Happivajauksesta kärsivien potilaiden kotona annettavassa hoidossa on nykyisin ensisijaisesti siirrytty käyttämään kiinteitä happigeneraattoreita teollisesti valmistettujen happipainepullojen tai nestemäisen hapen sijasta.

Kodin ulkopuolella liikkuessaan keuhkosairautta poteva henkilö voi käyttää hoitoonsa joko matkamallin happipulloa tai pientä akkukäyttöistä happigeneraattoria. Happipullojen huono puoli on se, että ne ovat lyhytkestoisia, mikä rajoittaa liikkumista kodin ulkopuolella ja hyvä puoli se, että ne kuuluvat Kela-korvauksen piiriin.

”Tämä epäkohta on korjattava”

Matkamallin happigeneraattori sen sijaan rikastaa happea ympäröivästä ilmasta ja mahdollistaa siten pitempiaikaisen liikkumisen kodin ulkopuolella. Matkahappigeneraattorin vuokrahinta käyttäjälle on noin 1 600 euroa vuodessa ja sillä voi tuottaa happea alle 10 sentin kilohintaan, kun taas pullohapen tuottaminen maksaa noin 7 euroa kilo.

– Matkamallin happigeneraattori parantaa huomattavasti keuhkosairautta potevan elämänlaatua, koska se mahdollistaa vapaan ja riippumattoman liikkumisen kodin ulkopuolella, toteaa Juuso.

– Euroopan farmakopea on huhtikuusta 2011 alkaen sallinut generaattorihapelle myös sairaalakäytön pullotetun hapen rinnalla, eli en rinnasta generaattorihapen pullotettuun happeen. Kela ei kuitenkaan katso generaattorihappea lääkkeelliseksi hapeksi, jonka vuoksi matkahappigeneraattorit jäävät Kela-korvauksen ulkopuolelle. Tämä epäkohta on korjattava, vaatii Juuso.

Keuhkosairauspotilaat eriarvoisessa asemassa

Hallitus on ilmoittanut tavoittelevansa sosiaali- ja terveydenhuollon säästöjä lääkekuluista ja maksavansa ainakin osittain niillä myös hoitajamitoituksen tuoman lisäkulun.

– Matkahappigeneraattorin käytön lisääminen peruskorvattavaksi pullotetun hapen rinnalle lisäisi matkahappigeneraattoreiden käyttöä ja edistäisi keuhkosairauksia potevien yhdenvertaisuutta. Samalla se olisi osaltaan tuomassa hallituksen tavoittelemaa säästöä käytettäväksi esim. hoitajamitoituksen toteuttamiseen, huomauttaa Juuso.

– Nykyinen korvauskäytäntö asettaa keuhkosairauspotilaat täysin eriarvoiseen asemaan, koska kaikilla ei ole varaa matkahappigeneraattorin vuokraan. Korvauskäytännön yhdenmukaistamisessa voittaisivat sekä keuhkosairaat potilaat että yhteiskunta. Olen tänään tehnyt asiasta kirjallisen kysymyksen sosiaali- ja terveysministerille. Toivon että tämä asia tulee ministeriössä huomioitua.

SUOMEN UUTISET