”Parasta sosiaalipolitiikkaa on sellainen politiikka, joka luo työtä ja mahdollisuuksia kaikille ihmisille elää omaa elämäänsä. Maahanmuutto, suoraan kulujensa mutta myös esimerkiksi halpamarkkinoiden tietoisen tuottamisen kautta, heikentää tämän tavoitteen toteutumista. Me perussuomalaiset haluamme hyvinvointivaltion, jossa maahanmuutto ei luo turvattomuutta ja rasita kustannuksiltaan jokaista suomalaisille tarkoitetun hyvinvoinnin sektoria”, sanoi poliittinen suunnittelija Riikka Purra tänään tuumaustunnilla.

Perussuomalaisten uuden sosiaalipoliittisen ohjelman nimi on Hyvinvointivaltio takaisin. Perussuomalaisten poliittinen suunnittelija Riikka Purra avasi torstain tuumaustunnilla ohjelman sisältöä.

-Hyvinvointivaltio, jota me kaipaamme, ei tarkoita holhoavaa Suomea, jossa kaikki työskentelevät julkisella sektorilla, syövät maksalaatikkoa ja äänestävät demareita.

-Meille hyvinvointivaltio on sellainen Suomi, jossa on työtä ja turvaverkkoja: Sairastunut ihminen pääsee lääkäriin ja saa hoitoa eikä jää odottamaan palveluintegraatiota ja asiakasseteliä kielitaidottoman lääkärin katseen alle jonnekin maakuntahallintoon. Hyvinvointivaltiossa päiväkodit toimivat ja ovat turvallisia, vanhukset saavat hoitokodeissa kunnon ruokaa, heidät nostetaan lattialta takaisin sänkyyn ja heille tarjotaan kunniallinen loppuelämä. Vammaiset eivät ole myytävänä vähiten tarjoavalle firmalle. Kukaan ei joudu käymään koulua tai työskentelemään sairauksia aiheuttavissa rakennuksissa. Opettajan ei tarvitse olla sosiaalityöntekijä, poliisi eikä tulkki, vaan opettaja.

Vastakkainasettelu on nyt välttämätöntä

Purra korosti, kuinka tavoitteiden saavuttamiseksi vastakkainasettelu on nyt välttämätöntä.

-Vastakkainasettelua tulee tehdä, koska asiat – ihmiset – ovat vastakkain. Perussuomalaisten mielestä meillä ei ole taloudellisia mahdollisuuksia eikä moraalisia velvollisuuksia huolehtia kaikista ihmisistä, jotka päättävät tulla tänne. Potentiaalisia tulijoita on loputtomasti, kuten tiedämme.

(Juttu jatkuu videon jälkeen.)

Tuumaustunnin taltiointi. Purran puheenvuoro alkaa kohdasta 11 min 51 sek.

-Me kysymme näissä vaaleissa seuraavan kysymyksen: onko Suomen kansa sitä mieltä, että meidän tulee panna maahanmuuttoon tällainen määrä rahaa, kun samaan aikaan vanhukset jäävät lattialle, lapsiperheitä tippuu köyhyysrajan alle, leipäjonot pitenevät, mielenterveysongelmista on tullut kansansairaus, lapsia käy koulua sairauksia aiheuttavissa rakennuksissa, lastensuojelu kituu kroonisessa resurssipulassa, toimeentulo- ja asumistukimenot ovat räjähtäneet – ja samaan aikaan muut puolueet haluavat lisää huono-osaisia maahan; tai eivät ainakaan ole valmiita tekemään mitään heidän tuloaan hillitäkseen.

-Tämä on se pohja ja yleisperiaate, jolle koko sosiaalipoliittinen ohjelmamme rakentuu. Me puhumme tietysti teknisemmistäkin asioista, siitä, millaisen perhevapaamallin haluamme, millaisen soten ja sosiaaliturvauudistuksen, mitä asioita priorisoimme ja niin edelleen.

