Perussuomalaisten kaupunginvaltuutetun Mari Rantasen päälle vyörytettiin torstai-iltana suorassa tv-lähetyksessä väitteitä, joiden mukaan Helsinkiin perustettava huumeidenkäyttöhuone narkomaaneille olisi hyvä idea.

Ylen A-studio: Talk -ohjelmassa käsiteltiin Helsingin vihreiden Kati Juvan valtuustoaloitetta, jossa esitetään valvotun tilan perustamista suonensisäisten huumeiden käytölle. Helsingin kaupunki päätti viime viikolla selvittää mahdollisuutta huumehuoneen perustamiselle.

Valvotun huumehuoneen oletetaan vähentävän huumeiden käytöstä aiheutuvia haittoja, ja samalla edistettäisiin huumeiden käytön lopettamista.

Rantanen: Vihreiden esitys vastoin lakia

Ohjelmassa perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Mari Rantasen ja vihreiden Juvan lisäksi huumehuoneen perustamisesta olivat keskustelemassa poliisitarkastaja Teemu Saukoniemi Poliisihallituksesta sekä sallivan huumausainepolitiikan kannattajana tunnettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen.

Rantanen, joka on siviiliammatiltaan ensihoitaja, kertoi perussuomalaisten suhtautuvan kielteisesti aloitteeseen.

– Ei tätä voi kannattaa, siihen on useampikin syy. Ensinnäkin meillä oli valtuustossa käsittelyssä THL:n lausunto, jossa ei ole selkeitä tutkimustuloksia tällaisten piikitystilojen vaikutuksista. Lausunnossa on konditionaalilauseita kuten ”voi olla” ja ”saattaa olla”, mikä osoittaa, ettei ole saatavilla kunnollisia tutkimustuloksia siitä, onko tämä edes riittävän tutkittu tapa auttaa huumeiden haitoista kärsiviä.

– Toinen syy on lakiperuste: meillä on lausunto poliisilta, että huumehuoneen perustaminen olisi lainvastaista. Helsingin kaupunki ei voi tehdä lainsäädännön yli kävelevää päätöstä, Rantanen sanoi.

Juva: Huumehuoneessa voisi neuvoa pistotekniikkaa

Huumehuonealoitteen tehnyt Juva kertoi saaneensa ajatuksen huumehuoneen perustamisesta havaittuaan, että yleisövessoja on jouduttu sulkemaan, koska käyttäjät hakeutuvat käymälätiloihin piikittämään.

– Siitä se ajatus lähti, että pitäisi saada Helsinkiin piikityshuone. Idea on se, että koska joka tapauksessa osa ihmisistä käyttää, eli pistää itseään suonensisäisesti, niin heille olisi turvallinen paikka, jossa olisi tarjolla turvallisia neuvoja ja ruiskuja. Siellä olisi myös henkilökuntaa valvomassa, ettei kenellekään tule yliannostusta. Samalla voitaisiin neuvoa pistotekniikkaa, Juva perusteli.

Hän tiedusteli Rantaselta, olisiko Rantanen valmis tukemaan lainsäädännön uudistusta, joka sallisi huumeiden käyttöhuoneet.

– Arvelinkin, että vihreät tuo esille humaanin päihdepolitiikan. Nyt kuitenkin, jos tuodaan pistotilat, niin seuraavaksi esitetään jo mietojen huumeiden laillistamista, Rantanen vastasi.

– Tiedän, että Helsingin valtuustossa on ihmisiä, jotka seuraavaksi haluavat, että tällaisessa huoneessa myös jaettaisiin huumausaineita. En ole valmis tällaiseen, koska ei ole olemassa minkäänlaista tutkimustulosta, että huumehuoneet olisi oikea tapa ratkaista huumeongelmaa. Ja paikkoja huumeista vieroittautumiseen ei Helsingissä ole vieläkään tarpeeksi.

Samalla logiikalla ryyppyhuoneita alkoholisteille

THL:n Hakkarainen perusteli huumehuoneen tarpeellisuutta sillä, että huumeiden käyttäjät muuten kuolevat ”palveluiden ulkopuolelle.” Yliannostuksesta aiheutuvia kuolemantapauksia olisi siis hänen mukaansa jatkossa vähemmän, jos käyttäjille osoitetaan oma tila.

Rantanen myönsi, että jokainen huumekuolema on tietysti inhimillinen tragedia.

– Mutta miksi me emme tällä perusteella ole huolissamme alkoholisteista, joita on olemassa kymmenkertainen määrä, eikö pitäisi ensin perustaa heille ryyppyhuoneita? Rantanen kysyi.

Ylen toimittaja: ”Eikö tätä Mari kannattaisi kokeilla?”

Keskustelu katkesi inserttiin, jossa Ylen toimittaja esitteli Tanskaan perustettua huumeidenkäyttötilaa. Hyvin huumemyönteisessä pätkässä haastateltiin sekä huumetilan henkilökuntaa että paikallista poliisia. Molemmat suosittelivat avoimesti vastaavan tilan perustamista myös Suomeen.

Ohjelman juontaja Annika Damström ryhtyi suostuttelemaan Rantasta kannattamaan huumeidenkäyttöhuoneen avaamista myös Helsinkiin.

– Eikö tätä Mari kannattaisi kokeilla? Damström kysyi.

Rantanen vastasi, että tällä hetkellä ei ole edes tarpeeksi vieroitushoitopaikkoja, mihin huumeiden käyttäjät ohjattaisiin.

– Tässä pitäisi nyt tarkemmin pohtia kokonaisuutta ja mahdollisimman tehokkaasti yhteisten varojen käyttöä. Yhteiskunnassa on kuitenkin reunaehdot, joiden puitteissa toimitaan.

THL:n professori vertasi huumeita puhtaaseen juomaveteen

Rantanen toi useaan otteeseen esille, että huumepolitiikan tulisi tähdätä käytön ennaltaehkäisyyn sekä käyttäjien kohdalla käytön lopettamiseen. Keskustelussa kävi kuitenkin ilmi, että suunniteltujen huumehuoneiden tarkoitus olisi erilainen.

Vihreiden Juvan mielestä piikityshuone olisi tarkoitettu myös niille, jotka eivät olisi lopettamassa huumeiden käyttöä.

– Meidän pitää pystyä tukemaan myös niitä, jotka eivät ole lopettamassa käyttämistä. Muuten suljemme hoitojen ulkopuolelle ihmisiä, jotka ovat eri mieltä. Korvaushoitoa on oltava tarjolla myös niille, jotka eivät ole valmiita vähentämään käyttöä, Juva sanoi.

Hakkarainen komppasi Juvaa.

– On paljon ihmisiä, jotka käyttävät huumeita, jopa kymmeniä vuosia ennen lopettamista. Pitäisi luoda turvallisuutta siihen vaiheeseen. Yhteiskunnassa taataan myös turvallinen juomavesi, Hakkarainen sanoi.

Salliva huumepolitiikka ajaa nuoria huumeiden pariin

Rantanen sanoi, että hän näkee sallivamman huumepolitiikan jopa vaarallisena.

– Huumekeskustelu on laventunut viime aikoina. On puhuttu esimerkiksi kannabiksen laillistamisesta, jolloin nuoret saattavat ajatella, ettei kannabis ole vaarallista. Tällainen keskustelu siis ajaa nuoria huumeiden pariin.

– Olen itse keskustellut huumeiden käyttäjien kanssa ambulanssissa. Jokainen heistä sanoo aina katuvansa aloittamista, joten käyttäisin tällaisia ihmisiä mukana ennakkovalistuksessa, Rantanen sanoi.

SUOMEN UUTISET