Perussuomalaisten eduskuntaryhmä jätti yhdessä koko opposition kanssa tänään välikysymyksen al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten tai Suomesta sinne päätyneiden Isis-perheiden kotiuttamisesta ja näiden toimien asianmukaisuudesta.

Isis-taistelijoiden perheenjäsenet nousivat keskusteluun viime talvena, kun kävi ilmi, että kurdien hallinnoimalla al-Holin leirillä Syyriassa on kymmeniä Suomesta kalifaattiin muuttaneita naisia tai heidän lapsiaan. Näiden ihmisten mahdollisesta kotiinpaluusta ja sen mahdollisesta edistämisestä puhuttiin myös viime kevään vaalitenteissä.

– Rinteen ja sittemmin Marinin hallituksen ja erityisesti ulkoministeri Haaviston toiminta Isis-perheiden tapauksessa on ollut epämääräistä ja salakähmäistä. Esitettyihin kysymyksiin on saatu vältteleviä, monitulkintaisia ja keskenään ristiriitaisia vastauksia. Se, mitä Haavisto ja muu hallitus ovat medialle ja oppositiolle sanoneet, tai vähintään antaneet ymmärtää, on ristiriidassa niiden tietojen kanssa, joita eri viranomaisilta on epävirallisesti vuotanut, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho totesi tiedotustilaisuudessa.

Oppositiota kiinnostaa kolme asiakokonaisuutta

– Ensinnäkin: onko käynnissä viranomaisoperaatio Isis-perheiden tuomiseksi tai avustamiseksi Suomeen? Onko vai eikö ole? Muut Pohjoismaat ovat avustaneet takaisin lähinnä pieniä orpolapsia. Suomen tapauksessa puhutaan aikuisista naisista, jotka ovat omasta halustaan matkustaneet kalifaattiin ja vähintään tukeneet islamistien hirmutekoja, elleivät ole suorastaan osallistuneet niihin, Halla-aho huomautti.

Suojelupoliisin arvion mukaan on todennäköistä, että Suomeen päästyään nämä naiset jatkavat terroristista toimintaansa ja vahvistavat täällä jo olevaa jihadistista alamaailmaa.

– He ovat konkreettinen uhka suomalaisten hengelle ja terveydelle. Suomi ei ole saanut edes täältä Irakiin ja Syyriaan lähteneitä Isis-taistelijoita tuomittua rikoksistaan. Pitävää näyttöä on hyvin vaikeaa ellei mahdotonta hankkia. Tältä pohjalta voidaan pitää hyvin epätodennäköisenä, että isis-vaimoja saataisiin edes syytteeseen. Jos he pääsevät Suomeen, he voivat vapaasti jatkaa myrkyllisen ideologiansa kylvämistä.

Missä päätöksiä on tehty, millä mandaatilla ja miksi sitä ei ole tehty avoimesti?

– Toiseksi: Mikä on ollut päätöksentekoprosessi ulkoministeriössä ja hallituksessa laajemminkin?

– Haaviston esittämän tulkinnan mukaan kansainväliset sopimukset ja oikeuskanslerin antama ratkaisu velvoittavat Suomea olemaan aktiivinen isis-perheiden palauttamiseksi. Jos asia on näin, voidaan kysyä, miksi hallitus ei tee avoimesti päätöstä perheiden palauttamisesta ja kerro siitä julkisuuteen. Saadut tiedot viittaavat siihen, että hallitus ei äänestäjiensä pelossa halua tällaista ratkaisua tehdä, vaan ulkoministeri Haavisto on yrittänyt painostaa virkamiestä ottamaan asiassa vastuu. Jos virkamies on kieltäytynyt, Haavisto on pyrkinyt vaihtamaan virkamiehen- Lisäksi ulkoministeriön työntekijät ovat tehneet hyvin poikkeuksellisia ulostuloja ministeriön toimintakulttuurista ja pelon ilmapiiristä, Halla-aho totesi.

Onko eduskunnalle puhuttu totta?

– Kolmanneksi: Antaako ulkoministeri Haavisto totuudenmukaista tietoa eduskunnalle tai edes muille hallituspuolueille. Eduskunnalla on yleisesti ottaen oikeus tietää, mitä hallitus tai sen ministerit puuhailevat. Suomalaisilla on oikeus tietää, jos hallitus tekee päätöksiä, jotka uhkaavat suomalaisten turvallisuutta.

– Viimeisinä viikkoina olemme todistaneet sietämätöntä kissa-ja-hiiri-leikkiä, jossa ministeri Haavisto vastailee kysymyksiin kieli keskellä suuta ja turvautuu hämäriin sanavalintoihin ollakseen syyllistymättä suoranaiseen valehteluun tai vastailee jatkuvasti johonkin aivan muuhun kuin siihen, mitä on kysytty, Halla-aho luonnehtii.

Halla-aho totesi Haaviston väittävän, ettei mitään aktiivista operaatiota ei ole käynnissä. Hän lisäsi, että vihreiden hallituskumppanit joko vaikenevat tai vakuuttavat, että eivät tiedä mitään.

– Samaan aikaan lehdet julkaisevat päivittäin uutta tietoa siitä, että Erbiliin on lähetetty viranomaisia valmistelemaan paluuta, että lentokentällä on tehty järjestelyjä, ja että palaajat on jo jyvitetty sosiaali- ja terveysviranomaisille.

Tilanne on sietämätön

Tilanne on Halla-ahon mukaan demokratian, oikeusvaltion ja hallituksen parlamentaarisen valvonnan kannalta sietämätön. Perussuomalaiset, kokoomus, kristillisdemokraatit ja LiikeNyt vaativat hallitukselta ja ulkoministeri Haavistolta selityksiä tähänastisesta toiminnasta ja vastauksia hyvin selkeisiin kysymyksiin.

– Mitä Suomen viranomaiset ovat tekemässä Syyriassa; kenen mandaatilla he toimivat ja missä päätökset on tehty; ollaanko Isis-perheitä tuomassa Suomeen ja milloin; miten suomalaisia aiotaan suojella jihadistien muodostamalta uhalta; onko eduskuntaa, tiedotusvälineitä ja yleisöä johdettu harhaan?

– Tämän vuoksi jätämme ulkoministeri Haaviston vastattavaksi välikysymyksen al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten tai Suomesta sinne päätyneiden Isis-perheiden kotiuttamisesta ja toimien asianmukaisuudesta, Halla-aho päätti.

SUOMEN UUTISET