-Mutta yhtäkään tavoitettamme ei voi tarkastella ilman edellä esittämiäni huomioita. Meillä on arvopohja, ja se on suomalaiset. Maahanmuuttoon menevä raha ja moraalinen huomio tulee kohdistaa suomalaisiin vähäosaisiin, vanhuksiin, lapsiperheisiin, sairaisiin ja vammaisiin. Sitä on suomalainen hyvinvointivaltio, Purra sanoi.

Perussuomalaisille oikeudenmukaisuus ja reiluus on tärkeää

Perussuomalaisten mielestä parasta sosiaalipolitiikkaa on sellainen politiikka, joka luo työtä ja mahdollisuuksia ihmisille elää omaa elämäänsä. Maahanmuutto, suoraan kulujensa mutta myös esimerkiksi halpamarkkinoiden tietoisen tuottamisen kautta, heikentää tämän tavoitteen toteutumista.

-Me haluamme hyvinvointivaltion, jossa maahanmuutto ei luo turvattomuutta ja rasita kustannuksiltaan jokaista suomalaisille tarkoitetun hyvinvoinnin sektoria. Nämä asiat ovat vastakkain, koska kaikki maksaa.

-Muut puolueet väittävät, että maahanmuutto on yksi asia. Ei ole, se on monta asiaa, ja päivän puheenaiheen yhteydessä se on mitä suurimmilta määrin osa sosiaalipolitiikkaa. Suomalaisten hyvinvointi on jäänyt maahanmuuton ansaan, jota sekä vasemmisto että oikeisto ilomielin rakentaa ja pitää yllä. Meille kyse on paitsi taloudesta myös oikeudenmukaisuudesta ja reiluudesta, Purra sanoi.

Kun rahaa valuu maahanmuuttajalähiöön, veronmaksajan palvelut heikkenevät

Perussuomalaiseen ymmärrykseen ei mahdu, että maahan muuttanut, sosiaaliturvalla elävä henkilö saa saman verran – tai maahanmuuttostatuksestaan riippuen jopa enemmän – sosiaalitukia ja palveluita kuin suomalainen.

-Erityisen räikeäksi asia käy, kun puhumme eläkkeensaajista. Ikänsä maassa eläneen, töitä tehneen ja lapsia kasvattaneen suomalaisen pitää mennä maahanmuuttajan edelle. Miten minkään politiikan lähtökohta voisi olla joku muu? Rahan kautta kaikki asiat ovat valtiossamme vastakkain. Maahanmuutto ei ole pikkumenoerä. Mutta on myös muita mekanismeja kuin raha.

-Samalla kun kotouttamisrahaa pannaan maahanmuuttajalähiöihin, vuosikymmenet veroja maksaneen suomalaisen palvelut heikkenevät. Samalla kun maahanmuuttajan lapset pitää saada päiväkotiin, jotta tapahtuisi kotoutumista, myös suomalaisen perheen mahdollisuuksia hoitaa lastaan kotona heikennetään.

-Jotta pitkäaikaistyötön maahanmuuttaja saadaan tukityöllistettyä, myös suomalaista rakennustyömiestä, joka on työtön siksi, että virolaiset muuttuivat työnantajalle houkuttelevimmiksi, pitää kepittää ja aktivoida.

Suomalaisten verovarat käytettävä suomalaisten hyväksi

Hyvinvointivaltio ja säädellyt työmarkkinat eivät voi toteutua nykyisen maahanmuuton maailmassa, riippumatta siitä, puhutaanko turvapaikanhakijoista vai halpa-aloille saapuvasta työperustaisesta maahanmuutosta.

-Mitä enemmän maahanmuuttoa, sitä mahdottomammaksi käy ylläpitää hyvää sosiaaliturvaa, hyviä työehtoja ja hyvää palkkakehitystä. Maksajat eivät riitä, saajia on yhä enemmän. Kokoomus tietää tämän hyvin. Hyvinvointivaltioon on yhä varaa – kunhan se pidetään rajattuna, Purra sanoi.

Suomalaiselle veronmaksajalle maahanmuutto maksaa koko ajan yhä enemmän, niin suorien kuin epäsuorien kustannusten kautta.

-Eniten kärsivät huono-osaiset suomalaiset, sitten keskiluokka, mutta lopulta ansa osuu kaikkiin.

