Suomi on myöntänyt takauksina Euroopan rahoitusvakausväline ERVV:lle yhteensä noin seitsemän miljardia euroa.

Eurovaaliehdokas, Euroopan alueiden komitean jäsen Ilpo Heltimoinen pitää suurena vääryytenä sitä, että talouskuria ja yhteisiä sopimuksia noudattamattomia maita on palkittu rikkomuksista ja suoranaisesta valehtelusta samaan aikaan kun sääntöjä noudattavat maat joutuvat maksumiehiksi.

Esimerkiksi Kreikka tullessaan euroalueen jäseneksi valehteli taloudellisesta tilanteestaan ja vääristeli muun muassa lainojensa määrästä.

– Nyt sitten väärintekijät palkitaan ja ne maat, jotka ovat seisseet yhteisessä rintamassa ja noudattaneet sääntöjä pilkulleen, joutuvat maksamaan muun muassa Venäjä-pakotteiden takia, kertoo Ilpo Heltimoinen.

Seuraavaksi rahaa tarvinnee Italia

Niiden maiden kanssa, joiden talouskuri ei pidä, tulee olemaan jatkossakin ongelmia. Muun muassa Italian tilanne näyttää kohtuullisen huonolta, ja näyttää todennäköiseltä, että siltä suunnalta tullaan seuraavaksi rahaa pyytämään.

Heltimoinen pitää ongelmallisena sitä, että talouskuria noudattamattomille maille on myönnetty lainoja muun muassa Saksan pankeilta, ja niiden takuumiehiksi on laitettu Suomen kaltaisten maiden veronmaksajat.

– Kun noudatetaan sääntöjä, siitä pitäisi palkita ja korvata maille aiheutuneet kustannukset. Esimerkiksi Suomi ei saa mitään kompensaatiota vastuun kantamisesta ja se on moraalisesti väärin. Työkaluja asian hoitamiseksi kyllä löytyisi, jos poliittista tahtoa vain olisi enemmän, sanoo Heltimoinen.

Suomi on kärsinyt Venäjän vastapakotteista

Venäjä liitti itseensä Krimin vuonna 2014 ja jatkaa aggressiivista toimintaansa Itä-Ukrainassa, jossa käydään sotaa parasta aikaa. YK:n yleiskokouksessa pidetyssä äänestyksessä Krimin liittäminen Venäjään tuomittiin laittomaksi aivan selkein lukemin ja johti EU:n asettamaan talouspakotteita sellaisia henkilöitä vastaan, joilla on yhteyksiä Krimin laittomaan miehitykseen.

Koska Venäjä loukkasi törkeästi kansainvälistä oikeutta, ovat pakotteet sinänsä oikeutettuja eikä Suomen pidä livetä yhteisestä rintamasta tässä asiassa, mutta Venäjän asettamista vastapakotteista on joutunut kärsimään ennen muuta Suomi, ja siitä on saatava kompensaatiota EU:lta.

– Suomessa yhä useampi maanviljelijä on joutunut lopettamaan toimintansa ja on huomattu, että vastapakotteilla on ollut meille selkeitä taloudellisia seuraamuksia.

– Suomen huoltovarmuus ruoan osalta on mielestäni jo huolestuttavalla tasolla, joten kysymys on myös turvallisuuspoliittisesta ongelmasta, Heltimoinen toteaa.

Suomen pidettävä huolta kansallisista eduistaan

Venäjän asettamista vastapakotteista ovat joutuneet kärsimään erityisesti suomalaiset duunarit, maanviljelijät ja tietysti myös koko kansantalous.

EU:n tasolla Suomen olisi ehdottoman tärkeää uskaltaa pitää huolta omista kansallisista eduistaan vaatimalla EU:ta korvaamaan Venäjän vastapakotteista Suomelle koituneet kustannukset.

– Pakoterintamasta emme voi lähteä, mutta on sekä moraalisesti oikeudenmukaista että kansallisesti tärkeää vaatia EU:lta korvauksia pakotteiden meille aiheuttamista kustannuksista. Asialla on Suomelle myös turvallisuuspoliittista ja erityisesti aluepoliittista merkitystä, Heltimoinen huomauttaa.

MIKA MÄNNISTÖ