Julkisuudessa nousee aina välillä esille poliittisissa luottamustehtävissä toimivia henkilöitä, joiden päihteidenkäyttö saattaa vaikuttaa luottamustehtävissä toimimiseen. – Huume- ja muut päihdeongelmat ovat aina vakava asia ja usein tragedia sekä ongelmaiselle itselleen että hänen lähipiirilleen, sanoo kansanedustaja Minna Reijonen.

Minna Reijonen muistuttaa, että suurimmalla osalla esimerkiksi alkoholin käyttö pysyy sellaisissa rajoissa, ettei siitä ole haittaa henkilölle itselleen, hänen lähipiirilleen tai toimimiselleen luottamustehtävissä. Mutta aina näin ei ole.

Iso lasku yhteiskunnalle

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL:n vuoden 2021 päihdetilastoissa on laskettu alkoholihaittojenvälittömiä kustannuksia vuodelta 2016:

Sosiaalipalvelut ja sosiaaliturva 251 miljoonaa euroa.
Eläkkeet ja sairauspäivärahat 219 miljoonaa euroa.
Järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito 203 miljoonaa euroa.
Terveydenhuolto 101 miljoonaa euroa.
Oikeusjärjestelmä ja vankeinhoito 94 miljoonaa euroa.

– Yhteensä nämä kustannukset ovat olleet 868 miljoonaa euroa. Tilaston summat ovat pelkästään alkoholihaittojen välittömiä kustannuksia. Välilliset kustannukset nostavat varmasti kuluja huomattavasti. Yhteensä kuitenkin on kyse miljardiluokan kulusta vuosittain pelkästään alkoholihaittojen kustannuksiin yhteiskunnalle, Reijonen toteaa.

Yli miljardin euron kustannukset

Samalta ajalta THL on tehnyt tilaston huumehaittojen välittömistä kustannuksista:

Sosiaalipalvelut ja sosiaaliturva 108 miljoonaa euroa.
Eläkkeet ja sairauspäivärahat 15 miljoonaa euroa.
Järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito 99 miljoonaa euroa.
Terveydenhuolto 47 miljoonaa euroa.
Oikeusjärjestelmä ja vankeinhoito 64 miljoonaa euroa.

– Yhteensä huumehaittojen välittömät kustannukset suomalaiselle yhteiskunnalle ovat 334 miljoonaa euroa. Tässäkään luvussa eivät ole mukana välilliset kustannukset.

– Yhteiskustannukseltaan vuonna 2016 käytettiin alkoholi- ja huumehaittojen välittömiin kustannuksiin yli 1,2 miljardia euroa, Reijonen laskee.

Huumeiden käyttö kasvussa

THL kertoo suomalaisten huumeiden käytön ja kokeilujen yleistyneen 1990-luvulta lähtien. THL toteaa, että tulosten pohjalta voidaan todeta, että huumeiden käytön kasvutrendi on jatkunut myös viimeksi kuluneen neljän vuoden aikana.

Huumeiden kokeilun ja käytön edelleen yleistyessä erilaiset haitat ja huumeita käyttävien palvelutarpeet ovat todennäköisesti myös kasvussa.

– Inhimillisen kärsimyksen hintaa huume- tai alkoholiongelmaiselle tai hänen läheisilleen on mahdotonta mitata, mutta se on suuri, Reijonen sanoo.

Varhainen puuttuminen tärkeää

Reijosen mukaan ei ole realistista odottaa sellaisia poliittisia päätöksiä, että Suomessa ei olisi yhtään huume- tai alkoholiongelmaista. Paljon voidaan kuitenkin tehdä.

– Varhainen puuttuminen ja hoitoon ohjaaminen on tärkeää. Työpaikoilla yleensä on jo toimivat järjestelmät varhaiseen puuttumiseen ja hoitoon ohjaamiseen.

– Meille kaikille on erittäin tärkeää, ettei kenenkään kykyyn toimia erilaisissa kunnallisissa, alueellisissa tai valtiollisissa päätöksentekoelimissä vaikuta alkava tai jo pidemmälle edennyt huume- tai päihdeongelma. Valitettavasti edelleen sekä alkoholi- että huumeongelmaiset kantavat sellaista leimaa, että hoitoon hakeudutaan usein liian myöhään, Reijonen sanoo.

Luottamushenkilöt ajoissa hoitoon

Reijonen haluaisi myös kaikille luottamustoimissa toimiville mahdollisuuden hakeutua hoitoon.

– Luottamustoimissa toimivien julkisuudensuoja on tavallisia kansalaisia alempi ja se saattaa edelleen tehdä vaikeammaksi hakeutua ajoissa hoidon piiriin. Luottamustoimissa olevia seurataan julkisuudessa tarkemmin.

SUOMEN UUTISET