Perussuomalaiset Nuoret on huolissaan syntyvyyden jatkuvasta laskusta. Suomessa tilanne on huonompi kuin Japanissa ja syntyvyys on ollut näin alhainen viimeksi vuonna 1868, nälkävuosien aikaan.

Perussuomalaiset Nuoret ymmärtää, että syntyvyyden laskuun ja vauvakatoon on olemassa useita eri syitä. Yksi niistä on se, että perhettä ei nähdä enää tavoittelemisen arvoisena asiana. Yhdistys on huolissaan siitä, ettei yhteiskunta tue ja kannusta tarpeeksi perheen perustamiseen tai ole riittävän lapsimyönteinen. Lapsiin ja
vanhemmuuteen suhtaudutaan positiivisemmin, kun niitä arvostetaan.

– Perhe vähentää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä joka ikäluokassa. On luonnollista, että ihminen kaipaa perhettä ympärilleen. Nykyinen ilmapiiri kuitenkin suorastaan halveksuu nuoria, jotka haaveilevat perheestä tai vauva-arjesta. Nuorten mielikuvat tulisi kääntää niin, että perhe koetaan alkuna. Tämä olisi iso tekijä taistelussa vauvakatoa vastaan, toteaa Perussuomalaisten Nuorten varapuheenjohtaja Auri Siika-aho.

Asenteiden on muututtava

Perussuomalaiset Nuoret haluaa muistuttaa, että muutos arvomaailmassa ja ajattelutavoissa ei tapahdu nopeasti eikä helposti, joten työ sen eteen on aloitettava heti.

– Tämän takia aloitamme #pannaantoimeksi -kampanjan. Kampanjan tavoite on nostaa esille perhe-elämän iloja sekä muuttaa yleistä ajatusmaailmaa lapsimyönteisemmäksi. Ei riitä, että valtio lisää perheiden rahallista tukea — meidän täytyy tehdä töitä ihmisten asenteiden parantamiseksi. Jos yhteiskunta ei ole arvostanut
vanhemmuutta, me arvostamme. Se työ alkaa näin, sanoo Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Asseri Kinnunen.

Kampanja alkaa 4.11. ja se kestää yhdeksän kuukautta. Perussuomalaiset Nuoret toivoo, että kampanjan aikana yhteiskunta ymmärtää, että muutos lähtee pienistä asioista, kuten perheiden toivottamisesta tervetulleiksi
ravintoloihin tai museoihin.

Kannustetaan perheitä

Tulevan yhdeksän kuukauden aikana PS-Nuoret esittävät erilaisia keinoja, joihin panostamalla perheisiin ja lapsiin suhtautuminen tulee positiivisemmaksi.

– Haluamme omalla esimerkillämme kannustaa ihmisiä hankkimaan perheitä ja myös suhtautumaan muiden perheisiin ymmärtäväisemmin. Järjestämme asiaan liittyen myös koko perheen tapahtuman, josta
tiedotetaan myöhemmin. Kannustamme kaikkia panemaan toimeksi ja tekemään hartiavoimin töitä sen eteen, että nuoret ymmärtävät perheen arvon sekä merkityksen.

SUOMEN UUTISET