Perussuomalaisten kolmannen kauden kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa on jättänyt hallitukselle kirjalliset kysymykset koskien kotihoidon toimivuuden turvaamista sekä hoivalaitoksessa olevien omaisten tapaamisten järjestämistä turvallisesti koronaepidemian aikana.

– Minulla on suuri huoli kotihoidon kantokyvystä ja riittävän hoivan järjestämisestä näinä vaikeina aikoina. Myös kotihoidon parissa työskentelevien henkilöiden jaksaminen on vaakalaudalla. Mielestäni hallituksen on välittömästi ryhdyttävä toimiin kotihoidon toimivuuden turvaamiseksi, sanoo Ritva ”Kike” Elomaa.

Kotihoidon toimivuuden haasteet ovat suuria. Tällä hetkellä yksi keskeinen ongelma on kotikäyntien riittämätön määrä sekä käyntien kiireinen aikataulu. Riittävä määrä kotikäyntejä olisi pystyttävä takaamaan jo pelkästään hoidettavien inhimillisten olosuhteiden turvaamiseksi.

– Jatkuva resurssipula ja liian vähäinen hoitajamäärä ovat suuri riski hoidettavien terveydelle ja hoitajien jaksamiselle. Koronan myötä tilanne on suorastaan hälyttävä. Näin ei voi jatkua. Hallitukselta tarvitaan nyt pikaisesti avauksia kotihoidon kehittämiseksi sekä lisää taloudellisia resursseja riittävän hoidon varmistamiseksi, Elomaa vaatii.

Moni vanhus kärsi yksinäisyydestä jo ennen koronaa

Yksinäisyys on äärimmäisen vakava ongelma, ja se lisää riskiä henkiseen oireiluun esimerkiksi masentuneisuuden muodossa. Henkinen hyvinvointi puolestaan heijastuu tutkitusti myös fyysiseen terveyteen.

– Valitettavan moni vanhus tai sairas kärsi yksinäisyydestä jo ennen kuin korona pahensi tilannetta entisestään. Vierailukäyntejä onkin rajattu tuntuvasti. Vaikeasta tilanteesta huolimatta olisi ensiarvoisen tärkeää yrittää järjestää mahdollisuus tavata turvallisesti sukulaisia tai muita läheisiä, Elomaa sanoo.

– Nyt olisi äärimmäisen tärkeää panostaa tapaamisten järjestämiseen turvallisesti koronasta huolimatta. Käytännön ratkaisuja ovat esimerkiksi ulkoilmassa riittävillä välimatkoilla järjestettävät kohtaamiset tai erilliset tapaamistilat. Joustavuutta on myös lisättävä siten, että esimerkiksi juhlapyhinä järjestetään hoidettaville mahdollisuus vierailla kotona tai sukulaisilla, jos tilanne sen suinkin sallii. Tapaamisten järjestämiseen tarvittaisiin nyt kansallisen tason ohjeistusta, jottei yksinäisyys nakerra entisestään heikossa kunnossa olevien ihmisten tilannetta, Elomaa päättää.

Suomen Uutiset