Kaikki terroristiset vierastaistelijat eivät ole jatkaneet terroristista toimintaansa palattuaan, mutta jotkut palaajista ovat olleet erittäin suuria uhrimääriä vaatineiden iskujen takana, kertoo YK:n turvallisuusneuvoston raportti. Isis-alueilta palanneilla henkilöillä saattaa olla monenlaisia rooleja terroristijärjestöjen toiminnassa, kuten uusien taistelijoiden värvääminen. Uhkakuvat saattavat toteutua myös pitkälläkin viiveellä. Naisten roolia näissä uhkakuvissa ei pidä vähätellä.

YK:n turvallisuusneuvoston terrorismin vastaisen komitean raporttien mukaan melko harvat Eurooppaan palanneet vierastaistelijat ovat aiheuttaneet suoraa uhkaa. Mutta ne, jotka ovat, ovat olleet todella vaarallisia. Lisäksi palaajat ovat olleet tärkeässä roolissa uusien terroristiryhmien luomisessa ja vahvistamisessa sekä tulevien terroristien radikalisoimisessa ja värväämisessä.

Kokeneempia, tappavampia ja verkostoituneempia

Raportin mukaan nyt Isis-alueelta palaamassa oleva vierastaistelijoiden aalto on erilainen aiempiin terroristiryhmiiin verrattuna. Tutkimusten mukaan se on suurempi, globaalimpi ja monimuotoisempi ikä- ja sukupuolijakaumaltaan kuin koskaan ennen. Myös palaajien taistelukokemus on laaja-alaista. Kaikki tämä tekee uhkien hallinnasta vaikeampaa ja monimutkaisempaa.

YK:n raportin mukaan käytännössä kaikki Isis-alueelle lähteneet ovat altistuneet vakavalle väkivallalle, kuten päiden katkomisen katselemiselle. Monilla on myös taistelukokemusta ja he ovat saaneet koulutusta aseiden ja räjähteiden käyttämiseen.

Tilannetta pahentaa se, että vierastaistelijat ovat Isis-alueella muodostaneet maailmanlaajuisia verkostoja keskenään. Niinpä tutkijat ennustavat, että palaavien vierastaistelijoiden uusi aalto on kokeneempi, tappavampi ja verkostoituneempi kuin koskaan ennen.

Palaajien uudet roolit

Isis-alueelta palaavien kokemusten ja osaamisen monimuotoisuus tarkoittaa, että he voivat hakeutua monenlaisiin rooleihin Eurooppaan palattuaan. Terrorisminvastaisen komitean raportin mukaan mahdollisia rooleja on ainakin viisi.

1. Marttyyri: kaatuminen taistelussa tai itsemurhaiskussa.
2. Veteraani: kokenut vierastaistelija lähtee jatkamaan taistelua jollakin muulla alueella.
3. Värvääjä: kotimaahan palaaja rekrytoi uusia taistelijoita.
4. Kotiutuja: palaaja luopuu terroristisesta toiminnasta ja pyrkii elämään normaalia elämää.
5. Terroristi: palaaja ryhtyy suunnittelemaan ja toteuttamaan terrori-iskuja omassa asuinmaassaan.

Osa jo palanneista on osoittautunut äärimmäisen vaarallisiksi terrori-iskujen tekijöiksi ja suunnittelijoiksi. Vaikka tällaiset tapaukset ovat verrattain harvinaisia, viranomaisten on erittäin vaikea arvioida ketkä palaajista edustavat uhkaa radikalisoijina, värvääjinä tai terroristiryhmien jäseninä.

Edes vankeusrangaistus ei auta – vankilassakin voi rekrytoida

Tutkimusten mukaan Isis-alueelta palaavien aiheuttama uhka on pitkän aikavälin ongelma. Monissa maissa palaajat on pyritty saattamaan rikosvastuuseen toiminnastaan vierastaistelijana. Mutta vaikka rikokset pystyttäisiin todistamaan, mikä ei läheskään aina onnistu, edes vankeusrangaistus ei poista uhkaa, vaan ainoastaan lykkää sitä. Vankilaympäristö tarjoaa jihadisteille ihanteellisen mahdollisuuden värvätä uusia jäseniä ja verkostoitua rikollisten kanssa.

