäisyyn ja hallintaan. Suunnitelmaa on valmisteltu eri ministeriöiden kesken ja se keskittyy kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden laittomaan maassa oleskeluun. Ministeriön tiedote käsitteli myös toimeentulotuen maksatusta.

– Laittomasti maassa olevien kohdalla kyseeseen tulee lähinnä kiireellinen, hakuhetkellä tarvittava välttämätön tuki. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ruoan ja välttämättömien lääkkeiden hankintaa muutamiksi päiviksi, tiedotteessa painotetaan.

Kiireellistä apua lain mukaan annettava

Tiedotteessa tarkennettiin, että välttämättömien sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta sosiaali- ja terveysministeriö täydentää olemassa olevaa ohjeistusta. Samalla seurataan laittomasti maassa olevien hakeutumista kiireelliseen sairaanhoitoon. Terveydenhuoltolain mukaan julkisen terveydenhuollon on annettava kiireellistä hoitoa sitä tarvitseville.

Ohjeistusta toimeentulotuen myöntämisestä ollaan täydentämässä koskien laittomasti maassa oleskelevien oikeutta perustuslain mukaiseen välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon, asiakkaan ohjaamisesta vapaaehtoisen paluun järjestelmään sekä vastaanottopalvelujen päättymisestä.

Tavoitteena on kotiinpaluu

Sisäministeriön ohjeistus vastaa Merestä hyvin hänen ajamaansa linjaa, vaikka tarkemmat ohjeet toki vielä puuttuvat toimeentulotuen osalta.

– Linjaukset vastaavat ajatuksiani siitä, että laittomasti maassa oleskeleville tavoite on kotiinpaluu, jolloin heille voidaan myöntää palveluina vain välttämättömät tuet ja kiireellinen hoito hyvin lyhyeksi ajaksi. Muun kaltainen järjestelmä tukisi laittomasti maassa olevia jäämään Suomeen.

– Toki on ymmärrettävää, että yksilön kannalta päätös voi tuntua väärältä, jos tämä haluaa asua Suomessa. Oikeusvaltiona Suomi on harkinnut kunkin henkilön edellytykset toimivaltaisessa viranomaisessa ja mahdollistanut valituksen tuomioistuimeen. Kun asia on lainvoimaisesti ratkaistu, on sitä kaikkien noudatettava, Meri painottaa.

HELI-MARIA WIIK

Tagit