Hallituspuolueiden ministerien ja johtavien poliitikkojen toistuvat huumemyönteiset ja huumeidenkäyttöön rohkaisevat lausunnot näkyvät tällä hetkellä konkreettisesti myös sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskuksen (STEA) avustuspäätöksissä.

STEA tukee vahvasti useita järjestöjä, jotka ovat profiloituneet vapaamman huumeidenkäytön puolestapuhujiksi ja jotka kannattavat yhteiskunnan ylläpitämiä huumeiden käyttötiloja.

Huumeidenkäytön rangaistavuudesta luopumista ovat vastikään esittäneet esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) sekä sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.), joka myös julkaisi viime vuonna Facebook-kirjoituksen, jossa hän esitti ettei laittomien päihteiden käytöstä ja pienten määrien hallussapidosta pidä rangaista.

Ministeri Pekonen myös viime kädessä teki itse päätöksen tämän vuoden STEA-rahojen jakamisesta.

Kansanedustaja, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki puolestaan kannattaa niin sanottujen huumeiden käyttöhuoneiden perustamista. Vihervasemmiston joukoissa on laajemminkin hyväksyvä ja salliva suhtautuminen huumeidenkäytön vapauttamiseen.

Huumeidenkäytön lieveilmiöt ovat tällä viikolla jälleen nousseet puheenaiheeksi Helsingin keskustakirjasto Oodin huumeongelmien yhteydessä. Oodi on nopeasti muodostunut huumeidenkäyttäjien ja myyjien kokoontumis- ja välienselvittelypaikaksi. Kirjaston tiloista on myös löytynyt huumeidenkäytön tarvikkeita kuten ruiskuja ja huumekuppeja.

Tukikohta ry: Käyttöhuoneet eivät aiheuta järjestyshäiriöitä

Tukikohta ry:lle myönnettiin tälle vuodelle 969 172 euroa STEA-avustusta useaan eri kohteeseen. Yhdistys ilmoittaa olevansa päihdealan järjestö, joka tukee ja kohtaa päihteitä käyttäviä, kuntoutujia ja läheisiä pääkaupunkiseudulla.

Tukikohta lobbaa ahkerasti huumeiden käyttöhuoneiden perustamisen puolesta. Twitter-postauksissaan järjestö ilmoittaa kannattavansa käyttöhuonekokeilua muun muassa haittojen vähentämisen vuoksi. Järjestö myös väittää, että huumeidenkäyttöhuoneet eivät aiheuttaisi järjestyshäiriöitä tai epäsiisteyttä, jos huumeidenkäyttöhuoneet vain sijoitetaan oikein.

Tukikohta ry:n Osis-toiminnan kautta kerrotaan tavoitteena olevan tarjota voimaannuttavaa koulutusta arjen hallinnasta kuntoutuville tai aktiivisesti päihteitä käyttäville ihmisille. Osis-projektin kautta huumeiden käyttöhuoneita perustellaan muun muassa väitettyjen ”hyvien tuloksien ja kokemuksien” vuoksi.

Irti huumeista ry:n pomo: Käyttäjille mukavat tilat

Irti huumeista ry sai STEA-avustusta 747 496 euroa huumeidenkäyttäjien ja heidän läheistensä erilaisiin tukipalveluihin. Nimestään huolimatta Irti huumeista ry on järjestö, joka myös haluaa edistää huumeidenkäytön harjoittamista miellyttävissä huumehuoneissa.

Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja Mirka Vainikka lobbaa julkisen vallan ylläpitämien huumeidenkäyttöhuoneiden puolesta blogikirjoituksessaan.

Vainikan mukaan käyttöhuone olisi ”kokeilemisen arvoinen toimintamuoto” ja että ”kokeilu olisi syytä käynnistää Suomessa.”

– Tällä hetkellä suonensisäisesti huumeita käyttävien päiväkeskuksissa ja terveysneuvontapisteissä ihmiset viettävät aikaa yhdessä, mutta käyvät ulkona ottamassa huumeannoksensa. Huumeiden käyttäminen puistoissa, julkisissa vessoissa ja rappukäytävissä ei ole varmasti kenestäkään mukavaa. Ehkä käyttöhuonekokeilu voisi tuottaa myönteisiä tuloksia, Vainikka esittää.

