Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen jätti jo 6.11.2019 hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen Perussuomalaiset Nuoret ry:n valtionavustuksen lopettamisesta ja avustuksen takaisinperinnästä.

Opetus- ja kulttuuriminiteriö (OKM) päätti lopettaa valtionavustuksen PS-Nuorille ja periä takaisin sille jo maksetun avustuksen. OKM:n päätös liittyy PS-Nuorten Twitter-tilillä tämän vuoden toukokuussa julkaistuun yksittäiseen viestiin, joka OKM:n mukaan oli maahanmuuttajia syrjivä.

PS-Nuoret eivät hyväksy OKM:n päätöstä, ja järjestö on valittanut asiasta Helsingin hallinto-oikeuteen.

Ministeriltä ala-arvoinen vastaus

Olli Immosen mukaan OKM:n päätös syrjii PS-Nuoria, ja hän vaatii hallitusta korjaamaan päätöksen. Immosen kysyi kirjallisessa kysymyksessä, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta poliittisille nuorisojärjestöille myönnetään jatkossa avustusta oikeudenmukaisemmin, jotta demokratia toteutuu.

Keskustalainen tiede- ja kulttuuriministeri, nykyinen toimitusministeri, Hanna Kosonen antoi kirjalliseen kysymykseen vastauksen, jota Immonen pitää ala-arvoisena.

– Vastauksessa Kosonen muun muassa väittää, että PS-Nuorten toiminta olisi ”nuorisolain tavoitteiden vastaista tai niiden suhteen välinpitämätöntä”. Väite on täysin perusteeton ja absurdi.

Avustuksissa tarkasteltava tosiasiallista toimintaa

Myös Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Asseri Kinnunen pitää OKM:n toimintaa asiassa epäoikeudenmukaisena. Kinnusen mukaan yksittäisten jäsenten ulostulot eivät saa vaikuttaa yhdistykselle myönnettävän avustuksen määrään, vaan avustusharkinnassa tulee tarkastella järjestön tosiasiallista toimintaa.

– PS-Nuorten säännöissä määritellyt tehtävät tai järjestön tarkoitus eivät ole ristiriidassa nuorisolain tavoitteiden kanssa eikä ole niiden suhteen välinpitämätön, vaikka ministeri vastauksessaan näin väittää. Haluaisin ministerin osoittavan, mihin kohtaan PS-nuorten säännöissä hän viittaa. Sellaista kohtaa ei säännöistä löydy, Kinnunen toteaa.

Päätös rikkoo syrjintäkiellon periaatetta

Suomen perustuslain mukaan ”ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella”.

– Nähdäkseni ministeriön päätös rikkoo syrjintäkiellon periaatetta. Kaikille poliittisille mielipiteille on annettava Suomessa tilaa, Immonen sanoo.

PS-Nuoret haluaa lopettaa lainsäädännöllisin ja hallinnollisin keinoin haitallisen humanitaarisen maahanmuuton.

– Tavoite on täysin lainmukainen ja järjestö ajaa sitä demokraattisin keinoin. Toimitusministeri Kosonen antaa kuitenkin vastauksessaan ymmärtää, että kyseinen tavoite olisi peruste evätä julkinen tuki, jota muuten jaetaan järjestöille riippumatta poliittisesta katsantokannasta. Kosonen tulkitsee nuorisolakia mielivaltaisesti eikä kykene perustelemaan vastaustaan.

Puhtaasti poliittinen temppu

Immonen ja Kinnunen korostavat, että PS-Nuorten toiminta ei ole nuorisolain tavoitteiden vastaista tai niiden suhteen välinpitämätöntä.

– Päätös avustusten eväämisestä ja takaisinperinnästä on puhtaasti poliittinen, ja sillä pyritään selvästi hankaloittamaan opposition toimintaa. Ministeriö on tällä hetkellä sellaisten tahojen käsissä, jotka eivät suvaitse erilaisia mielipiteitä. Vihervasemmiston mainostama ”suvaitsevaisuus” on hyvin valikoivaa.

– Perussuomalaiset nauttivat tuoreiden gallupien mukaan yli 20 prosentin kannatusta. Tätäkin taustaa vasten ministeriön päätös on käsittämätön. Perussuomalaisten pelko on kova, Immonen ja Kinnunen toteavat.

SUOMEN UUTISET