Iltalehden taloustoimittaja Jarno Liskin skuuppi on kylmäävää luettavaa:

Tytti Yli-Viikarin pahin laiminlyönti valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajana on viraston laissa säädetyn tehtävän unohtaminen, kokee moni viraston työntekijä. Iltalehti haastatteli kaikkiaan 17 virastossa työskentelevää tai aiemmin työskennellyttä virkamiestä johtoryhmätasolta tukitoimintojen rivivirkamiehiin.”

”Vuosikertomuksen luvut osoittavat armotta, että Yli-Viikari on systemaattisesti vähentänyt valtion talouden tarkastamista valtiontalouden tarkastusvirastossa. Varsinaiseen tarkastustoimintaan ei käytetä enää kolmasosaakaan kaikesta virastossa tehdystä työajasta. Samaan aikaan esimerkiksi kansainvälisen toiminnan osuus on monikymmenkertaistunut.”

”Tarkastuskohteiden miellyttäminen ei ole tapahtunut pelkästään sopivia tarkastusaiheita valitsemalla. Myös tarkastusraportteja on Iltalehden tietojen mukaan kirjoitettu esimiesvoimin uusiksi, jotta ne eivät herättäisi poliitikkojen tai tarkastuskohteen virkamiesjohdon ärtymystä.”

”Haastateltujen mukaan ilmapiiri on johtanut myös itsesensuuriin.”

”Poliisitarkastuksen aineistoa määrättiin hävitettäväksi”

Iltalehden uutinen piirtää kuvan toiminnasta, jossa viraston varsinainen päätoimi – valtiontalouden tarkastaminen – on väen vängällä työnnetty sivuosaan.

Viraston johto pyrki IL:n mukaan hävittämään lukuisat kriittiset havainnot ongelmista Jyrki Kataisen (kok) ja Alexander Stubbin (kok) hallitusten cleantech-liiketoiminnan edistämistä koskevan strategian toteuttamisesta työ- ja elinkeinoministeriössä. Ministeriön johdon kanssa käydyn palaverin jälkeen VTV:n raportti kirjoitettiin uudelleen. Kritiikki poistettiin. Raportin tiivistelmässä todettiin heti kärjessä ongelmat: ”Valtioneuvoston cleantech-strategian toimeenpano ei kaikilta osin täyttänyt tarkastuksessa hyvälle ja laadukkaalle toimeenpanolle asetettuja kriteereitä.” Sen sijaan raportin tiedote otsikoitiin Yli-Viikarin johdolla laadittujen viestintäoppien mukaisesti positiivisia havaintoja korostaen: ”Valtioneuvoston cleantech-strategian toimenpiteistä moni toteutui.”

Banaanivaltiomeininkiä

Kansanedustaja Mari Rantanen (ps.) rinnastaa toiminnan banaanivaltioihin: ”Jos ylin valvoja ajaa muutamassa vuodessa tosiasiallisen toimintansa alas ja hassaa rahaa täysin käsittämättömään viherhumppaan, mitä se on alemmissa portaissa ministeriöissä joita ei enää valvota? Näin kai banaanivaltiot toimii?”

Kansanedustaja Lulu Ranne (ps.) peräänkuuluttaa koko julkisen sektorin perkaamista: ”Julkisen sektorin tulosvastuu on useissa organisaatioissa heikko. Silti tuloksellisuustarkastuksia on jopa ajettu alas. Koko julkinen sektori on perattava ja keskityttävä veronmaksajien kannalta tärkeimpiin tehtäviin.

VTV:n toiminta on synnyttänyt kiivaan keskustelun suomalaisen korruption saamista muodoista.

SUOMEN UUTISET