EU:n pitkän aikavälin budjettineuvotteluiden kesto lasketaan jo vuosissa. Rahoituskehysneuvotteluja repii ja viivästyttää nyt myös korona-epidemia, josta pelätään pitkää laskua maailmantalouksiin.

Myös europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen on tilanteesta huolissaan.

– Jäsenmaiden bruttokansantulo ja arvonlisäkertymät vaikuttavat EU-jäsenmaksujen suuruuteen ja jäsenmaksutulot ovatkin painumassa automaattisesti kansantalouksien kanssa alaspäin, Hakkarainen selvittää vaikutusta EU:n budjettiin.

Holtitonta rahankäyttöä

EU:n kulut ovat jatkuvassa nousussa ja Euroopan parlamentti vaatii yhä suurempia EU-budjetteja. Käytännössä tämä tarkoittaa lisää EU-veroja ja joustomekanismeja unionin rahankäyttöön, Green Dealin toteuttamista unohtamatta.

– Budjettineuvotteluista on tullut farssi, käärme joka syö omaa häntäänsä, Hakkarainen kommentoi tilannetta, jossa EU vaatii käyttöönsä sitä enemmän varoja mitä heikommin talouksilla menee.

– Bryssel on irronnut arkielämän todellisuudesta kokonaan eikä pysty näkemään mitään virhettä EU:n holtittomassa rahankäytössä.

EU kaappaamassa lisää valtaa

Myös komissio toivoo koronan varjolla saavansa läpi monia EU-liittovaltion luomiseksi tarvittavia uudistuksia.

– Lisää omia varoja, yhteistä eurovelkaa, tiiviimpää pankkiunionia, yhteistä työttömyysvakuutusta – ja lista jatkuu, Hakkarainen luettelee.

– Niin Suomessa kuin muuallakin on nyt oltava erittäin tarkkana, ettei EU kaappaa lisää valtaa jäsenmailta. Budjettivarat tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan kansallisiin, koronan jälkeisiin talouden vakauttamistoimiin. On täysin selvää, että jäsenmaiden omat prioriteetit – ja omat kansalaiset – menevät EU:n Green Deal-unelmien ja liittovaltiohaaaveiden edelle.

SUOMEN UUTISET