Vihervasemmiston kansanedustajat kiirehtivät eduskunnassa huumeiden käyttöhuoneita Suomen kaupunkeihin. Asiasta on äskettäin jätetty kirjallinen kysymys. Tuoreessa aluevaaliohjelmassaan perussuomalaiset torjuu huumehuoneiden perustamisen ja muutkin huumepolitiikan liberalisoinnit, jotka lisäävät turvattomuutta ja ajavat lapsiperheet pois asuinalueelta.

Yhdeksän vihervasemmiston kansanedustajaa on äskettäin jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen huumeiden käyttöhuoneiden kokeiluun oikeuttavan erillislain säätämisestä.

Kysymystekstissä väitetään, että asiantuntijoiden mukaan huumeiden käyttöhuoneet olisivat kaivattu vastaus huumeisiin liittyviin ongelmiin ja huumekuolemiin. Kysymyksen allekirjoittajat ovat vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n kansanedustajia.

Kirjallinen kysymys on uusin esimerkki eduskunnassa viime aikoina hieman nousseesta huumemyönteisyydestä, joka on samalla omiaan lisäämään huumekokeiluja.

Vihreillä ja vasemmistolla myönteisimmät asenteet

Myönteisimmät asenteet huumeita ja huumeiden käyttöä kohtaan löytyvät vihreistä ja vasemmistoliitosta. Vihreät jopa aiemmin syksyllä puoluekokouksessaan hyväksyi aloitteen, jossa esitetään, että kannabis laillistettaisiin Suomessa. Tosin vihreät on aiemmin väläytellyt kaikkien huumeiden käytön rangaistavuudesta luopumista.

Vaatimukset huumehuoneiden perustamisesta ovat monin tavoin ongelmallisia, sillä huumeita koskee huumausainelaissa säädetty yleiskielto, jonka mukaan huumeiden tuotanto, valmistus, tuonti ja vienti, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö ovat kiellettyjä. Kiellosta voidaan poiketa vain lääkinnällisissä, tutkimuksellisissa ja valvonnallisissa tarkoituksissa.

Huumausainerikoksista on säädetty rangaistukset, jotka löytyvät rikoslaista omassa luvussaan.

Käyttäjät vallanneet jo Helsingin Rautatientorin

Huumepolitiikan liberalisointiin ja huumeiden käytön mahdollistamiseen politiikan keinoin liittyy kuitenkin myös konkreettisia, tavallisten suomalaisten elämänlaadun heikkenemiseen kohdistuvia uhkakuvia.

Huumeiden käytön yleistyminen ja lisääntyminen pilaa monella tavalla kaupunkiympäristöä ja luo turvattomuutta. Ongelma näkyy laajasti pääkaupunkiseudulla, erityisesti Helsingissä.

Huumeidenkäyttäjät ovat jo vallanneet esimerkiksi Helsingin Rautatientorin kaupunkivessat, mikä on hyvin ihmisten tiedossa, ja siksi vessoja vältellään.

Myös esimerkiksi Helsingin uudesta keskustakirjasto Oodista on tullut käytännössä huumekaupan markkinapaikka ja huumeiden käyttötila. Huumeiden piikitys on kirjastossa arkipäivää ja kirjaston vessat ovat täynnä huumeruiskuja. Ei siis ihme, että kirjastossa käynti herättää pelkoa.

Tampereen kaupungin tuoreen turvallisuuskyselyn vastauksista näkyy selvästi, että vastaajien mielestä huume- ja päihdeongelma näkyy häiriökäyttäytymisenä ja rikoksina katukuvassa.

Monet vastaajat nostavat avovastauksissa isoksi huolenaiheeksi ja turvattomuuden aiheuttajaksi kasvavan huume- ja päihdeongelman eri muodoissaan. Puoliavoin huumekauppa ja huumeiden käyttäjät herättävät pelkoa.

Liberalisointia ei tule edistää

Perussuomalaisten tuoreessa aluevaaliohjelmassa otetaan selkeän kielteinen ja torjuva kanta huumeiden käytön poliittiseen mahdollistamiseen ja huumehuoneisiin.

Helsingissä on aiemminkin vakavasti harkittu erillisten piikityshuoneiden rakentamista kaupungin keskustaan huumeidenkäyttäjille. Perussuomalaiset kuitenkin katsoo, että piikityskeskukset vain kärjistäisivät maamme huumeongelmaa ja toisivat turvattomuutta keskusten lähiympäristöön.

Aluevaaliohjelmassa todetaan, että huumeiden käytöllä on suora linkki ihmisten perusterveyden ja työmarkkinavalmiuksien heikentymiseen, minkä vuoksi minkäänlaista huumepolitiikan liberalisointia ei tule edistää.

Perussuomalaiset vastustaa jyrkästi jopa hallituspuolueiden piiristä tulevia ehdotuksia kannabiksen laillistamisesta. Suomessa huumekuolemien trendi on huolestuttava, eikä tilanne tule paranemaan, jos huumeiden saatavuutta helpotetaan.

Alentaisi naapuriasuntojen arvoa

Kansanedustaja Mauri Peltokangas toteaa, että mikäli vihervasemmiston haave huumehuoneiden perustamisesta toteutuisi, lopputulos ei olisi ollenkaan toivottava samassa talossa asuvien lapsiperheiden kannalta.

Suomessa asuntojen hintaan ja vetovoimaan vaikuttaa suurelta osin asunnon sijainti, mutta muillakin tekijöillä on merkitystä.

– On myös päivänselvää, että asuntojen arvo romahtaa, jos samassa talossa alakertaan avataan huumehuone. Jos talossa sattuu olemaan tyhjiä huoneistoja, kyllä moni jää miettimään, kannattaako taloon edes muuttaa. Kukapa meistä haluaisi asua huumehuoneen naapurissa? Peltokangas kysyy.

Huumeidenkäytön vilkastuminen lähiympäristössä olisi ongelma kaikille yleisesti, mutta erityisesti se olisi sitä lapsiperheiden kannalta.

– En usko, että kovinkaan monet vanhemmat ilahtuisivat siitä, että samalla pihalla, jossa lapset leikkivät ja josta lähdetään koulumatkalle, pyörii huumeidenkäyttäjiä. Huumehuoneen vaikutukset näkyisivät myös naapuritaloissa ja koko asuinalueella, Peltokangas sanoo.

Kansanedustaja pitää muiltakin osin huumehuonehanketta käsittämättömänä esityksenä.

– Olisihan se ristiriitaista, jos laittomalle toiminnalle luotaisiin laillisia toimintamahdollisuuksia, Peltokangas sanoo.

SUOMEN UUTISET