-Vähintään yhtä oleellista kuin raha ovat arvot. Perussuomalaisten mukaan kyse on perusasioista ja niiden turvaamisesta – arvovalinnoista, joissa suomalainen ja suomalaisten hyvinvointi ovat etusijalla. Meillä on mahdollisuus ja varaa hyvinvointivaltioon, kunhan se pidetään rajattuna eikä avoimena. Meidän mielestämme suomalaisten verorahat tulee käyttää suomalaisten hyväksi, Purra sanoi.

Rahaa on pumpattu vastaanottokeskuksiin

Purra nosti esimerkiksi hoitajamitoituksen noston arvioidut kustannukset, jotka olisivat vuositasolla 225 miljoonaa euroa.

-Pelkästään vastaanottokeskusten kustannukset ovat viimeiseltä kolmelta vuodelta niin suuret, että niillä kustannettaisiin hoitajamitoitus viideksi vuodeksi. Ja vastaanottokeskusten kulut ovat vain pieni siivu koko maahanmuuton kustannuksista, jotka lankeavat monelle sektorille.

-Julkaisemme muutaman viikon kuluttua tutkimuksen suuren maahanmuuton kustannuksista, ja ainakaan sen jälkeen yksikään ihminen ei voi väittää, että kyseessä on pikkujuttu. Afrikasta, Lähi-Idästä ja monilta muilta alueilta saapuneiden maahanmuuttajien negatiivinen taloudellinen vaikutus koko elinkaarelta on satoja tuhansia euroja. Me puhumme yhteensä yli miljardista, jopa kahdesta, enemmästäkin vuodessa.

Hyvinvointivaltion markkinaistamisessa tarvitaan kurssin muutos

Perussuomalaisten uusi sosiaalipoliittinen ohjelma käsittelee laajasti eri aiheita, sisäilmaongelmista syrjäytymisen kautta syntyvyyden lisäämiseen. Purra esitteli tuumaustunnilla muutamia yksityiskohtia ohjelmasta.

– Sote, valinnanvapaus, palveluiden yksityistäminen ja ulkoistaminen. Nyt esiin nostetut ongelmat vanhustenhuollossa eivät koske vain vanhustenhuoltoa. Vastaavia ongelmia on jokaisella soten sektorilla, jossa mukana ovat yksityiset toimijat – viime päivinä Yle on nostanut esille päiväkoteja ja vammaisten nuorten hoitolaitoksia. Me emme vastusta markkinatoimintaa, mutta vastustamme sitä, että suomalaisten verorahoja siirretään monikansallisten suuryritysten ja sijoittajien taskuihin ja sitä, että julkinen puoli ei kykene valvomaan ja sanktioimaan yksityisen puolen rikkomuksia.

-Kokoomus, monien muiden puolueiden hyväksynnällä, on myynyt suuren osan kuntien perusturva- ja hyvinvointisektorista yrityksille. Mikäli keskikokoisen kunnan lastensuojelun hankinnoista on kiinnostunut toistasataa lastensuojelubisnekseen keskittyvää firmaa, on joku nähdäksemme pielessä.

Perussuomalaisten mielestä Suomi tarvitsee kurssinmuutoksen hyvinvointivaltiomme markkinaistamisessa.

-Voiton tekeminen ihmisten sairauksilla, vanhuudella tai ongelmilla ei välttämättä ole kyseenalaista, mutta mikäli hoito on huonoa tai tehotonta – jopa hirveää – voitto täytyy kerätä takaisin ja määrätä tilalle sanktioita, Purra sanoi.

Nykyinen sosiaaliturva toimii haittamaahanmuuton vetovoimatekijänä

Perussuomalaisten mielestä sosiaaliturva on turvaverkko, eikä elämäntapa. Työkykyiset ja -ikäiset täytyy siis saada töihin, mutta myös työpaikkoja pitää olla. Perussuomalaiset vastustaa perustuloa, niin periaatteellisista kuin taloudellisistakin syistä.

