Perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Garedew esittää aluehallintovirastojen toimivaltuuksien laajentamista. Tällä hetkellä aluehallintovirastoilla on oikeus valvoa oma-aloitteisesti varhaiskasvatusta, mutta ei oppilaitoksia.

– Hyssyttelyn aika on ohi, koulukiusaamiseen ja -väkivaltaan on puututtava jämäkästi. Ei riitä, että kouluja ohjeistetaan puuttumaan kiusaamiseen. On myös valvottava, että se tosiasiallisesti toteutuu, kansanedustaja Kaisa Garedew painottaa.

Garedewin mukaan on ongelmallista, että koulujen valvonta on käytännössä siirretty vanhempien vastuulle.

– Huoltajalla on oikeus tehdä koulun tai opettajan toiminnasta kantelu aluehallintovirastolle. Tämä voi aiheuttaa koulun ja huoltajien välien tulehtumista ja on lasten vanhemmille kuormittavaa ja voimavaroja vaativaa, hän kuvailee.

Ongelmia ei ole saatu kitketyksi

Vaikka kouluissa tehdään jo paljon työtä kiusaamisen ehkäisemiseksi, oikeudenmukaisen kohtelun turvaamiseksi sekä lasten ja nuorten oppimisen tukemiseksi, ei ongelmia ole saatu kitkettyä kokonaan. Edelleen oppilaat joutuvat kiusatuiksi tai eivät saa koulusta sellaista tukea ja kohtelua, mikä heille lain mukaan kuuluisi.

– Vaikka opettajilla on virkavelvollisuus puuttua kiusaamiseen tarvittavalla tavalla, tämä ei käytännössä läheskään aina toteudu. Koulujen säännölliset tarkastukset auttaisivat varmistamaan opettajien ja rehtorien aktiivisen ja tehokkaan puuttumisen jokaiseen kiusaamistilanteeseen viipymättä, Garedew perustelee.

– Koulujen valvonnan tehostaminen tukisi myös kiusatun oikeusturvaa, minkä parantamista hallitus tavoittelee, hän muistuttaa.

Lapsen oikeus turvalliseen kouluympäristöön

Hallitusohjelmassa linjataan koulukiusaamiseen puuttumisen valtakunnallisten toimintamallien kehittämisestä. Kiusaamisen vastaiseen työhön korvamerkittiin myös viime viikkoisessa kehysriihessä viiden miljoonan euron lisärahoitus.

Samoin hallitus valmistelee kirjaustensa mukaisesti aluehallintouudistusta, jossa Valviran, aluehallintovirastojen sekä ELY-keskusten tietyt tehtävät yhdistetään ja loput tehtävät kootaan uusien elinvoimakeskusten alle. Uudistuksen yhteydessä olisi mahdollista myös määrittää virastoille uusia tehtäviä.

– Aluehallintovirastojen oma-aloitteisen valvonnan laajentaminen tukisi hallituksen kiusaamisen vastaisen tavoitteen käytännön toteuttamista ja valvomista. On meidän aikuisten ja etenkin päättäjien vastuulla varmistaa, että jokaiselle lapselle toteutuu oikeus turvalliseen oppimisympäristöön ja tarvitsemaansa tukeen.

Suomen Uutiset