Turkin tekemien päätösten seurauksena Eurooppa on uuden siirtolaiskriisin kynnyksellä, varoittavat perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja 1. varapuheenjohtaja Riikka Purra.

– Vuoden 2015 tapahtumien jälkeen Euroopan unioni ei ole pystynyt tekemään turvapaikkalainsäädäntöönsä tai Schengen-järjestelmään sellaisia rakenteellisia uudistuksia, jotka vähentäisivät Euroopan houkuttelevuutta elintasosiirtolaisten kohteena tai ehkäisisivät turvapaikkajärjestelmän laajamittaista hyväksikäyttöä ja turvapaikkashoppailua, Jussi Halla-aho sanoo.

– Myöskään Suomi ei ole tehnyt rakenteellisia tai houkuttelevuuttamme vähentäviä muutoksia maahanmuuttolainsäädäntöönsä. Olemme yhtä valmistautumattomia kuin viime kerrallakin. En pidä vastaanottokapasiteetin kartoittamista tai hankkeita muukalaisvihamielisyyden vähentämiseksi varsinaisena valmistautumisena, Riikka Purra toteaa.

Hallitus lisännyt vetovoimatekijöitä

Sanna Marinin (sd.) johtama punaviherhallitus ei ole kertonut minkäänlaisista toimenpiteistä Turkin ja Kreikan tilanteen suhteen. Sen sijaan hallitus on esimerkiksi kertonut vahvistavansa turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa ja helpottavansa perheenyhdistämistä.

– Nämä tietysti pahentavat tilannetta entisestään lähettäessään vääränlaisen viestin. Löysät suojelukriteerit ja perheenyhdistämiskäytännöt, tehottomat palautusmenettelyt ja avokätinen sosiaaliturva tekevät maastamme jopa houkuttelevamman kuin viisi vuotta sitten – varsinkin, kun monet muut maat ovat tehneet kiristyksiä, perussuomalaiset huomauttavat.

Sisärajatarkastukset käyttöön

Halla-aho ja Purra muistuttavat, että Kreikka ei puolusta ainoastaan omia rajojaan vaan koko Euroopan rajoja.

– EU:n ja yksittäisten jäsenmaiden on oman etunsa nimissä autettava Kreikkaa uuden siirtolaisvyöryn torjunnassa ja nopeilla ratkaisuilla estettävä hallitsematon sekundäärinen muuttoliike Kreikasta muualle Eurooppaan. Eurooppa ei voi tässä tilanteessa jäädä odottamaan rakenteellisia uudistuksia, Halla-aho sanoo.

Monet jäsenmaat ovat tehneet tarkastuksia vaihtelevassa laajuudessa syksystä 2015 lähtien.

– Suomen tulee EU:n jäsenenä ajaa sisärajatarkastusten tilapäistä palauttamista koko EU-alueelle. Kaikkien jäsenmaiden tulee systemaattisesti ja pikakäsittelyssä hylätä turvapaikkahakemukset ihmisiltä, jotka saapuvat toisesta jäsenmaasta, Purra sanoo.

– Tämä on ainoa keino torjua turvapaikkashoppailun aiheuttama ketjureaktio. Niille, jotka suunnittelevat lähtöä Kreikkaan, Italiaan tai muuhun ulkorajavaltioon, on tehtävä selväksi, että he eivät pääse Kreikkaa tai Italiaa pidemmälle, Halla-aho sanoo.

Ei minkäänlaista taakanjakoa

Halla-aho ja Purra pitävät tärkeänä, että mitään tilapäistä tai pysyvää taakanjakojärjestelmää ei pidä luoda.

– Turvapaikanhakijoiden sisäiset siirrot ainoastaan houkuttelevat lisää ihmisiä liikkeelle. Niillä ei ole mitään positiivista vaikutusta juurisyihin, päinvastoin. Lisäksi kokemukset osoittavat, että taakanjako ei toimi, koska siirtolaiset hakeutuvat joka tapauksessa niihin maihin, jotka heidän näkökulmastaan ovat houkuttelevimpia, Halla-aho ja Purra sanovat.

– Turkki on turvallinen maa. EU-mailla ei ole mitään syytä ottaa sieltä turvapaikanhakijoita vastaan.

Toiseen katastrofiin ei ole varaa

Halla-aho ja Purra muistuttavat, että päättäjien toimettomuus vuonna 2015 aiheutti pelkästään vastaanottokuluissa yli miljardin euron vuotuisen laskun suomalaisille.

Monet suomalaiset ovat joutuneet turvapaikanhakijoiden tekemien henki-, väkivalta- ja seksuaalirikosten uhriksi. Maahanmuuton kokonaiskustannukset, erityisesti sosiaaliturvariippuvaisen väestö lisääntymisen myötä, ovat valtavat.

– Maallamme ei ole varaa toiseen samanlaiseen katastrofiin. Maahanmuutto- ja kansalaisuuslainsäädännön tiukentamiseen on ryhdyttävä viipymättä.

– Välittömänä toimena on tehostettava rajavalvontaa Ruotsin-vastaisella rajalla. Ruotsin puolelta tulevat turvapaikanhakijat on pysäytettävä rajalla ja heidän hakemuksensa on hylättävä ilmeisen perusteettomina. Henkilöt, joita ei syystä tai toisesta voida käännyttää tai palauttaa muualle, on sijoitettava niin, että heillä ei ole pääsyä muuhun yhteiskuntaan, Halla-aho ja Purra vaativat.

Suomalaisten turvallisuus etusijalle

Perussuomalaisten mielestä hallituksen on välttämättä asetettava suomalaisten turvallisuus ja hyvinvointi etusijalle ja ryhdyttävä määrätietoisiin toimiin niiden puolustamiseksi.

– Päättäjien ja viranomaisten pitää valmistautua pysäyttämään rajoillemme tulevat siirtolaiset, ei majoittamaan heitä, Halla-aho ja Purra jyrähtävät.

SUOMEN UUTISET