Kansaedustaja Ari Koponen ihmettelee Suomen tiukan alkoholilainsäädännön kansainvälisen markkinoinnin rajoituksia ja kysyy kirjallisessa kysymyksessään hallitukselta, miksi se haluaa kieltää suomalaisten alkoholialan toimijoiden tuotteiden markkinoinnin ja viestinnän muissa EU- ja ETA-maissa.

– Suomeen sijoittautunut alkoholijuomien valmistaja ei voi markkinoida väkeviä alkoholijuomia toisessa EU- tai ETA-valtiossa verkossa tai digitaalisen palveluna, vaikka markkinoitua tuotetta ei edes myytäisi kotimaan markkinoilla. Alkoholilain nykytulkinnan mukaan kansainvälinen markkinointi on lähtökohtaisesti kiellettyä alkuperämaaperiaatteeseen vetoamisen vuoksi, perussuomalaisten kansanedustaja Ari Koponen kertoo.

Kotimaiset yritykset menestyvät maailmalla

Nykyisellään lainsäädäntö asettaa kotimaiset yhtiöt täysin eriarvoiseen asemaan muiden kyseisten maiden alkoholivalmistajien ja -merkkien kanssa.

Suomalaiset alkoholituotemerkit ovat pärjänneet erinomaisesti kansainvälisissä alkoholikilpailuissa. Ala onkin nopeimmin kasvava elintarvikealan viennin osa-alueemme Suomessa yli kymmenen prosentin osuudella kokonaisviennistä ja kaiken lisäksi jatkuvassa kasvussa. Alkoholijuomien viennin arvo on jo tällä hetkellä noin 150 miljoonaa euroa vuodessa.

Sääntö-Suomi ajaa alan yritykset ulkomaille

Koponen hämmästelee miksi nykyinen lainsäädäntö haluaa ajaa menestyvät, verotuloja runsaasti tuovat yritykset ulkomaille.

Nykyiset alkoholilain markkinointirajoitukset johtavat pahimmillaan siihen, että kotimaiset alkoholialan toimijat siirtyvät muihin EU- ja ETA-maihin, jotta omien tuotteiden ja brändien mainonta on mahdollista. Suomelle tämä tarkoittaa mittavien verotulojen menetystä yritysten siirtäessä toimintansa esimerkiksi Viroon.

Rajoitusten pitäisi koskea vain kotimaata

Suomen alkoholipolitiikan tulisikin Koposen mielestä kohdistua vain Suomeen. Ei ole perusteltua, että Suomen alkoholilaki estää ja rajoittaa alkoholijuomien markkinointia ulkomailla, varsinkin kun sen seurauksena Suomeen sijoittautuneen alkoholiteollisuuden toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä heikennetään merkittävästi ETA -vientimarkkinoilla.

Alkoholilakia tulisi Koposen mielestä muuttaa siten, että alkoholilain markkinointirajoituksia sovelletaan vain alkoholijuomien markkinointiin Suomessa.

– Kuka oikeasti uskoo, että ongelmallinen alkoholinkäyttö kasvaisi Suomessa, jos suomalaisen yrityksen tuotteiden mainonta ja markkinointi olisi sallittua ulkomailla? kysyy Koponen.

SUOMEN UUTISET