Eurovaaliehdokas Laura Huhtasaari arvioi, että Euroopan kansallismielisten puolueiden hetki on nyt tullut, ja ne nousevat merkittävään asemaan europarlamentissa seuraavalla vaalikaudella.

Eurovaaliehdokas, kansanedustaja ja perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari arvioi, että näissä vaaleissa nähdään EU:ssa vallan vahtivuoron vaihtuminen, joka alkaa Euroopan parlamentista.

– Eduskuntavaaleissa perussuomalaiset ottivat Suomen takaisin. Näissä vaaleissa otamme Euroopan takaisin, yhdessä muiden kansallismielisten puolueiden kanssa, Huhtasaari sanoo päättäväisesti.

Hän viittaa siihen, että Euroopan parlamenttiin on todennäköisesti muodostumassa laaja kansallismielisten puolueiden ryhmä, johon perussuomalaiset on hakeutumassa mukaan.

Kansallismielisillä puolueilla yhteiset tavoitteet

Tällä hetkellä perussuomalaiset kuuluvat parlamentissa ECR-ryhmään. Uuden ryhmän perustamisesta on kuitenkin käyty etukäteen tunnusteluja Italian sisäministerin Matteo Salvinin johdolla. Myös Huhtasaari tapaa Salvinin lähipäivinä.

Eurooppalaisten kansallismielisten puolueiden välillä on joitakin eroja. Huhtasaari korostaa, että kaikkia yhdistävät kuitenkin samat keskeiset tavoitteet.

– Yhteisiä pyrkimyksiä ovat ainakin haittamaahanmuuton vastustaminen, EU:n budjettivallan kaventaminen, yhteisvastuiden purkaminen ja tavoite kehittää EU:ta itsenäisten kansallisvaltioiden liitoksi.

Aloitevalta lainsäädännöstä EU-parlamentille

Huhtasaari julkaisi äskettäin vaalivideon, joka päättyy lauseeseen ”On aika kaataa rahanvaihtajien pöytä”. Tällä vertauskuvalla viitataan nimenomaan tunkkaiseen EU:n keskushallintoon.

– EU kaipaa puhdistusta. Epädemokraattista keskushallintoa on vähitellen ryhdyttävä purkamaan. Tällä hetkellä tilanne on se, että EU ei palvele jäsenvaltioitaan, vaan jäsenvaltiot palvelevat paisunutta hallintoa, joka ruokkii itse itseään.

Suuri osa Suomen lainsäädännöstä tulee EU:sta. Huhtasaari pitää ongelmallisena tilannetta, jossa EU-parlamentilla ei ole tosiasiallista valtaa tehdä lainsäädäntöaloitteita, vaan tämä oikeus on virkamiesten johtamalla komissiolla.

– EU-parlamentille tulisi siirtää aloitevalta lainsäädäntöasioissa, sillä se on demokraattisesti valittu toimielin, toisin kuin komissio, Huhtasaari sanoo.

EU kulukuurille, turhia virastoja ja hallintoa purettava

Virallisten EU-toimielimien ympärille on kasattu valtava hallinto-organisaatio, johon kuuluu useita erillisiä yksiköitä ja virastoja, joista moni ei ole koskaan kuullutkaan. Huhtasaari haluaakin EU:n kulukuurille ja viittaa EU:n paisuneisiin kustannuksiin jäsenvaltioille.

– Lopetetaan tulonsiirtounioni ja ajetaan samalla alas turhia virastoja ja hallintoa. Kun Ison-Britannian ero unionista toteutuu, vastaavasti Euroopan parlamentin kokoa tulisi pienentää.

EU:ssa keskeiseksi tavoitteeksi on nostettu ilmastonmuutoksen torjuminen. Huhtasaari on kuitenkin huolissaan kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden seurauksista.

– Ilmastotoimilla tulisi olla jäsenvaltioiden kansalaisten tuki. Ilmastovouhotus ei saa johtaa siihen, että Suomen maataloutta ajetaan ahtaalle, jolloin samalla kansallinen huoltovarmuus heikentyy. On huomattava, että ilmastotekoja voidaan tehdä myös paikallisesti, suosimalla lähiruokaa ja käyttämällä lähienergiaa.

– EU:lla olisi myös mahdollisuus ajaa WTO:ssa (Maailman kauppajärjestö) tuotekohtaisia hiilitulleja unionin ulkopuoliselle tuonnille, jolloin samalla ohjattaisiin suurimpia saastuttajia ottamaan kestävästi ympäristö huomioon toiminnassaan, Huhtasaari sanoo.

Asioille voi aina tehdä jotain – myös EU:ssa

EU perustettiin aikoinaan palvelemaan eurooppalaisten valtioiden yhteistyötä, helpottamaan kaupankäyntiä ja samalla ylläpitämään rauhaa. Vuosikymmenien aikana EU on vähitellen kehittynyt liittovaltioksi, ja tätä kehitystä perussuomalaiset haluaa olla mukana purkamassa Euroopan parlamentissa.

Huhtasaari sanoo, että rauhan ylläpitäminen ja sisämarkkinat eivät vaadi poliittista tulonsiirtounionia.

– Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on Suomen itsenäisyyden palauttaminen. Isojen muutosten tekeminen saattaa näyttää vaikealta, mutta kuten Brexit on osoittanut, asioille voi aina tehdä jotain. Lähtekäämme siis hakemaan EU:sta itsenäisyyttä takaisin.

Britannian EU-ero on kuitenkin osoittanut, että unionista eroaminen on tehty hyvin vaikeaksi, jopa Britannialle, joka on kuitenkin suurvalta ja sotilasmahti.

– Suomen eroaminen EU:sta ei ole tällä hetkellä realistinen vaihtoehto. Jos tähän mentäisiin, EU:n kostotoimet iskisivät voimakkaasti Suomeen. Tämän vuoksi juuri nyt kannattaa pyrkiä muuttamaan EU:ta sen sisältä. Se voidaan tehdä vähitellen, ensin EU-parlamentista jotta on mahdollista saada aikaan positiivinen kierre. Pidemmän aikavälin tavoite on kuitenkin Fixit.

Maahanmuutosta tulossa EU:n kohtalonkysymys

Ison-Britannian EU-eron taustalla vaikutti suuresti Britannian kansalaisten kyllästyminen maahanmuuttoon ja vapaaseen liikkuvuuteen. Huhtasaari näkee, että maahanmuutosta on tulossa kohtalonkysymys, joka ratkaisee EU:n tulevaisuuden.

– Pysyykö Eurooppa jatkossa kristillisen perinnön ja valistuksen Eurooppana vai ottaako islam täällä vallan? EU voisi ja sen pitäisikin tarjota tukea jäsenvaltioilleen kansallisvaltioiden suojelemiseksi. Aivan ensimmäiseksi EU:n pitäisi saada oma ulkorajavalvontansa kuntoon. EU:n ei pidä missään tapauksessa ryhtyä päättämään maahanmuutosta jäsenvaltioidensa puolesta, Huhtasaari sanoo.

Hän viittaa maahanmuuton aiheuttamiin ongelmiin ja laajentuneeseen turvallisuusuhkaan erityisesti Ruotsissa ja Ranskassa.

– Olen pessimisti, joten ajattelen että Ruotsia ei voi ehkä enää pelastaa. Euroopan mittakaavassa huonoa kehitystä voi kuitenkin hidastaa.

SUOMEN UUTISET