-Emme halua kannustaa jakamaan ”ilmaista rahaa” – varsinkaan silloin, kun rajamme vuotavat, ja koko maailmalla on periaatteessa mahdollisuus kävellä sisään nauttimaan veronmaksajiemme kustantamaa sosiaaliturvaa. Jo nykyinen järjestelmä on liian kallis, osin passivoiva ja se toimii haitallisen maahanmuuton vetotekijänä.

-Tutkimusten mukaan sellainen perustulon taso, joka olisi riittävä, tulisi liian kalliiksi. OECD:n tutkimusten mukaan perustulo ei myöskään kohdistuisi juuri niihin ihmisiin, joihin sen olisi tehokkainta ja inhimillisintä kohdistua. Sosiaaliturvan muodostumisessa on välttämätöntä ottaa huomioon yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino, Purra sanoi.

Yritykset eivät voi ulkoistaa palkanmaksua suomalaiselle sosiaaliturvalle

Perussuomalaisten mielestä uuden sosiaaliturvamallin pitää paremmin huomioida nykyajan työmarkkinat ja työsuhteiden muutokset.

-Tämä ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä – mitä se valitettavasti monille puolueille tarkoittaa – että erityisesti vähän koulutettuja ja työmarkkina-asemaltaan heikkoja ihmisiä ja maahanmuuttajia palkkaavat yritykset voivat entistä helpommin ulkoistaa osan palkanmaksusta suomalaiselle sosiaaliturvalle.

-Kansaneläkelaitos ja muut sosiaalitahot käyttävät huomattavasti resursseja siihen, että ne palvelevat, opastavat ja ohjaavat nimenomaan maahanmuuttajia erilaisten tukien ja palveluiden pariin. Tämän väitetään jopa tukevan ”kotouttamista”. Meidän mielestämme se on vain typerää. Sosiaaliturvan ei pidä toimia maahanmuuton vetotekijänä eikä sitä pidä rakentaa maahanmuuttajia varten, Purra sanoi.

Perussuomalaisten mielestä yleistukeen perustuva sosiaaliturvan malli on se suunta, johon uudistustyössä pitää kulkea. Yleistuki yhdistää erilaisia tukimuotoja yhteen, jolloin järjestelmä on yksinkertaisempi.

-Kaikkein oleellisinta on se, että yleistuki kannustaa paremmin työntekemiseen. Työn vastaanottaminen on kannattavampaa kaikilla tulotasoilla. Kansallinen tulorekisteri toimii yleistuen rinnalla, jolloin reaaliset tulot ovat helposti saatavilla.

Uuden ja järkevän sosiaaliturvamallin luominen ei kuitenkaan ole mahdollista, mikäli muiden sektorien poliittiset päätökset, työmarkkinat ja yleinen talous eivät tue tätä.

-Vaikka työntekoon kannustava yleistuki vaikuttaa parhaalta keinolta järjestää sosiaaliturva, tämäkään ei riitä tai ole edes oleellista, mikäli koko järjestelmää ei perustavanlaatuisesti muuteta. On täysin yhdentekevää puhua työn kannustimista, mikäli kouluttamattoman ja nettosaajiksi jäävän maahanmuuttajaväestön määrän kasvuun ei päättäväisesti puututa, Purra sanoi.

Kansa tukee perussuomalaisten perhevapaamallia

Perussuomalaisten perhevapaamallissa halutaan pidentää ansiosidonnaista vanhempainvapaata, säilyttää hoitovapaan pituus ennallaan – ensimmäisen 10 kk paremmin tuettuna kuin nyt – ja pidentää isyysvapaata.

Purra huomautti, että Väestöliiton hiljattain ilmestyneen perhebarometrin mukaan perussuomalaisten malli on juuri sellainen, jota suomalaiset näkyvät kannattavan.

-Lisäksi olemme jo toissa vuonna tuoneet esille, että muiden puolueiden malleista ei niiden väitteistä huolimatta seuraa työllisyys- eikä tasa-arvovaikutuksia – ja tämän VM:n, THL:n ja Kelan tutkimukset muutama viikko sitten osoittivatkin. Ihme kyllä yhtä Ylen juttua lukuun ottamatta silmiini ei ole osunut tästä uutisia.

SUOMEN UUTISET