Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen kritisoi hallituksen ja ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) ristiriitaista ja salailevaa tiedotuslinjaa toimista tuoda Isis-perheet al-Holin leiriltä Suomeen.

– Näin merkittäviä asioita ei saa toteuttaa hämärissä vallan kammareissa suljettujen ovien takana. Eduskunnalla ja Suomen kansalla on oikeus saada tietää erityisesti kansallista turvallisuutta merkittävällä tavalla heikentävistä hallituksen toimista, Olli Immonen painottaa.

Immosen mukaan hallinnon läpinäkyvyys ja avoin tiedonsaanti kuuluvat olennaisena osana demokraattiseen oikeusvaltioon.

– Julkiselle vallalle on perusoikeuksien periaatteiden mukaisesti asetettu julkisuuslaissa velvollisuus toteuttaa avoimuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa sekä tuottaa ja jakaa tietoa.

– Kyse on informaatioperiaatteen toteutumisesta, jossa korostetaan julkisen vallan aktiivista velvollisuutta huolehtia vallankäytön läpinäkyvyydestä. Tämä antaa mahdollisuuden valvoa julkisen vallan käyttöä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön. Avoimuuden tarkoituksena on pyrkiä ehkäisemään epäasiallisen, puolueellisen tai mielivaltaisen vallan käyttöä.

Immonen myös muistuttaa, että perustuslain mukaan eduskunnalla on oikeus saada valtioneuvostolta asioiden käsittelyssä tarvittavat tiedot, ja kansanedustajilla on oikeus saada viranomaiselta tämän hallussa olevia edustajatoimen hoitamiseksi tarpeellisia tietoja.

– Riittävät tiedot tulee antaa myös valiokuntatyöskentelyä varten. Erityisen laaja tiedonsaantioikeus koskee muun muassa ulkoasiainvaliokuntaa, jonka kuultavana ministeri Haavisto kävi 3.12.2019.

– Hallitus ja ulkoministeri Haavisto ovat täysin epäonnistuneet velvollisuudessaan toteuttaa avoimuutta ja informoida al-Holin leirin Isis-perheisiin liittyvistä kotiuttamissuunnitelmista ja -toimista. Julkisuusperiaate lähtee siitä, että asiat ovat julkisia, ellei ole erityisen painavia perusteita salata asioita. Isis-perheiden kotiuttamisen kohdalla hallitus ei ole salausperusteita esittänyt, eikä tällaisia perusteita nähdäkseni ole olemassa, Immonen sanoo.

Perussuomalaiset jätti torstaina eduskunnassa yhdessä muiden oppositiopuolueiden kanssa hallituksen vastattavaksi välikysymyksen al-Holin leirillä olevien Isis-perheiden kotiuttamiseen sekä ministeri Haaviston toimiin liittyen. Hallituksen on määrä vastata kysymykseen ensi viikon tiistaina.

SUOMEN UUTISET