Kansanedustaja Jari Ronkainen on huolestunut kehityssuunnasta, jossa kansalaisjärjestöt – ovelasti lain rajoilla liikkuen – mainostavat huumeidenkäyttöä nuorille ja rohkaisevat käyttökokeiluihin.

Suomen Uutiset kertoi viime viikolla, että useat julkisia avustuksia vastaanottavat kansalaisjärjestöt ovat keskittyneet mainostamaan nuorille huumausaineiden käyttöä, minkä lisäksi järjestöt avoimesti ja hyökkäävään tyyliin politikoivat huumeidenkäytön vapauttamisen puolesta.

Räikeimpänä toiminta näyttäytyy Humaania päihdepolitiikkaa ry:n verkkosivulla sekä yhdistyksen sosiaalisen median kanavissa. Yhdistys jakaa ja julkaisee jatkuvasti huumemyönteistä aineistoa, jossa jopa suoraan opetetaan huumeidenkäyttöä. Yhdistyksen Facebook-sivulla on video, jossa tv-hahmo Ina Mikkola havainnollisesti opastaa, miten erilaisia huumausaineita voi käyttää yhdessä.

STEA tukee huumelobbausta miljoonilla euroilla

Huumausainelain mukaan huumausaineet ovat yleiskiellon piirissä. Yleiskielto viittaa siihen, että huumausaineiden tuotanto, valmistus, tuonti, vienti, kuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö on kielletty. Kieltojen rikkominen on kriminalisoitu rikoslaissa, jonne huumausainerikokset on koottu omaan lukuunsa.

Kansalaisjärjestöjen huumelobbaus kuitenkin liikkuu ovelasti lain rajoilla. Huumausaineen käytön mainostamista tai käyttötapojen opettamista ei ole kielletty tai säädetty rangaistavaksi. Lain porsaanreiät mahdollistavat järjestöille huumemyönteisen aineiston tai jopa huumepropagandaksi katsottavien sisältöjen julkaisemisen.

Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus (STEA) tukee miljoonilla euroilla järjestöjä, jotka ovat profiloituneet vapaamman huumeidenkäytön puolestapuhujiksi ja jotka kannattavat yhteiskunnan ylläpitämiä huumeiden käyttötiloja. Tänä vuonna huumeidenkäytön vapauttamista lobbaaville järjestöille jaettiin yli kymmenen miljoonaa euroa veikkausvoittovaroja.

Huonoa kehityssuuntaa järjestöiltä

Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkainen katsoo, että laitonta toimintaa tukevat yhdistykset eivät ansaitse avustuksia julkisista varoista.

Ronkainen pitää huonona kehityssuuntaa, jossa kansalaisjärjestöt ovat keskittyneet lobbaamaan huumeidenkäyttöä ja rohkaisemaan käyttökokeiluihin.

– Ensin olisi pohdittava, miten voitaisiin välittömästi puuttua näiden järjestöjen toimintaan, jotka epäsuorasti kehottavat tai opettavat kokeilemaan huumausaineita. Eihän tämä voi jatkua näin, että yhdistykset lisäävät huumemyönteisiä asenteita julkisten varojen avulla, Ronkainen sanoo.

Ei saa kehottaa laittomuuksiin

Tulevaisuutta ajatellen Ronkainen katsoo aiheelliseksi selvittää tarvittavat lainsäädäntöuudistukset, joilla voidaan puuttua huumeiden käytön mainostamiseen.

Kansanedustaja kiinnittää myös huomiota siihen, että yhdistyslain mukaan yhdistyksen tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien tapojen vastainen. Eräiden yhdistysten toiminta saattaa kuitenkin olla ristiriidassa sen kanssa, mitä yhdistys väittää tekevänsä.

– Kun teko on laissa kielletty ja samalla säädetty rangaistavaksi, niin eihän tekoon kehottaminen tai jopa markkinoiminen voi olla asianmukaista. Vastaavalla tavalla, eihän myöskään ole asiallista kehottaa ketään ajamaan autolla ylinopeutta, Ronkainen vertaa.

SUOMEN UUTISET