Rinteen hallitus on jo heti alkutaipaleellaan kunnostautunut lisäämällä poliittisten toimijoiden tukemista kautta linjan. Ministerien avustajien ja valtiosihteerien määrään kasvattaminen on epäsuoraa tukea hallituspuolueiden puolueorganisaatioille, huomauttaa perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos.

Hallituksen kaavailemalla puoluetukien nostolla arvellaan olevan tekemistä keskustan vaalitappion kanssa. Kassaa on paikattava ja mikäs sen parempi keino kuin puoluetukien kasvattaminen.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos arvelee, että seuraavaksi nousevat poliittisten nuoriso-, opiskelija- ja varhaisnuorisojärjestöjen tuet.

– Esityksen nuoriso-, opiskelija- ja varhaisnuorisojärjestöille vuosittain jaettavista valtionavustuksista tekee arviointi- ja avustustoimikunta, jonka vasta nimetystä uudesta kokoonpanosta on jätetty pois perussuomalaisten ja kristillisten edustajat.

Tukea jaetaan epätasapuolisesti

Oppositiopuolueiden tiputtaminen pois arviointi- ja avustustoimikunnasta ennakoi sitä, että tukien jaossa poliittisten järjestöjen asema tulee odotettavasti korostumaan entisestään ja epätasapuolisesti jaetut tuet tulevat jatkossakin vääristämään demokratiaa, Grönroos sanoo.

– Nykyjärjestelmässä vanhojen suurten puolueiden nuorisojärjestöt saavat puolta miljoonaa euroa vuodessa, siinä missä Perussuomalaisten Nuorten ja KD-nuorten tuet ovat sadan tuhannen euron molemmin puolin.

– Parhaiten poliittisten tukien jakamisen ongelmaa alleviivaa se, että kansandemokraattisten pioneerien perinnettä jatkava varhaisnuorisotyö saa vuosittain satojen tuhansien eurojen tuet, vaikka itse aatteella ei ole ollut merkittävää kannatusta vuosikymmeniin, Grönroos ihmettelee.

PS-Nuoret pyritään sulkemaan ulos

Päätös toimikunnan kokoonpanosta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön viimeaikaiset toimet Perussuomalaisten Nuorten tukien jäädyttämiseksi viittaavat siihen, että PS-Nuoret pyritään sulkemaan kokonaan pois tukien piiristä.

– Riippumatta puolueen kannatuksesta ovat perussuomalaiset ajaneet arviointi- ja avustustoimikunnassa poliittisten nuorisojärjestöjen tukien sitomista puolueiden eduskuntavaalikannatukseen, jolloin tukien jako olisi selkeää ja läpinäkyvää. Puolue on lisäksi ajanut poliittisten nuorisojärjestöjen tukien huomattavaa laskemista, sillä poliittiset järjestöt saavat jo nyt liian suuren osan nuorisojärjestötuista, Grönroos muistuttaa.

– Käynnissä olevalle poliittisten toimijoiden ylimitoitetulle, epätasapuoliselle ja demokratiaa vääristävälle tukemiselle julkisista varoista tulee saada loppu.

SUOMEN UUTISET