Perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnilan mielestä Suomi on kypsä eurooppalaisempaan alkoholipolitiikkaan. Uudessa lakialoitteessaan hän ehdottaa viinien myynnin sallimista myös vähittäiskaupassa. Lakialoitteessa ravintoloiden ulosmyyntioikeutta laajennettaisiin koskemaan myös viinejä, vahvoja oluita ja muita vastaavia juomia.

Suomalaisten alkoholinkulutus on vähentynyt jotakuinkin yhtäjaksoisesti vuodesta 2007 lähtien. Silloin suomalaiset joivat peräti 33 % enemmän alkoholia kuin nyt.

– Nyt on aika siirtyä kohti eurooppalaisempaa alkoholipolitiikkaa ja vapauttaa viinien myynti päivittäistavarakauppaan ja sallia ulosmyynti ravintoloille, Vilhelm Junnila linjaa.

Alkoholin kulutus jatkaa laskuaan

Vuoden 2018 alkoholilain kokonaisuudistuksen jälkeen etukäteen pelättyä alkoholin kokonaiskulutuksen kasvua ei tapahtunut eikä järjestyshäiriöiden määrä lisääntynyt. Valviran tilastojen mukaan alkoholin tilastoitu kulutus laski uudistuksen voimaantultua.

– Myös kulutuksen rakenne on muuttunut, kun väkevät juomat ovat kotimaan kaupassa menettäneet osuuksia viineille sekä oluille ja muille miedoille juomille. Selvää on, että kulutus on vähentynyt samaan aikaan kun alkoholin sääntelyä on purettu, koska varsinkin nuorten suomalaisten alkoholitottumukset muuttuvat ja hyvä niin, Junnila kertoo.

Päivittäistavarakauppa Oy julkaisi helmikuussa 2022 tutkimuksen, jonka mukaan alkoholin kokonaiskulutus ei kasvaisi, vaikka mietojen viinien myynti ruokakaupassa sallittaisiin. Tutkimuksen mukaan vapauttaminen jopa vähentäisi kokonaiskulutusta 0,6 prosenttia.

Haitat kasaantuvat pienelle ryhmälle

Alkoholisääntelyn lieventämisen yhteydessä puhutaan myös aina alkoholihaitoista. Tilastojen valossa alkoholista johtuvat haitat kuten pahoinpitelyt, onnettomuudet, kuolemat ja maksasairaudet eivät ole vähentyneet samassa suhteessa kulutuksen kanssa. Tilastot eivät kuitenkaan kerro sitä, että alkoholihaitat kasaantuvat pääasiassa suurkuluttajille.

– Tämän ryhmän suhde alkoholiin ei näytä muuttuvan myydäänkö alkoholia Alkossa vai jossakin muualla. On kuitenkin väärin, että alkoholia hallitusti käyttäviä suomalaisia holhotaan vielä 2020-luvulla vain siitä syystä, että alkoholin suurkuluttajia näennäisesti suojellaan ja ilmeisen heikoin tuloksin. Alkon kaksoisrooli yhtäältä myydä alkoholia ja toisaalta vähentää alkoholin käyttöön liittyviä haittoja on suorastaan tragikoominen, Junnila huomauttaa.

65 prosenttia kuluttajista kannattaa

Päivittäistavaraketjujen tehokkaasti toimivan logistiikan ansiosta viinien hinta voisi arvioiden mukaan laskea keskimäärin 10 prosenttia Alkon hintoihin verrattuna. Alhaisempi hintataso osaltaan vähentäisi niin matkustajatuontia kuin alkoholin tilaamista ulkomailtakin lisäten valtion verotuloja.

Lisäksi tutkimuksen mukaan kuluttajista 65 prosenttia kannattaa mietojen viinien myynnin sallimista ruokakaupassa ja vain 21 prosenttia pitää ajatusta huonona. Vähittäismyynnin alkoholirajaa nostamalla helpotettaisiin myös kotimaisten pienpanimoiden toimintaa. Suomessa toimii noin 120 pienpanimoa, joiden myynnistä merkittävä osa tapahtuu ravintoloiden kautta.

Lakialoite on kansanedustajien allekirjoitettavissa syysistuntokauden alkuun asti.

SUOMEN UUTISET