Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen jätti tänään hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaatii hallitusta puuttumaan opetus- ja kulttuuriministeriön Perussuomalaisiin Nuoriin kohdistuvaan poliittiseen syrjintään.

Opetus ja kulttuuriministeriö (OKM) päätti lopettaa valtionavustuksen PS-Nuorille ja periä takaisin sille jo maksetut 57 500 euroa lopullisessa päätöksessään viime lokakuussa.

– Tämä on ensimmäinen kerta Suomen historiassa, kun poliittiselta nuorisojärjestöltä perutaan ja peritään takaisin jo myönnetty julkinen tuki, Olli Immonen hämmästelee.

PS-Nuorten mukaan ministeriön pitäisi maksaa sille alkuperäisen avustuspäätöksen mukaisesti maksamatta jäänyt 57 500 euroa, sekä jättää perimättä takaisin jo maksettu samansuuruinen summa. Järjestö aikoo valittaa OKM:n päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen.

OKM toteaa, että sen päätös liittyy PS-Nuorten Twitter-tilillä tämän vuoden toukokuussa julkaistuun viestiin, jossa ministeriön mukaan kehotettiin äänestämään europarlamenttivaaleissa perussuomalaisia ”sen varmistamiseksi, ettei Suomessa olisi ihonväriltään pääväestöstä poikkeavia ihmisiä”. Päätöstä perustellaan sillä, että Twitterissä julkaistu kuva saateteksteineen on ristiriidassa valtionavustuspäätöksessä mainittujen ja nuorisolaissa säädettyjen tavoitteiden ja lähtökohtien kanssa.

Demari päättämässä tukirahoista

PS- Nuorten oikaisuvaatimuksessa ministeriölle mainitaan, että nuorisolakia koskevan hallituksen esityksen mukaan valtionapuviranomaisen harkitessa valtionapukelpoisuutta ja valtionavustuksen määrää, tulee ottaa huomioon valtionapukelpoisuutta tai valtionavustusta hakevan omissa säännöissä sille määritellyt tehtävät ja tarkoitus ja niistä johtuvat painotukset nuorisolaissa säädettyihin tavoitteisiin ja lähtökohtiin.

– Lainsäätäjän tavoitteena lienee ollut juuri se, ettei yksittäisten jäsenten ulostulot vaikuttaisi yhdistykselle myönnettävän avustuksen määrään, vaan avustusharkinnassa olisi tarkastettava järjestön tosiasiallista toimintaa. PS-Nuorten säännöissä määritellyt tehtävät tai järjestön tarkoitus eivät ole ristiriidassa nuorisolain kanssa, Immonen huomauttaa.

PS-Nuoret on todennut oikaisuvaatimuksessaan, että järjestön Twitter-tilillä julkaistu päivitys on poistettu myöhemmin ja että Twitter-päivitys on yksittäisen jäsenen julkaisema, eikä se edusta järjestön virallista kantaa.

– OKM:n päätös lopettaa valtionavustus ja takaisinperiä jo maksettu avustus yhden tviitin perusteella on käsittämätön ja selvästi osa perussuomalaisten poliittisen toiminnan tukahduttamisyritystä. Päätöksen tehnyt OKM:n ylijohtaja Esko Ranto on sosialidemokraattien jäsen ja entinen vaikutusvaltainen järjestö- ja paikallispoliitikko. Ministeriön päätös on poliittinen, epäoikeudenmukainen sekä demokratia- ja oikeusvaltioperiaatteen vastainen, Immonen sanoo.

Ei voida syrjiä yhtä järjestöä

Suomen perustuslain mukaan ”ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella”.

– Julkisista varoista annetuista avustuksista päättävä ministeri ei näin ollen voi syrjiä yhtä nuorisojärjestöä ja siinä toimivia ihmisiä esimerkiksi näiden vakaumuksen tai mielipiteiden perusteella, Immonen sanoo.

Immosen mielestä on erittäin kyseenalaista, että poliittisen vasemmiston johtama opetus- ja kulttuuriministeriö viranomaisena puuttuu tekosyihin vedoten PS-Nuorten toimintaan ja yrittää vaikuttaa järjestön poliittiseen agendaan lopettamalla valtionavustukset.

– Tuorein päätös valtionavustuksen takaisinperinnästä on perusteeton siltäkin osin, että kyseistä summaa ei ole käytetty mihinkään nuorisolain vastaiseen tarkoitukseen vaan normaalin järjestötoiminnan kuluihin.

Suora jatkumo vuoden 2013 tapahtumille

Immonen muistuttaa, että PS-Nuoria on rahoituksen osalta syrjitty koko järjestön olemassaolon ajan suhteessa muihin poliittisiin nuorisojärjestöihin.

– OKM:n tuorein päätös on osoitus syrjinnän lisääntymisestä ja myös suora jatkumo vuoden 2013 tapahtumille, jolloin opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Perussuomalaisille Nuorille avustusta vain 20 000 euroa, kun esimerkiksi Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen nuorisojärjestö sai julkisista varoista 11 kertaa ja vasemmistonuoret 16 kertaa enemmän tukea – näin siitä huolimatta, että perussuomalaiset oli tuolloin eduskunnan kolmanneksi suurin ryhmä ja PS-Nuoret aktiivinen ja nopeasti kasvava järjestö.

– Puolueiden nuorisojärjestöille myönnetyt avustukset ovat pääsääntöisesti, joskaan eivät täysin, suhteessa kyseisten järjestöjen emopuolueiden kokoon valtakunnanpolitiikassa.

Korkein hallinto-oikeus PS-Nuorten kannalla

Aiemman tukipäätöksen teki silloinen vasemmistoliiton urheilu- ja kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin katsoi PS-Nuorten tulleen syrjityksi ja palautti järjestön avustukset uuteen käsittelyyn opetusministeriössä. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö hylkäsi PS-Nuorten avustushakemuksen osaksi väärin perustein.

– Perussuomalaiset haluaa puolueena lopettaa lainsäädännöllisin ja hallinnollisin keinoin haitallisen humanitaarisen maahanmuuton. Tavoite on täysin lainmukainen ja perussuomalaiset ajavat sitä demokraattisin keinoin. Nyt nuorisolain tulkinnat antavat ymmärtää, että tällainen tavoite olisi peruste evätä julkinen tuki, jota muuten jaetaan järjestöille riippumatta poliittisesta katsantokannasta. On ongelmallista, että nuorisolakia tulkitaan mielivaltaisesti ja käytetään keppihevosena mielipiteiden rajoittamiseksi, Immonen sanoo.

Immonen vaatii, että hallitus huolehtii siitä, että poliittisille nuoriso- ja opiskelijajärjestöille myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriön tukea oikeudenmukaisemmin ja yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen, jotta demokratia ja oikeusvaltioperiaate toteutuvat.

SUOMEN UUTISET