Perussuomalaiset vaati tänään suullisella kyselytunnilla hallitukselta ratkaisuja laajenevaan huumeongelmaan. Huumeiden käyttö Suomessa on yleistynyt ja erityisesti nuorten huumekuolemat ovat rajussa kasvussa.

– Suomessa on todellinen huumeongelma ja huumeiden käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti. Viime vuonna Suomessa kuoli huumeisiin enemmän ihmisiä kuin koskaan aikaisemmin. Eniten huumeet tappavat nuoria ja jopa lapset kuolevat huumeisiin, perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko aloitti.

Huumausainestrategia vanhentunut

Niikko huomautti, että Suomen nykyinen huumausainestrategia on laadittu vuonna 1997. Hänen mukaansa Suomen huumausainetilastoissa ja -toimintaympäristössä on tapahtunut tämän jälkeen valtavia muutoksia.

– Arvoisa ministeri, millä aikataululla hallitus päivittää huumausainestrategian vastaamaan nykypäivän haasteisiin, ja millä tavalla hallitusohjelmassa mainittu periaatepäätös huumausainepolitiikasta tulee vähentämään huumausaineiden käyttöä? Niikko kysyi.

Aikatauluun tai keinoihin ei vastausta

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) vastasi, että hallitus on sitoutunut tekemään ilmiölle enemmän ja myönsi, että lasten ja nuorten osalta edustaja Niikko on oikeassa. Kiuru kertoi kutsuneensa päihdetyötätekevät toimijat kokoon.

– Tulemme tekemään päihdelainsäädäntöön muutoksia ja tulemme selkeästi strategisemmalla otteella hakemaan vastauksia näihin kysymyksiin, Kiuru totesi.

Vihreät laillistaisi kovienkin aineiden käytön

Hallituspuolue vihreät kannattaa laittomien huumausaineiden käytön ja niiden pienen määrän hallussapidon rangaistavuudesta luopumista. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) twiittasi puolueensa linjasta lokakuussa. Niikko huomautti kyselytunnilla, että tämä linjaus koskee myös niin sanottuja kovia aineita.

– Haluan muistuttaa, että sisäministeriö vastaa sisäisestä turvallisuudesta ja päämääränä on, että Suomi on maailman turvallisin maa nyt ja tulevaisuudessa. Huumeet aiheuttavat uhkan sisäiselle turvallisuudelle ja ovat kallis paukku yhteiskunnallemme. Muun muassa poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan minkäänlaista huumeiden liberalisointia ei tulisi sallia, Niikko muistutti.

Vihreiden linjaus vähättelee käytön seurauksia

Niikko kysyi ministeri Ohisalolta, onko hän edelleen samaa mieltä ja ymmärtääkö hän, että tällaiset lausunnot antavat nuorisolle vääränlaisen kuvan huumeiden haitoista, ja että lausunnot vähättelevät käytöstä aiheutuvia yhteiskunnallisia ja sosiaalisia haittoja.

Ohisalo vastasi, että sisäministeriön raporttien mukaan syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden suurin uhka. Ohisalo korosti moniammatillista yhteistyötä, ennaltaehkäisyä ja kokemusasiantuntijuuden roolia.

Huumeet virtaavat usein Itä-Euroopasta

Perussuomalaisten kansanedustaja ja puolueen varapuheenjohtaja Riikka Purra totesi, että huumeiden katukauppa on räjähtänyt etenkin Helsingissä käsiin.

– Niin sanottuja euron pillereitä ja muita aineita kauppaavat maahan EU:n vapaan liikkuvuuden ansiosta päässeet pääasiassa itäisen Euroopan kansalaiset.

– Poliisi on usein voimaton. Resurssit eivät riitä tämänkaltaiseen rikollisuuteen puuttumiseen. Mitä te aiotte tehdä, jotta kaduillamme rehottava ja vakavia häiriöitä aiheuttava huumekauppa saadaan kitkettyä? Purra kysyi.

Liian pienet resurssit

Ohisalo totesi, että Suomessa tehdään vahvasti yhteistyötä poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen kesken. Ohisalo myönsi, että Suomen turvallisuusviranomaisten resurssit ovat kuitenkin erittäin heikot verrattuna esimerkiksi Ruotsiin.

– Tähän hallitus on tarttunut ja lisää joka vuosi poliisin määrärahoja, Ohisalo huomautti.

SUOMEN UUTISET