Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi päätöksensä PS-Nuorten valtionavustuksen maksamisen lopettamisesta ja takaisinperinnästä.

Koko vuodelle oli myönnetty 115 000 euron suuruinen, kahdessa yhtä suuressa erässä maksettava valtionavustus, josta OKM jättää päätöksellään jälkimmäisen erän maksamatta ja perii ensimmäisen erän korkoineen takaisin.

Ei ole ensimmäinen kerta

Päätöstä perustellaan sillä, että PS-Nuorten Twitter-tilillä
julkaistu kuva saateteksteineen on ”ristiriidassa
valtionavustuspäätöksessä mainittujen ja nuorisolain 2 §:ssä säädettyjen tavoitteiden ja lähtökohtien kanssa”.

– Aiomme tietysti puolustaa valtionavustustamme. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun joudumme taistelemaan pitääksemme nykyisen laajuisen toimintamme edellytyksistä kiinni, kertoo PS-Nuorten puheenjohtaja Asseri Kinnunen.

Oikaisuvaatimus tai oikeuteen

Vuonna 2014 korkein hallinto-oikeus katsoi Perussuomalaisten Nuorten tulleen syrjityksi ja palautti järjestön avustukset uuteen käsittelyyn opetusministeriössä.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan opetus- ja
kulttuuriministeriö hylkäsi PS-Nuorten avustushakemuksen osaksi väärin perustein vuonna 2013 Paavo Arhinmäen ollessa kulttuuri- ja urheiluministerinä.

– Järjestö tulee laittamaan OKM:lle oikaisuvaatimuksen päätöksestä ja jos oikaisua ei saada, niin ainoa vaihtoehto on viedä asia oikeuteen, toteaa PS-Nuorten pääsihteeri Toni Saarinen.

SUOMEN UUTISET