Esimerkiksi Tanskan turvallisuuspalvelu PET on arvioinut, että palaajien aiheuttama uhka saattaa pysyä ”nukkuvana” hyvinkin pitkään, mutta aktivoitua jonkin ”laukaisevan tapahtuman” seurauksena.

Naisista suurin osa vielä palaamatta

Isis-alueelta palasi tuhansia vierastaistelijoita jo ennen islamilaisen valtion sotilaallista tappiota. Miesten osuus jo palanneista on huomattavasti suurempi kuin naisten.

Arvioiden mukaan Isis-alueelle matkusti vajaa 7000 naista. Heistä vain alle kymmenesosa, eli reilut 600 naista on palannut.

Naiset toimivat Isis-järjestössä monissa eri tehtävissä. Osa on osallistunut väkivallantekoihin, kun taas osa on toiminut vain tukitehtävissä, kuten moraalisääntöjen ylläpitäjinä, värvääjinä, propagandan levittäjinä ja ennen kaikkea seuraavan Isis-sukupolven synnyttäjinä. Monet naisista ovat saattaneet syyllistyä rikolliseen toimintaan, mutta sen todistaminen on erittäin vaikeaa.

Naiset voivat toimia värvääjinä jatkossakin

Kaikilla Isis-alueilta palanneilla – myös naisilla – on omissa piireissään erittäin korkea status ja uskottavuus. Heitä kohtaan tunnetaan kunnioitusta, joka auttaa radikalisoimaan ja värväämään uusia jäseniä terroristiryhmiin.

Kuten esimerkiksi Ilta-Sanomat kertoo, osa Isis-naisista on jo ennen Syyriaan lähtöään ollut avainrooleissa Suomen radikaaleissa muslimiverkostoissa. Kysymys kuuluu, tulevatko nämä naiset lopettamaan terrorismiin liittyvän toimintansa Suomeen palattuaan, vai jatkavatko he arvostettuina esikuvina uusien jihadistien radikalisoimista ja rekrytoimista.

Palaajia voidaan tietenkin pyrkiä tarkkailemaan, mutta se on kallista. Esimerkiksi Australian turvallisuusviranomaiset arvioivat, että yhden palaajan valvonta saattaa maksaa miljoonia euroja vuodessa.

Supo: myös naiset ja lapset voivat olla turvallisuusuhka

Ilta-Sanomat uutisoi, että Suojelupoliisin mukaan Isis-kalifaattiin muuttaneet naiset ja siellä kasvaneet lapset voivat muodostaa turvallisuusuhan palattuaan Suomeen. Supon mukaan Irakin ja Syyrian konfliktialueelta palaavat henkilöt todennäköisesti lisäävät Suomeen kohdistuvaa terrorismin uhkaa.

– Arvioimme, että alueelta mahdollisesti palaavat naiset todennäköisesti jatkavat terroristista toimintaa, verkostoituvat keskenään ja integroituvat jälleen kotimaisiin jihadistisiin verkostoihin, kommentoi Suojelupoliisin viestintäasiantuntija Minna Passi IS:lle.

Vaikka Isisin toiminnassa mukana olleet naiset ovat Supon mukaan lähinnä osallistuneet erilaiseen tukitoimintaan, kuten värväykseen, propagandan tuottamiseen ja rahoitukseen, osa on saattanut syyllistyä vakaviinkin rikoksiin.

– Myös aseellinen toiminta on ollut mahdollista. Naisilla on myös ollut keskeinen rooli jesidivähemmistöön kuuluvien naisten ja lasten orjuuttamisessa.

Supo on samoilla linjoilla YK:n raportin kanssa todetessaan, että mahdolliset uhkakuvat voivat toteutua pitkälläkin viiveellä, varsinkin lasten osalta.

– Jos integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan ei onnistu, on mahdollista, että myös heistä muodostuu ajan oloon turvallisuusuhkaa, Passi toteaa.

SUOMEN UUTISET