Hamasin hyökkäys Israeliin on löytänyt yllättävää tukea länsimaisilta yliopistokampuksilta. Juutalaisvihamieliseksi aktivismiksi kärjistynyt liikehdintä on tullut monille yllätyksenä viimeisen kahden viikon aikana. Antirasistisen yhdenvertaisuustoiminnan johtajana amerikkalaisessa korkeakoulussa toiminut Tabia Lee ei näe asiassa mitään yllättävää. Hän kertoo tuoreeltaan, että intersektionaalinen feminismi oli avainroolissa valtavirtaistamassa juutalaisvihamielisyyttä. Viime vuosina maailmalla yleistynyt woke-henkinen ”monimuotoisuuden”, ”yhdenvertaisuuden” ja ”mukaan ottamisen” muotioppi ei käytännössä kattanutkaan juutalaisten yhdenvertaisuutta, sillä heidät nähtiin ”valkoisina sortajina”. Lee erotettiin Piilaaksossa toimivasta De Anza Collegesta yritettyään luoda aidosti yhdenvertaista opiskeluympäristöä myös juutalaisille. Hän kertoo omista kokemuksistaan ja siitä, miten ilmiö on levinnyt myös laajemmalle yliopistomaailmaan.

Avoin juutalaisvihamielisyys länsimaisilla yliopistokampuksilla on järkyttänyt miljoonia ihmisiä kahden viime viikon aikana. Hamasin yllätyshyökkäys Israeliin ryöpsäytti levottomuuksien ja mielenosoitusten aallon ympäri maailmaa. Vaikka länsimaiden hallitukset Suomea myöten ovat tuominneet Hamasin terroriteot, Suomessakin asti on nähty äänekkäitä tukimielenosoituksia Israelin vastaiselle sodalle.

Yhdysvalloissa tilanne on vielä kärjistyneempi. Tukeaan avoimelle terrorismille kuuluttavat etunenässä yliopistojen vasemmistolaiset aktivistit. Tilanne on tullut monelle yllätyksenä. Vasta hieman aikaisemmin vasemmistolaiset ”antirasistit” ja ”antifasistit” saattoivat vielä käyttää antisemitismiä leimakirveenä oikeiston demonisoimiseksi.

Kun antisemitismi näkyy nyt ympäri maailmaa tuhatpäisinä katumellakoina Allahu Akbar -huutojen siivittämänä, vasemmistopiirit ovat lamaantuneet ja vähintään kyvyttömiä tuomitsemaan yksimielisesti antisemitismiä. Vasemmiston nöyristely militantin islamismin ja antisemitismin edessä on tullut entistä näkyvämmäksi.

Lee pyrki tasapuolisuuden nimissä tarjoamaan alustan juutalaistaustaisillekin puhujille. Tämän myötä häntä kritisoitiin ”saastaiseksi sionistiksi”.

Toisten mielestä asiassa ei ole mitään uutta ja yllättävää.

Yksi heistä on entinen antirasistisen toiminnan johtaja Tabia Lee. Hän kertoo tuoreeltaan New York Post -lehdessä, että ”monimuotoisuuden”, ”yhdenvertaisuuden” ja ”mukaan ottamisen” nimissä on pikemminkin raivattu tietä kampusten antisemitismille.

”Todistin antisemitismiä viikoittain kahden vuoden ajan työskennellessäni korkeakoulun monimuotoisuusjohtajana.”

Tälle uuden ajan toiminnalle on vakiintunut kirjainlyhenne ”DEI”, joka tulee sanoista ”diversity, equity, and inclusion” (monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja mukaan ottaminen). Käsitteeseen törmää tätä nykyä myös suomalaisissakin organisaatioelämässä. Se linkittyy tiiviisti intersektionaaliseen feminismiin ja woke-kulttuuriin.

”Oikeastaan voin varmuudella todeta, että myrkyllinen DEI-ideologia viitoittaa tietä vihalle Israelia ja juutalaisia vastaan.”

Lee palkattiin Piilaaksossa toimivan De Anza Collegen DEI-yksikön johtoon vuonna 2021.

”Mustana naisena olin täydellinen valinta virkaan – ainakin paperilla. Tein kuitenkin sen virheen, että yritin luoda aidosti avointa oppimisympäristöä jokaiselle, myös juutalaistaustaisille opiskelijoille.”

Hänelle kuitenkin valkeni nopeasti, että ”monimuotoisuus”, ”yhdenvertaisuus” ja ”mukaan ottaminen” edellyttivätkin jotain aivan muuta. Taustalla ei ollut mikä tahansa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaate, vaan marxilaisittain ”kriittinen sosiaalinen oikeudenmukaisuus”.

Korkeakoulu oli järjestänyt Hannukka-juhlan, jonka kuvastosta oli siivottu pois alkuperäistä juutalaissymboliikkaa. Päinvastoin, tilalla oli Palestiina-aktivistien mielenosoitusmateriaalia.

Opiskelijajärjestö pyrki tekemään jyrkkää pesäeroa kaikkeen Israeliin liittyvään. Huolestuneet juutalaisopiskelijat olivat myös kertoneet kokeneensa vihamielistä suhtautumista kampuksella. Lee pyrki tasapuolisuuden nimissä tarjoamaan alustan juutalaistaustaisillekin puhujille. Tämän myötä häntä kritisoitiin ”saastaiseksi sionistiksi”. Samalla koulun organisaatio veti tukensa yhdenvertaisuuden ulottamiselta juutalaisopiskelijoihin.

Leen mukaan hänelle selitettiin juutalaisten olevan ”valkoisia sortajia”, ja että valkoisuutta tulisi vähentää. Entisen monimuotoisuusjohtajan mukaan antirasistinen monimuotoisuusoppi nojaa maailmankuvaan, joka on tullut vuosien varrella tutuksi intersektionaalisesta feminismistä: maailma jakautuu kahteen ryhmään, sortajiin ja sorrettuihin.

Tämän maailmankuvan mukaan yksipuolinen Israelin, juutalaisten kuten myös amerikkalaisten tai valkoisten kritisointi on hyve. Jos tätä maailmankuvaa kritisoi, on vaarassa leimautua rasistiseksi sortajaksi.

”maailmankuva, jossa ihmiset jaetaan etnisyytensä perusteella hyviin ja pahoihin lietsoo parantumatonta vihan ja väkivallan kierrettä”

Lopulta Lee sai potkut De Anza Collegesta. Painavimpana syynä hän pitää juutalaisten opiskelijoiden yhdenvertaisuuden puolustamista. Leen mukaan tapaus ei ole ainut laatuaan. Useista yliopistoista opiskelijoita ja tiedekuntia myöten on jaettu saman kaltaisia kokemuksia antisemitistisestä DEI-monimuotoisuuspolitiikasta.

Lee kertoo, että erään tutkimuksen mukaan 96% Israeliin liittyvistä DEI-twiiteistä keskittyi kritisoimaan Israelia. Tieto on peräisin ajalta ennen Hamasin lokakuista hyökkäystä. Tätä nykyä opiskelijajärjestöt ovat entistä innokkaammin kuuluttamassa mustavalkoisesti tukeaan terroriteoille.

Lee arvioi, että maailmankuva, jossa ihmiset jaetaan etnisyytensä perusteella hyviin ja pahoihin lietsoo parantumatonta vihan ja väkivallan kierrettä. Hän ehdottaa, että hallintoelinten ja lainsäätäjien tulisi puuttua tällaisten ideologioiden levittämiseen koulutusjärjestelmän sisällä.

SUOMEN UUTISET