Irti huumeista ry:n verkkosivulla käyttöhuoneiden tarpeellisuutta puolustellaan sillä, että huumeiden käyttäjillä olisi mahdollisuus käyttää laittomia päihteitä terveydenhuollon työntekijän valvonnassa.

Naapuruston parantamista?

Sininauhasäätiö tarjoaa kyseenalaisen näkökulman huumehuoneiden perustamisen puolesta. Laittomien huumeiden käyttötiloja perustellaan sillä, että ne väitetysti palvelisivat myös naapurustoa.

Sininauhasäätiön yksikönpäällikkö Paula Ahosen mukaan käyttöhuoneiden kapasiteetin tulisi myös olla riittävän suuri, jolloin ympäristölle ei tulisi rasitetta alimitoituksesta.

– Tulisi miettiä, mitkä paikat Helsingissä ovat sellaisia, joissa huumeidenkäytön haittavaikutukset näkyvät katukuvassa siten, että käyttöhuoneen perustaminen olisi naapurustollekin parannus, eikä lisäkuormitus. Myös käyttäjiä ajatellen valmiiksi tuttu sijainti varmastikin madaltaisi kynnystä käyttöhuoneeseen hakeutumiselle, Ahonen vetoaa säätiön verkkosivulla.

Sininauhasäätiö sai tälle vuodelle STEA-avustusta huimat 3 108 966 euroa. Rahat käytetään muun muassa aktiivisesti päihteitä käyttävien kohtaamis- ja tukipisteen toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Osa rahoista menee maahanmuuttajien erilaisiin tukipalveluihin ja kahvilatoimintaan.

Käyttöhuoneita tasaisesti ympäri kaupunkia

Ehkäisevä päihdetyö (EHYT) ry sai STEA-avustusta jopa 5 358 964 euroa erilaisiin hankkeisiin. Vaikka järjestö esittää toimivansa koko maassa ”terveiden elämäntapojen edistämiseksi”, EHYT ry lobbaa avoimesti vapaamman huumeidenkäytön puolesta.

Järjestön asiantuntijan Inari Viskarin mukaan valvottu huumeiden käyttöhuone tekisi asuinympäristöstä entistä viihtyisämmän. Blogikirjoituksessaan Viskari korostaa erityisesti, että käyttötilan olisi hyvä sijaita ”valoisalla ja avaralla paikalla, hyvien kulkuyhteyksien päässä.”

– Järkevin ratkaisu olisi sijoittaa käyttöhuoneita tasaisesti eri puolille kaupunkia, jolloin lieveilmiöt eivät kasva suuriksi, Viskari kirjoittaa

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto suhtautuu myönteisesti Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan valtuustoaloitteeseen koskien huumeidenkäyttäjien käyttötilojen pilotointia. EHYT ry:n mukaan lainsäädäntöä on uudistettava niin, että uudet haittojen vähentämisen toimet ja niiden kehittäminen ja kokeilu mahdollistuvat.

Avustusta huumeseksin haittojen vähentämiseen

Tälle vuodelle STEA on myös jakanut runsaasti veikkausvoittovaroja hankkeille, jotka ovat eri tavoilla suoraan sidoksissa huumemaailmaan.

Kipinä ry:lle myönnettiin 138 000 euroa huumeita käyttävien ihmisten osallisuuden lisäämiseen, sisäisen motivaation herättelemiseen ja oman elämän vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseen.

Nuorten ystävät ry sai 227 000 euroa huumeiden käyttäjien ja heidän läheistensä vertaistoiminnan ja kokemustoimijuuden kehittämiseen sekä matalankynnyksen vertaistoimintapaikan perustamiseen.

Positiiviset ry:lle myönnettiin veikkausvoittovaroista erikoinen 78 000 euron avustus. Rahojen käyttötarkoituksena on haittoja vähentävä ja ennaltaehkäisevä vaikuttaminen seksin yhteydessä tapahtuvassa huumeidenkäytössä (chemsex) sekä osaamisen ja tiedon tuottaminen päihdetyön ja seksuaalineuvonnan ammattilaisille sekä homo- ja bi-miehille.

Chemsex-ilmiöön on mediassa viitattu muun muassa laulaja Jari Sillanpään huumejutun uutisoinnin yhteydessä.

SUOMEN UUTISET