Europarlamentaarikko Jussi Halla-aho (ps.) esittää blogissaan järeitä toimenpiteitä turvapaikkahakemusten jyrkän kasvun hillitsemiseksi.

Halla-ahon ehdottamiin keinoihin kuuluvat Schengen-sopimuksen tilapäisen soveltamisen keskeyttäminen, rajatarkastusten aloittaminen Ruotsin-vastaisella rajalla ja maahanpääsyn estäminen niiltä, joilla ei ole siihen vaadittavia dokumentteja. Lisäksi Suomen tulisi kieltäytyä ottamasta turvapaikkahakemuksia vastaan Ruotsista saapuvilta. Perusteeksi Halla-aho mainitsee sen, että tulijat saapuvat turvallisesta maasta, jossa heillä on tosiasiallisesti ollut mahdollisuus hakea kansainvälistä suojelua.

”Tarvittaessa asiasta voitaisiin riidellä jälkikäteen vaikka EU-tuomioistuimessa”

– Oikeus hakea turvapaikkaa on kirjattu Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin, mutta tämä ei tarkoita, että turvapaikanhakijalla olisi oikeus valita, mistä maasta hän kansainvälistä suojelua hakee. Päämiesten kokous eli Eurooppa-neuvosto itse asiassa vahvisti tämän tulkinnan maanantaina julkaistuissa päätelmissään, hän perustelee.

Tilanne päällä, koska lakeja rikottu muualla

Halla-aho myöntää, että turvapaikanhakijoiden käännyttäminen rajalla ei ole nykyisen lansäädännön puitteissa ongelmatonta, mutta hän toteaa myös, että lakien ja asetusten rikkominen muissa jäsenmaissa on mahdollistanut turvapaikanhakijoiden pääsyn Suomen rajalle.

– Tarvittaessa asiasta voitaisiin riidellä jälkikäteen vaikka EU-tuomioistuimessa, mutta sekin olisi parempi vaihtoehto kuin nykyisen tulijavyöryn jatkuminen.

Hän näkee, että pohjimmiltaan kyse on poliittisesta päätöksestä ja poliittisesta uskalluksesta. Poikkeuksellisessa tilanteessa on pystyttävä tekemään tilanteen edellyttämiä ratkaisuja.

– Jos uskallusta luoviin ratkaisuihin ei ole, paniikkiratkaisuna voitaisiin harkita turvapaikkahakemusten käsittelemistä rajalla ja hakijoiden majoittamista koko prosessin ajaksi rajatulle alueelle, josta ei fyysisesti pääse mihinkään muualle kuin takaisin Ruotsiin.

Tämä ratkaisu ei Halla-ahon mukaan loukkaisi tulijoiden oikeutta hakea turvapaikkaa Suomesta, mutta se tekisi Suomesta niin epämieluisan kohteen, että siirtolaiset hakeutuisivat jonnekin muualle.

– Pitkin syksyä on ollut selviä merkkejä siitä, että Ruotsi aktiivisesti ohjaa ja avustaa siirtolaisia Suomeen. Jos tämä tehtäisiin mahdottomaksi tai ainakin nykyistä vaikeammaksi, Ruotsin olisi pakko sulkea Tanskan-vastainen rajansa, Tanskan oma etelärajansa ja niin edelleen.

– Tärkeintä on saada vaellus loppumaan keinolla millä hyvänsä, koska minkään maan julkinen talous tai yhteiskuntarauha eivät kestä tämänkaltaista siirtolaisuutta tällaisissa määrin.

Vasta, kun akuutti tilanne on otettu haltuun, voidaan Halla-ahon mielestä yhtyä keskustelemaan siitä, mikä olisi kokonaisvaltainen ratkaisu Eurooppaan kohdistuvaan ja jatkuvasti yltyvään siirtolaispaineeseen.

– Ratkaisu ei ole väestön siirtäminen, koska potentiaalisia muuttohalukkaita on satoja miljoonia.

SUOMEN UUTISET