Perussuomalaisten kansanedustaja Teuvo Hakkarainen ihmettelee hallituksen intoa haalia Suomeen työvoimaa Euroopan ulkopuolelta.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on jättänyt muutosesityksen ulkomaalaislakiin. Esitys täsmentäisi ulkomaalaislakia niin, että käännytyspäätöksen saaneet laitetaan säilöön heti ja ilman tapauskohtaista arviointia.

– Tämä on EU:n direktiivin suoran sanamuodon vastaista, mutta haluamme tällä lakimuutoksella mitata kansallisesti direktiivin harkintamarginaalin toimivuutta. Direktiivin harkintamarginaalia voidaan nimittäin tarkastella myös valvontajärjestelmän kannalta, ja aina direktiiviä voidaan muuttaa, Hakkarainen toteaa.

”Herättää railakasta keskustelua”

Hakkarainen painottaa, että kyse on kansallisesta edusta ja kansallisesta ennakkovalmistelusta sekä direktiivin tavoitteiden täytäntöön panemisesta kansallisen edun mukaisella tavalla.

– Tiedämme, että lakiesityksemme tulee herättämään puolesta ja vastaan railakasta keskustelua. Niin pitääkin, koska turvapaikanhakijoiden jääminen tänne vailla oleskelulupaa on vakava kysymys kansalaisten turvallisuudenkin näkökulmasta tarkasteltuna.

– Puhumattakaan harmaiden työmarkkinoiden syntymisestä. Alipalkkaiset laittomat syrjäyttävät suomalaiset työntekijät ja samalla he ovat itse riiston kohteena.

Enemmistö karkotusten kannalla

Lakialoitetta eivät ole toistaiseksi allekirjoittaneet muut kuin perussuomalaisten eduskuntaryhmä.

– Jos muut eduskuntaryhmät noudattaisivat äänestäjiensä tahtoa, niin alle viikossa olisi allekirjoituksia yli 150 ja lakimuutos voitaisiin saattaa voimaan nopeutetussa järjestyksessä, Hakkarainen toteaa ja viittaa TNS-gallupin tutkimukseen, jonka mukaan enemmistö suomalaisista karkottaisi kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat.

SUOMEN UUTISET