Liikenteen korjausvelan poistaminen on vaalikauden tärkein tehtävä. Näin viitoitti perussuomalaisten ryhmäpuhuja, liikennevaliokunnan puheenjohtaja Ari Jalonen eduskunnan välikysymyskeskustelussa tiistaina. Välikysymys koski liikenteen määrärahoja.

Jalonen muistutti korjausvelan syntyneen vuosituhannen vaihteesta alkaen, jolloin liikenneministerin salkku on kuulunut kolme vuotta vasemmistoliiton ja neljä vuotta SDP:n ministereille.

– Nyt hallitus toimii parlamentaarisen yhteistyöryhmän päätöksen mukaisesti ja tekee niitä päätöksiä, joita työryhmä linjasi, Jalonen muistutti.

– Toisin kuin edeltäjänsä, nykyinen hallitus on ymmärtänyt liikenteen ja liikenneinfran tärkeyden niin kansalaisille kuin maamme teollisuudellekin. Me haluamme hoitaa asiat kuntoon. Vuosikymmenien ajan jatkuneita laiminlyöntejä ei kuitenkaan korjata puolessa vuodessa, Jalonen totesi.

Metsätiet pitävät raakapuun liikkeellä

Hallitus panostaa erityisesti perusväylänpitoon, yksityisteiden avustuksiin ja metsäteiden kunnostuksiin. Metsä- ja paikallisteiden ruokkima keskeytymätön puuvirta on teollisuutemme kilpailuvaltti.

Liikenne on myös tasa-arvokysymys. Siksi hallitus alentaa autoveroa, jotta autokanta uudistuisi ja liikenneturvallisuus paranisi.

VR lakkautti, ei ministeriö

Jalonen muistutti myös, että Karjaan Y-junan lakkauttaa VR omin liiketaloudellisin perustein. Hallitus leikkasi joukkoliikenteen ostorahoja pienehkön summan, mutta VR vastasi rahoihin verrattuna yllättävän ja huomattavan suurien lakkautusten muodossa.

– VR pystyi tekemään tämän esityksensä omasta monopoliasemastaan johtuen. Onneksi kuitenkin hallituksen valveutunut liikenneministeri neuvotteli tilanteen inhimillisemmäksi. Hallitus etsii aktiivisesti korvaavaa liikennettä leikattaville reiteille. Meidän pitää myös kuistaa, että raideliikenteen kilpailutilanne voi muuttua. Kansalaisille tämän pitäisi näkyä parempina palveluina ja edullisempina matkalippuina, Jalonen linjasi.

Veli-Pekka Leskelä