Hallitus onnistui kovista ennakkokohuista huolimatta sopimaan ensi vuoden budjetista aikataulun mukaan. Perussuomalaiset oli hyvin tyytyväinen ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien eläkearmahdukseen.

Budjetin loppusumma pysyi alkuperäisessä 55,2 miljardissa eurossa, joka vastaa suunnilleen viime vuoden tasoa. Velkaa otetaan vielä 5,5 miljardia euroa, mikä on hieman viime vuotista vähemmän.

Lex Lindström toteutui

Perussuomalaiset onnistuivat viemään läpi Lex Lindströmin, eli yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien armahtamiseen työttömyydestä eläkkeelle, jotka ovat olleet vähintään viisi vuotta työttöminä. Heitä on noin 5000. Puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini (ps.) painotti saavutuksen merkitystä: ihminen vapautuu nöyryytyksestä, että hän kuukaudesta ja vuodesta toiseen kirjoittaa ”työtön, työtön, työtön”.

– Lex Lindström on erittäin merkittävä asia, josta olemme tyytyväisiä ja ylpeitä. Tässähän on taustalla entisen SDP:n kansanedustajan Ilkka Taipaleen idea. Mutta siinä on yksi ratkaiseva ero: kahden sosiaalidemokraattisen työministerin aikana tätä hyvää ideaa ei toteutettu! Mutta nyt ministeri Lindströmin aikana tämä toteutetaan. Sen takia tämä voi ylpeydellä kantaa nimeä Lex Lindström. Eikä se riipu työmarkkinajärjestöistä – se on päätetty, Soini myhäili.

PS ei jätä leikkiä kesken

Soini vakuutti myös, ettei Perussuomalaiset jätä leikkiä kesken eivätkä hätkähdä, oli gallup mikä hyvänsä. Hillotolppa on vuodessa 2019.

– Me emme ole sellainen puolue, joka jättää leikin kesken. Kun vihreät lähtivät hallituksesta ydinvoiman takia, tuli lisää ydinvoimaa. Vasemmistoliitto lähti hallituksesta leikkausten takia. Tuloksena oli lisää leikkauksia, Soini huomautti.

Budjettiriihen aikana huolestutti uutinen, jonka mukaan kunta-ala uhkaisi erota kiky-sopimuksesta, jos hallitus ei korvaa kiky-sopimuksen kunnille aiheuttamia tuloleikkauksia tai lisämenoja. Asiassa liikkui monenlaisia lukuja, mitä hallituksessa ihmeteltiin, kun budjetin luvuthan varmistuivat vasta hetki sitten.

Kävi ilmi, että budjetti on kikyn ja kuntien osalta neutraali ja veroalea mietitään yli 90 prosentin kiky-osallistumisen sekä 515 miljoonan euron veronalennusten pohjalta. Kunta-ala allekirjoittaa kiky-sopimuksen maanantaina. Budjettineuvotteluiden rinnalla asiasta ei ole neuvoteltu kunta-alan kanssa. Jos sopimusta ei synny, toimitaan muiden lukujen pohjalta.

Työllisyyspaketti syntyy

Myös työllisyyspaketti syntyy. Mutta yksi merkittävä osa siitä siirtyy kolmikantaiseen työryhmään, jonka määräaika on vuodenvaihteessa. Se on ainoa paketin osa, johon on ladattu konkreettinen luku: 10 000 työpaikkaa.

Tämä osa koskee niitä työllisyyskeinoja, joita työmarkkinajärjestöt viilaavat yhdessä. Paljon muutakin valmistellaan vielä ja seuraava tarkastelupiste on kehysriihessä ensi keväänä. Paketti valmistellaan yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Päivähoitomaksujen korotus peruttiin. Soini korosti, että vanhempien pitää saada itse päättää miten vanhempainvapaat jaetaan.

– Ei ole järkeä yhteiskunnan mennä sanelemaan, kuka on kotona ja kuka ei.

– Meille on tärkeää, että pienituloisia koskeva osa jää voimaan sellaisenaan. Se löytyi kahta kautta: Rakentamaton tonttimaa ja tuulivoimapuistot pistetään korkeammalle kiinteistöverolle. Siis gryndereiltä ja tuulivoimapuistoilta pienituloisille päivähoidon saajille. Se on hyvä asia, Soini iloitsi.

