Suomen Uutiset kysyi EU:n rasismintorjuntakoordinaattorilta Michaela Moualta, miten EU huomioi syrjinnänvastaisessa työssään sukupuolirasismin, islamotrauman ja päähuiviin puetut pienet tytöt, joiden kohdalla sukupuolitietoinen opetussuunnitelma ei toteudu opetussuunnitelman edellyttämällä tavalla. Kommenttien sijaan rasismintorjuntakoordinaattori ohjasi pyytämään vastatusta EU:n islamofobiasta vastaavalta koordinaattorilta Marion Lalisselta.

Suomen Uutiset ei saanut mitään vastausta Marion Lalisselta. Samaan aikaan kysyimme sekä rasismintorjuntakoordinaattori Michaela Moualta että Suomen EU-asioiden tiedotuksesta, onko tosiaan niin, että muslimien syrjintään erikoistunut koordinaattori on sopiva henkilö vastaamaan kyseisestä uskonnosta traumatisoitujen asioista ja siihen liittyvästä sukupuolirasismista. Suomen EU-tiedotuksesta pyydettiin olemaan yhteydessä oikeusasioiden puhemieheen Christian Wigandiin.

EU nimitti ensimmäisen rasismintorjunnan koordinaattorin Mouan maaliskuussa 2021. Hän avasi tehtävänkuvaansa Ylen Aamun haastattelussa 12.4.

Moua kertoi, että haluaa itse käyttää tittelistään nimitystä antirasismikoordinaattori, sillä hänestä määrittely kertoo paremmin, että rasismia pyritään aktiivisesti tunnistamaan ja tunnustamaan sekä purkamaan yhteiskunnan rakenteista esimerkiksi politiikassa ja lainsäädännössä. Ja se, mihin sillä pyritään, on tosiasiallinen yhdenvertaisuus.

Mouan kommenteista intoutuneena Suomen Uutiset pyysi Moualta haastattelua.

Moua ohjasi kysymyksen eteenpäin

Näin kysyimme:

Miten EU puuttuu maahanmuuttajanaisten kokemaan sukupuolirasismiin? Aiheeseen liittyy tiiviisti islamotrauma ja esimerkiksi pienten tyttöjen pukeminen huiviin, joka rikkoo lasten oikeuksia sekä lapsen oikeutta sukupuolitietoiseen kasvatukseen. Islamotraumatisoituneet kokevat myös kunniaväkivaltaa. Sukupuolirasismiin kuuluu myös julma ihmisoikeusrikos, tyttöjen sukuelinten silpominen. Osa silpomisista tehdään kulttuurisista syistä, jolloin se on pelkkä sukupuolirasistinen ihmisoikeusrikos.

Mainitsimme kysymyksessä myös Forgotten feminists -journalistin Yasmine Mohammedin haastattelun, joka antaa selkeän kuvan väkivaltaisesta sukupuolirasismista ja islamotraumasta.

Näin Moua vastasi:

– Komissiolla on erikseen anti-Muslim hatred coordinator Marion Lalisse, jonka asiantuntijuusaluetta kysymyksesi käsittelee. Hän pystyy paremmin vastaamaan mahdollisesti kysymykseesi.

Selvennyspyyntöön ei saatu vastausta

Pyysimme lisäselvennystä:

Kiitos. Pyydämme häneltä kommentteja. Onko sinun kauttasi kuitenkin mahdollista saada kommentteja tuohon intersektionaaliseen feminismiin?

Haluaisimme tietää, miksi intersektionaalinen feminismi ei suojele syrjittyä naista vähemmistön sisällä? Esimerkiksi alistettujen musliminaisten kohdalla etnisyys nousee usein määräävämmäksi tekijäksi kuin naissukupuoli.

Mainitsimme perusteluissa, että kyseessä on kasvava syrjintään liittyvä ongelma. Viime aikoina myös valkoinen feminismi on saanut kritiikkiä juuri tästä syystä, ja siksi tähän olisi erittäin tarpeellista saada rasimintorjuntakoordinaattorin linjaus.

Moua ei vastannut kysymyksiimme.

