Perussuomalaisten europarlamentaarikot Teuvo Hakkarainen ja Laura Huhtasaari jättivät yhdessä kahdentoista muun ID-ryhmän mepin kanssa komissiolle kirjallisen kysymyksen kansanedustaja Päivi Räsäsen tapauksesta. Komission vastaus jättää melkoisesti tulkinnanvaraa.

Kun unionin kansalaista syytetään lakiin vedoten siitä, että hän tuo julkisesti esiin kristinuskoaan, rikotaan kirjallisen kysymyksen jättäneiden europarlamentaarikkojen mielestä EU:n perusperiaatteita.

Europarlamentaarikot tiedustelivat komissiolta, miten se aikoo suojella kansanedustaja Päivi Räsäsen tapauksessa uskonnon-, sanan- ja ilmaisunvapautta ja estää tällaisten tapahtumien toistumisen Euroopassa.

– Entä miten komissio aikoo varmistaa, että jokaisella kansalaisella on oikeus harjoittaa vakaumustaan ja kertoa siitä joutumatta sensuurin, syrjinnän tai puhtaasti ideologisiin syihin perustuvan oikeudenkäynnin kohteeksi.

Kysymys on tehty 24.1. ja vastaus saapui 4.4. Siinä todetaan, että uskonnon- ja sananvapautta suojellaan EU:n perusoikeuskirjan 10 ja 11 artiklalla ja että komissio on sitoutunut varmistamaan niiden kunnioittamisen toimivaltansa puitteissa.

Valta kuuluu kansallisille viranomaisille

Vastaus jatkuu lauseilla, jotka vaikuttavat rajoittavan em. sananvapauden suojelua: ”Sanan- ja uskonnonvapauteen liittyvät oikeudet eivät kuitenkaan ole ehdottomia, ja demokraattisissa yhteiskunnissa voidaan pitää välttämättömänä määrätä seuraamuksia tai jopa estää ilmaisut, joilla levitetään tai edistetään suvaitsemattomuuteen perustuvaa vihaa. Sama koskee vihaan yllyttämistä ja sen oikeuttamista.

Rasismin ja muukalaisvihan torjuntaa koskevassa puitepäätöksessä jäsenvaltiot velvoitetaan Euroopan tasolla kriminalisoimaan julkinen yllyttäminen väkivaltaan ja vihaan, mukaan lukien sotarikosten, kansanmurhan ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten kieltäminen, vakava vähätteleminen ja puolustelu, kun niitä kohdistetaan viittaamalla rotuun, ihonväriin, uskontoon, alkuperään taikka kansalliseen tai etniseen alkuperään.”

Vastauksen lopussa kerrotaan, että yksittäisissä vihapuhetta ja -rikoksia koskevissa tapauksissa toimivalta kuuluu kuitenkin kansallisille viranomaisille, joiden tehtävänä on tutkia ja käsitellä nämä tapaukset ja asettaa tekijät syytteeseen: ”Heidän vastuullaan on myös varmistaa, että perusoikeuksia kunnioitetaan kansallisten perustuslakien ja kansainvälisten oikeudellisten velvoitteiden mukaisesti. Komissio ei voi korvata kansallisia viranomaisia eikä etenkään toimivaltaisia tuomioistuimia tällaisessa arvioinnissa”.

SUOMEN UUTISET