– Myös herrojen huvikuunarit ja juppiskootterit ovat tästä lähtien verolla. Tähänkään ei vasemmiston aikana ole pystytty, Soini letkautti, mutta painotti mopojen ja perämoottoriveneiden jäävän veron ulkopuolelle.

Myös pääministeri Juha Sipilä uskoi, että neuvottelut työllisyyspaketista saadaan läpi työmarkkinajärjestöjen kanssa, onnistuihan kikykin. Myös oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.) kehui, että järjestöjen kanssa on helppo neuvotella, kun heidät tunnetaan monien tapaamisten jälkeen niin hyvin.

Keinoilla pyritään nostamaan työllisyysaste 72 prosenttiin nykyisestä 68-69 prosentista. Yksi prosenttiyksikkö merkitsee noin 30 000 työpaikkaa.

Tessin alle ei mennä

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.) korosti, ettei uusia työelämään siirtymisen malleja pohjata työehtosopimuksen alle menemiseen.

– Tavoite on, että ihminen saa jalan oven väliin, ihminen jolla on työrajoitteita. Rakennusalalla oli hyvä avaus ja koulutusmalli: muistaakseni kuusi euroa tunti. Siitä pomppu eteen. Siinä on sovittu polku eteenpäin varsinaiseen palkkaan. En halua puhuakaan tessin alle menemisestä, vaan uudesta polusta ja yhdessä sopimisesta, Lindström totesi.

Rakennusliiton juuri valmistuneeseen sopimukseen tuli uudelle alalle pyrkijälle mahdollisuus sopia työnantajan kanssa koeajasta, jonka aikana hän saa koulutusta, vähintään kuuden euron tuntipalkan ja lisäksi tessin mukaiset lisät. Asia sovittaisiin työpaikalla luottamusmiehen avulla. Tämä olisi esimerkiksi nuoren tie työelämään.

Työllisyyspaketti lyhyesti

– Hallitus esittää työmarkkinajärjestöille kolmikantaista työryhmää tavoitteenaan löytää keinot työttömyyden keston lyhentämiseksi ja työllisyyden lisäämiseksi.

– Työryhmän pitäisi saada aikaan ehdotus syyskuun loppuun mennessä. Sen pohjalta tehtävien keinojen pitäisi olla käytössä heti 1.1.2017. Lait annetaan budjettilakeina. Tämä tehdään kiky-sopimusta kunnioittaen.

– Tarkoitus on saada aikaan 10 000 uutta työpaikkaa valtiovarainministeriön arvion mukaan.

Tähän pyritään viidellä keinolla, joita ovat:

– Ansiosidonnaista työttömyysturvaa uudistetaan nopeampaan työllistymiseen kannustavaksi niin, että se lisää työllisten määrää 8000 henkilöllä ja että sen vaikutukset valtiontaloudelle ovat neutraalit.

– Ikääntyneiden kertaluonteisesta eläketuesta.

– Ansiosidonnaisen työttömyysturvan ansio-osan käytöstä palkkatukena ja starttirahana.

– Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten työllisyyden edistämisestä, keinoina esimerkiksi nuorten aikuisten osaamisohjelma, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajat.

– Uudesta, työehtosopimuksen piiriin kuuluvasta palkkamallista ja palkkaa täydentävästä tuesta pitkään työttöminä olleille ja heikon työhistorian omaaville.

Lisäksi:

– Työvoimapalveluiden tehokkuutta lisätään ja otetaan myös yksityisiä toimijoita alalle.

– Myös työkokeilun käyttöä lisätään ja ulosoton kannustinloukkuja puretaan.

– Asuntorakentamista lisätään useilla toimilla ja edullisten ARA-rakennusten asukkaiden tulorajaksi säädetään 3000 euroa, jotta asunnot menevät niitä eniten tarvitseville ja korvaavat asumisen kannustinloukkua.

Ja monta muuta keinoa vielä näiden lisäksi.

whitepixel

Veli-Pekka Leskelä