Myöskään Lalisse ei vastannut

Pyysimme Lalisselta kommenttia siitä, miten syrjinnänvastainen työ ottaa huomioon islamotraumatisoituneiden asiat, sukupuolirasismin ja pienten päähuiviin puettujen lasten oikeudet. Linkitimme kysymykseen tuoreen kunniaväkivaltailmiön, jossa Tiktokissa on levitetty avioeroon päätyneiden naisten nimiä ja kuvia. Pelkkä nimi kyseisessä yhteydessä voi olla kehotus murhaan.

Lalisse ei ole vastannut Suomen Uutisille. Koska emme saaneet vastauksia, pyysimme apua Suomen EU-tiedotuksesta. Esitimme alkuun antirasismikoordinaattori Mouan ja Suomen Uutisten välisen kirjeenvaihdon sekä sen, että Moua ei vastannut myöskään lisäkysymykseemme.

Näin kysyimme:

Olemme pyytäneet anti-Muslim hatred -koordinaattori Marion Lalisselta haastattelua. On kuitenkin outoa, että islamofobian koordinaattori olisi neutraali vastaamaan islamotraumaa kokevien asoista. Rasismin vastaiseen työhön kuuluu myös sukupuolirasismin torjunta, jota esimerkiksi islamotraumatisoituneet kokevat. Asia on ajankohtainen, sillä tätä tapahtuu koko ajan. Esimerkkinä pienen tytön huivittaminen. Hänelle ei suoda sukupuolitietoista kasvua, kuten suomalainen opetussuunnitelma (tunnetaan myös nimellä sateenkaarityöpaja) edellyttää. Näin tapahtuu lasten oikeuksiin sitoutuneessa yhteiskunnassa.

Osaatteko auttaa?

Suomen EU-tiedotuksesta vastattiin näin:

– Valitettavasti en tunne heidän työnjakoaan kovin tarkasti. Tarvittaessa voitte olla yhteydessä oikeusasioiden tiedottajaan, spokesperson Christian Wigandiin.

Vastaus tuli kuukauden viiveellä

Suomen Uutiset lähetti kaksi kommentointipyyntöä oikeusasioiden puhemiehelle, joista jälkimmäiseen vastattiin noin kuukauden jälkeen. Näin kysyimme:

Kirjoitamme artikkelia siitä, miten EU:n rasismin vastainen työ huomioi sukupuolirasismin ja islamotraumasta kärsivien naisten asiat. Aihe on hankala, koska vallalla oleva intersektionaalinen feminismi huomioi etnisyyden tai uskonnon ennen sukupuolta. Tästä esimerkkinä on Forgotten feminists -podcastin journalisti Yasmine Mohammedin haastattelu.

Rasismintorjuntakoordinaattori Michaela Moua ei halunnut vastata aiheeseen, vaan ohjasi kommentoinnin anti-Muslim hatred -koordinaattori Lalisselle.

Onko anti-Muslim hatred -koordinaattori sopiva henkilö vastaamaan islamotraumatisoituneiden naisten asioista EU:ssa?

Varsinainen kysymys kierrettiin

Näin oikeusasioiden puhemies vastasi tiedottajan välityksellä (vastaus on annettu epävirallisena):

– EU kiinnittää erityistä huomiota yleismaailmallisen lähestymistavan omaksumiseen perusoikeuksista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen toisen artiklan mukaisesti. EU ottaa työssään huomioon intersektionaalisuuden, mukaan lukien rasismiin tai uskontoon ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän. Tasa-arvon rakentaminen on yksi komission tärkeimmistä prioriteeteista.

– Naisten ja miesten välinen tasa-arvo on EU:n perusarvo.

– Sukupuoleen perustuva väkivalta on edelleen pelottavaa todellisuutta liian monelle naiselle EU:ssa. Maaliskuussa 2022 komissio ehdotti EU:n laajuisia sääntöjä naisiin kohdistuvan sukupuoleen perustuvan väkivallan ja perheväkivallan lopettamiseksi. Ehdotetulla direktiivillä kriminalisoitaisiin sekä suostumuksen puutteeseen perustuva raiskaus että naisten sukupuolielinten silpominen. Se myös kriminalisoisi naisiin ja tyttöihin kohdistuvan kyberväkivallan, mukaan lukien sukupuoleen perustuvan vihapuheen.

Heli-Maria Wiik